Sport- och idrottsaktiviteter

Motala kommun erbjuder ett rikt sport- och idrottsutbud. Här finns möjlighet till både organiserad och spontan verksamhet. Det finns över 80 idrottsföreningar med drygt 40 idrotter att välja mellan.

Föreningsregister

I föreningsregistret finns föreningar som får verksamhetsstöd från Motala kommuns bildningsnämnd och socialnämnd. Här finns också fritids-, kultur och omsorgsföreningar som anmält att de vill stå med i registret och lämnat samtycke till publicering.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej