Aktiviteter för ungdomar

Här hittar du en sammanställning av aktiviteter för ungdomar som Motala kommun arrangerar.

Med gemensamma krafter

Motala kommun har tagit ett samlat grepp för att erbjuda ungdomar på högstadiet stora meningsfulla arrangemang vid tre tillfällen varje år. I samband med Valborg, vid skolavslutningen och vid Lucia. Kommunen tycker det är viktigt att ungdomar får chans att föra fram åsikter om vad de vill göra på sin fritid, och de har också en övertygelse om att unga bäst skapar aktiviteter för unga. Detta sker genom ett brett samarbete mellan kommunen fritidsgårdar, skolor, socialförvaltning, skolungdomar, förenings- och näringsliv.

Samarbetet kallas Med gemensamma krafter och har resulterat i en rad olika arrangemang genom åren.

Alla arrangemang är drogfria och har blivit diplomerade av IQ.se av just den anledningen.

I Motala kommun firar vi Lucia med fart och fläkt. I sporthallen arrangeras en fotbollsturnering för högstadiet där lag från olika skolor ställs mot varandra under eftermiddagen och kvällen. Väldigt många ungdomar besöker detta stora arrangemang varje år. Under kvällen spelas det även en kändismatch och i foajén finns det även en rad andra aktiviteter och underhållning att ta del av under kvällen.

Arrangemanget är självklart drogfritt och ingår i arbetet Med gemensamma krafter.

På valborgsmässoafton arrangerar Med gemensamma krafter ett av sina stora arrangemang för högstadieungdomarna i kommunen.

Varje år arrangerar Motala kommun en skolavslutningsresa med bussar till Liseberg som en del av samarbetet Med gemensamma krafter. De möts av karusellskrik, sol och massor av ungdomar från andra städer. Det finns alltid gott om personal från fritidsgårdar och skola med under hela resan.

För de som väljer att stanna hemma arrangeras även aktiviteter på hemmaplan med hjälp av personal från fritidsgårdarna.

Under skolornas lov tar Motala kommun i samarbete med föreningar och andra aktörer fram ett gediget utbud av aktiviteter att delta på. Tanken är att alla ungdomar ska ha möjligheter till ett aktivt och roligt lov på hemmaplan där många av aktiviteterna är kostnadsfria eller har en låg kostnad.

Extra kraft läggs på sommarlovsprogrammet med aktiviteter för mellanstadie- respektive högstadieungdomar. I Motala kommun ska man som barn och ungdom kunna ha ett fantastiskt sommarlov på hemmaplan.

Motala kommun vill kunna erbjuda alla barn och ungdomar en så meningsfull fritid som möjlig och erbjuder därför en mängd olika aktiviteter. Sommaraktiviteterna ska:

  • så långt som möjligt vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Under sommarlovet anordnas Sportis Camp i Motala. Det är ett samarbete mellan Östergötlands idrottsförbund/SISU och Motala kommun. En mängd barn i mellanstadieåldern deltar varje år.

Alla deltagare delas upp i grupper och varje grupp har med sig ungdomsledare som följer gruppen hela veckan. Varje dag äter alla gemensam lunch och tar gemensamma pauser innan nästa aktivitet ska testas på.

Vilka sporter man får testa på varierar lite från år till år men några exempel har varit brottning, tennis, friidrott, orientering, simning, tennis och klättring. Det är föreningarna själva som håller med ledare för varje aktivitet och på så sätt hålla en hög kvalitet och kunna ha så roligt som möjligt.

Motala kommun vill kunna erbjuda alla barn och ungdomar en så meningsfull fritid som möjlig och erbjuder därför en mängd olika aktiviteter.

Läs mer om aktiviteter under höstlovet.

Motala kommun vill kunna erbjuda alla barn och ungdomar en så meningsfull fritid som möjlig och erbjuder därför en mängd olika aktiviteter.

Läs mer om aktiviteter under sportlovet.

Motala kommun vill kunna erbjuda alla barn och ungdomar en så meningsfull fritid som möjlig och erbjuder därför en mängd olika aktiviteter.

Läs mer om aktiviteter under påsklovet.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej