Fiske och jakt

I Östergötlands sjöstad kan du fiska i strömmande eller stilla vatten mitt i stan. Kräftfisket i Vättern är helt unikt, och under tre helger på sensommaren kan du fiska kräftor på allmänt vatten.

Göta kanal och Motala ström

I Göta kanal mellan Vättern och sjön Boren kan man bland annat spinn- och flugfiska regnbågslax. I Göta kanal får man ta upp tre fiskar per dygn och person.

Samma fiskekort som gäller för Göta kanal gäller även i Motala ström mellan hamnen i Motala och Motala kraftverk. Fisket är handikappanpassat och här finns gott om gädda och abborre.

Allt fiske i kanalen i övrigt arrenderas ut och tillstånd krävs av arrendatorn för att få fiska.

Boren

I Borensberg är det Borensbergs fiskeklubb som arrenderar kanalfisket från slussen till piren i Boren.

Sjön Boren har främst rik tillgång på abborre och gädda.

Vättern

Vättern har hela 30 olika fiskarter. Några av dem är speciella, som öring, röding, sik och lax. I Vättern är det dessutom fritt sportfiske.

Kräftfiske på allmänt vatten i Vättern

I Vättern kan du fiska kräftor på allmänt vatten under tre helger i slutet av sommaren. Det allmänna vattnet börjar normalt 300 meter ut från land. Närmare stranden är det enskilt vatten. Tänk också på att om vattnet inte hunnit bli tre meter djupt vid 300-metersgränsen är det fortfarande enskilt vatten. Allmänt vatten börjar då vid tre meters djupkurva.

Mer detaljerad information om vilka regler som gäller kan du läsa på länsstyrelsens hemsida.

Kräftfiske i Motalaviken

Motala kommun erbjuder också kräftfiske i delar av Motalaviken under tre veckor varje år. Det gäller sträckan utmed Vätterpromenaden från Stadsparken till Bispmotala, ett område mellan Tegelvikens småbåtshamn och Råssnäsbadet samt ett område på södra delen av Motalaviken utmed den befintliga cykelbanan.

Kräftburar eller sänkhåvar får användas, maximalt tre redskap per hushåll. Fiske får ske från land eller från båt. Storleken på kräftorna måste vara minst tio centimeter från huvud till stjärt.

Information om den exakta tidsperioden läggs ut på Motala kommuns webbplats och annonseras i lokalpress.

Kräftfiske i Göta kanal och Boren

Kräftfiske i Göta kanal från land arrangeras genom Västra Lunds Sportfiskeklubb. Bokning och information: Christer Waldner telefon 0708-839 175.

iFiske är en återförsäljare av digitala fiskekort. Via länken hittar du digitala fiskekort för flera fiskeområden i Motala kommun.

Köp Digitala fiskekort via iFiske

Fiskekort kan även köpas på Mallbodens kafé och vandrarhem i Motala verkstad.

Mallboden kafé och vandrarhem
Telefon: 0141-21 09 23

Motala kommun arrenderar ut en del av den kommunala marken genom jakträttsupplåtelser. De marker som arrenderas ut ligger en bit ifrån tätbebyggda områden.

I dagsläget finns det fem jakträttsupplåtelser på kommunens mark. Dessa ligger på kommunens fastigheter i Djupvik, Järskalleby, Offerby samt Södra Freberga.

För frågor om arrenden för fiske och jakt, kontakta kommunens skogsförvaltare.

Stefan Wernersson
Skogsförvaltare
E-post: stefan.wernersson@motala.se

Läs mer

Svenska fiskeregler

Här hittar du fiskeregler för Vättern.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej