Trafikregler och säkerhet

Här hittar du kommunens lokala trafikföreskrifter som du som trafikant måste följa.

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter är de trafikregler som inte finns beskrivna i lagar, utan som kommunen själv beslutar om, till exempel huvudleder och väjningsregler. De märks i regel ut med vägmärken, men det finns några generella lokala trafikföreskrifter.

Dessa innebär att:

  • Det är förbjudet att föra eller parkera fordon i park, plantering, strövområden eller liknande.
  • Det är förbjudet att åka skateboard på gator, torg och andra leder eller platser som allmänt används för trafik.
  • Motorcykel med sidovagn och trehjulig motorcykel likställs med bil när det gäller parkering.
  • Cykel och moped klass 2 ska parkeras i cykelställ där det finns ett sådant. Dock får inte tandemcykel, trehjulig cykel eller cykel med tillkopplat fordon ställas där om den är i vägen för annan trafik.
  • Fordon får parkeras på gator och andra allmänna platser i högst 24 timmar i följd på vardagar (måndag till fredag).
  • På avgiftsbelagda parkeringsplatser tas parkeringsavgift ut vardagar klockan 9.00-18.00 och dag innan röd dag klockan 9.00-15.00. Löst parkeringsbiljett gäller för andra parkeringsplatser med biljettautomat med samma eller lägre taxa och med samma eller längre maximitid.
  • Beställd taxibil får vänta på passagerare på gata med parkeringsförbud.
  • De tätbebyggda områdena Borensberg, Fornåsa, Fågelsta, Godegård, Karlsby, Klockrike, Motala, Nykyrka, Tjällmo och Österstad finns definierade.

Fler trafikföreskrifter

I Svensk trafikföreskriftsamling på Transportstyrelsens webbplats kan du söka fram vilka trafikföreskrifter som gäller i Motala och på andra ställen i Sverige.

Blomlådor

Motala kommun prioriterar hastighetsdämpande insatser till platser med det största behovet. Detta är sällan i villaområden där det oftast bara förekommer lokal trafik, exempelvis boende och besökare.

Många i villaområden är dock oroliga och upplever att fordon kör för fort på gatorna. Motala kommun erbjuder därför boende i villaområden att ansöka om att själva få sätta upp hastighetsdämpande blomlådor utanför sin bostad. Fordon tvingas sick-sacka mellan lådorna vilket sänker farten.

Blomlådorna bekostas och sköts av en ansvarig privatperson.

Läs mer om att sätta ut blomlådor.

Tyck till om trafikmiljön

Har du synpunkter på trafikregler och säkerhet? Du kanske vill tipsa om en farlig korsning eller annan trafiksituation? Hör av dig med din synpunkt via vårt synpunktssystem.

Kontakt

Gator och trafik
E-post: gata@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej