Boka lokal

Motala kommun erbjuder föreningar, företag, privatpersoner och kommunala verksamheter att hyra de kommunala idrotts- och fritidsanläggningarna.

Boka digitalt

Enklast bokar du lokal digitalt direkt i vårt bokningssystem.

De här lokalerna kan du boka

Anläggningar som kan bokas är till exempel skolornas idrottshallar och utomhusanläggningar. Du hittar alla tillgängliga lokaler i bokningssystemet.

Avbokning

Avbokning av tider ska ske sju dagar i förväg för att du ska slippa betala hyran. För avbokningar som sker senare debiteras full hyra. För arrangemang gäller 21 dagar.

Skadegörelse eller utlösande av larm

Du som hyr lokal eller anläggning är skyldig att ersätta kostnaden för reparation av material eller lokal som skadats till följd av din verksamhet.

Även kostnaden för utlösning av larm som orsakats av felhantering av larmkort debiteras hyresgästen.

Riktlinjer för fördelning av tider i idrotts- och fritidsanläggningar

Riktlinjer för fördelning av tider i idrotts- och fritidsanläggningar (PDF, 90 kB)

Taxa

Här hittar du priser för hyra av kommunens anläggningar: Taxor och avgifter gällande idrotts- och fritidsanläggningar (PDF, 292 kB).

Betalning

Fakturering sker normalt månadsvis i efterhand.

Om du inte betalar räkningen senast på förfallodagen får du en betalningspåminnelse och får betala en extra avgift. Du kan också komma att stängas av från rätten att hyra lokaler eller anläggningar av kommunen.

Läsare med siffror och lampor i olika färger.

Förklaring till kodplattan

 • Rött kryss = Ogiltigt kort / manöver
 • Orange kodplatta = Slå kod
 • Grön bock = Giltig passage / dörr olåst
 • Grön cirkel = Larm frånkopplat
 • Röd cirkel = Larm tillkopplat

Instruktion för att låsa upp och välja kod

Så här använder du taggen som du får av kommunen när du har bokat en lokal:

 1. Tryck A tills ett pip hörs.
 2. Håll taggen mot läsaren. Då blinkar en orangefärgad kodplatta.
 3. Slå en valfri kod bestående av fyra siffror, till exempel 3588.
 4. Röd cirkel blinkar under frånkopplingsproceduren. Kodplattan och grön cirkel tänds upp. Nu gäller 3588 som passerkod.
 5. För att dörren ska öppnas, slå passerkoden en gång till. Grön lampa tänds.

Dessa kommandon ska ske i sekvens, och det får gå max 10 sekunder mellan varje punkt. Om inte grön lampa tänds så kan  du upprepa punkt 1-4.

Den inslagna koden gäller så länge hyrtiden varar. Taggen är giltig 30 minuter före hyrtid och 30 minuter efter avslutad tid. Du måste använda din tagg enligt instruktion vid varje uthyrningstillfälle. Det gäller även vid flera sammanhängande hyrtider.

När taggen slutar att gälla går ett så kallat förlarm. Du har då 5 minuter på dig att lämna lokalen.

Tänk på att

 • Glöm aldrig att använda din tagg! Varje taggs behörighet måste registreras i läsaren. Om du blir insläppt av tidigare hyresgäst utan att använda din tagg går larmet när deras hyrtid är slut.
 • Vid schemabokning byt kod några gånger per termin, använd inte år eller datum som kod.
 • Stenar, pinnar, snö och dylikt får inte hindra dörren att gå i lås.
 • Felhantering som orsakar larm debiteras hyresgästen.
 • Du får endast använda den dörr där läsaren sitter.

Om du har inpasseringsproblem kontakta Securitas på 010-470 52 22.

Du kommer då till en larmcentral och får uppge att det gäller Motala kommun + adressen för den lokal som är bokad.

Skulle automatlarmet eller inbrottslarmet gå i den lokal du hyr, invänta räddningstjänst eller vaktbolag. Om du själv är upphov till att Securitas behöver kallas ut får du betala utryckningskostnaden på cirka 500 kronor.

Kontakt

Lokalbokningen
E-post: lokalbokning@motala.se
Telefon: 0141-22 57 00

Telefontider:
Måndag: 9.30-11.30
Tisdag: 13.00-15.00
Onsdag: Ingen telefontid
Torsdag: 9.30-11.30
Fredag: 9.30-11.30

Bokning av konstgräsplan
Telefon: 0141-22 52 78

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej