Nyttoparkeringskort

Näringsidkare som är beroende av bilen som en arbetsplats, kan ansöka om ett nyttoparkeringskort. Med ett sådant kan du stå parkerad längre tid på gator och parkeringar som Motala kommun äger. Du behöver heller inte betala för varje tillfälle du parkerar.

För att underlätta för dig som behöver bilen för att utföra ditt arbete finns det i Motala kommun möjlighet att ansöka om nyttoparkeringskort. Med ett sådant kan du stå parkerad på allmänna parkeringar upp till åtta timmar i följd utan att betala parkeringsavgift vid varje tillfälle.

Kostnad för nyttokort

De som har rätt att ansöka om nyttoparkeringskort är uppdelade i två grupper med olika taxor. För båda gäller att fordonet ska vara av avgörande betydelse för arbetets utförande och användas mycket.

Samtliga taxor är exklusive moms.

Grupp 1

  • Fordonet används för fastighetsskötsel.
  • Fordonet är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation eller är nödvändigt för förvaring av tyngre verktyg och/eller material för installation eller reparation.
  • Fordonet används för godstrafik med yrkestrafiktillstånd .
  • Fordonet används av personal för sjuk- eller socialvårdande verksamhet i akut- eller annan därmed jämförlig uppsökande verksamhet.

Taxan för trafikanter i denna grupp är 300 kronor per månad alternativt 3 000 kronor per år.

Grupp 2

  • Fordonet tillhör företagare i centrumzonen, som inte har tillgång till parkering i anslutning till verksamheten. Centrumzonen avgränsas av Göta kanal och Vättern i söder, Vadstenavägen i öster, Drottninggatan i norr och Skolgatan i väster.

Taxan för trafikanter i denna grupp är 1 100 kronor per månad alternativt 11 000 kronor per år.

Ändring av tillstånd

För alla ändringar av gällande nyttokort tas en handläggningsavgift på 300 kronor ut.

Ansökan

Fyll i blanketten Ansökan om nyttoparkeringstillstånd (PDF, 82 kB).

I ansökan finns mer detaljerad information som du behöver läsa igenom innan du ansöker.

Ifylld ansökan skickar du till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Motala kommun
591 86 Motala

Vi behöver din ansökan minst tre veckor innan önskat startdatum för att hinna handlägga den.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej