Parkering

Här kan du läsa om vilka regler och avgifter som gäller för dig som vill parkera bilen i Motala kommun. På vår parkeringskarta kan du se var i centrala Motala det finns parkeringar för bil, mc och för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Parkeringskarta

På vår parkeringskarta kan du se var det finns parkeringar för bil och motorcykel samt för rörelsehindrade. Du kan se hur länge du får parkera på de kommunala parkeringarna och vad det kostar. 

Här får du parkera

Inom Motala kommun är det tillåtet att stå parkerad 24 timmar i följd på gatorna. Det finns dock vissa undantag, så följ alltid skyltarna på platsen.

Parkera i centrum

Ett exempel är Motala centrum som ligger inom en zon med förbud att parkera fordon. Detta innebär att det bara är tillåtet att parkera på platser markerade med P-skylt inom zonen. Men det finns gott om kommunala parkeringar i centrum, och det finns dessutom privata aktörer. På vår parkeringskarta, som du hittar här ovan, kan du se både kommunens och privata parkeringar.

Du betalar parkeringen enklast via sms eller med en app från din smartphone, dator eller surfplatta. Vid gatuparkeringar i Motala centrum och på parkeringsplatserna Seglaren, Kanalparkeringen och parkeringshuset Akasian är detta det enda sättet att betala parkeringen eftersom parkeringsautomat saknas.

När du startar din digitala parkering ser parkeringsvakten i sin dator att avgiften är betald och hur länge din biljett gäller.

Betallösningar

Motala kommun erbjuder två olika digitala betalsystem för parkeringsavgiften. De två betalsystemen fungerar lite olika men båda är kontantfria och biljettlösa.

Här kan du läsa mer om de två olika betallösningarna och kontakta respektive företag för support:

Ange rätt zon

I de två betalsystemens appar finns kartor som med hjälp av GPS:en i din telefon visar vilken zon du befinner dig i. Kontrollera alltid att du verkligen är på den platsen som din telefon säger att du är. Det står angivet på skyltar eller vid parkeringsautomaten vilken zon parkeringen tillhör.

Betala i parkeringsautomat

Parkeringsautomater finns vid parkeringarna Stora torget, Hamnparkeringen och Buntmakaren. Du kan där betala med mynt eller kort.

Du knappar in ditt registreringsnummer på tangentbordet på automaten och då ser parkeringsvakten att du har betalat. Du kan välja att ta ut ett kvitto om du vill, men du behöver inte lägga någon biljett i vindrutan.

Var noga med att ange rätt registreringsnummer. Om du anger fel registreringsnummer kan du få en parkeringsanmärkning.

Företagstjänster

Om du som ägare av ett företag vill att dina anställda ska kunna betala för parkering digitalt, kontakta SMS park eller Epark och fråga efter deras anpassade företagstjänster.

Avgiftsbelagda parkeringar finns i centrala Motala. Här nedan kan du se vilken avgift som gäller för kommunens parkeringar. Observera att privata aktörer kan ha andra avgifter, så kontrollera när du parkerar vad som gäller.

På parkeringskartan som du hittar länk till här ovan kan du se vad det kostar på respektive parkering.

När du betalar med appen E-park är minimiavgiften 3 kronor per parkeringstillfälle, även om du parkerar kortare tid än en timme. Du får också betala en serviceavgift som motsvarar tio procent av biljettpriset, minst 1 krona.

Gratis parkering

De kommunala parkeringarna vid Centralstationen är avgiftsfria.

Utanför centrumzonen kan du parkera längs gatorna i upp till 24 timmar, om inget annat anges på skyltar. På helger finns ingen tidsbegränsning.

6 kronor per timme

 • Kungsgatan mellan Skolgatan och Kyrkogatan
 • Bispmotalagatan mellan Skolgatan och Poppelgatan
 • Urban Hjärnes väg mellan Sjögatan och Kungsgatan
 • Repslagaregatan mellan Bispmotalagatan och Drottninggatan
 • Prästgatan mellan Sjögatan och Drottninggatan
 • hela Kyrkogatan
 • Bispmotalagatan mellan Poppelgatan och Platensgatan
 • Sjögatan mellan Skolgatan och Poppelgatan
 • Skolgatan mellan Sjögatan och Kungsgatan
 • Repslagaregatan mellan Vätternpromenaden och Sjögatan
 • Stora torget
 • Poppelgatan mellan Sjögatan och Drottninggatan
 • Platensgatan mellan Bispmotalagatan och Drottninggatan
 • Drottninggatan mellan Urban Hjärnes väg och Platensgatan
 • Östermalmsgatan vid kvarteret Akasian
 • Drottningplan

3 kronor per timme

 • Skolgatan mellan Sjögatan och Vätternpromenaden
 • Buntmakaren
 • Kvarteret Seglaren
 • Hamnparkeringen
 • Parkeringshuset Akasian
 • Parkeringen i Kanalparken

Motala kommuns parkeringar i centrum är avgiftsbelagda vardagar klockan 9.00-18.00. Dag före röd dag och röda dagar är det gratis att parkera. Avgiftsfri parkering på dag före röd dag är ett test fram till 30 september 2020 och ska sedan utvärderas.

Privata parkeringar kan ha andra regler och priser så kontrollera alltid vad som gäller på skyltar just där du tänkt att parkera.

Kommunens parkeringsbiljetter gäller inte om du ställer din bil på en privat parkering. Exempel på privata parkeringar i centrala Motala är taket till Gallerian och den allmänna parkeringen på Kungsgatan nära korsningen med Kyrkogatan. Där gäller andra regler än om du parkerar på gatan. Läs därför noga igenom informationen på de olika parkeringsbolagens biljettautomater innan du betalar din avgift.

Tänk också på att om du löser biljett på någon av de privata parkeringarna, så gäller inte denna på kommunens parkeringar.

Parkeringsvakter rör sig dagligen i Motala för att hålla trafikmiljön säker och för att se till att bilar inte står parkerade för länge på samma plats. Om ett fordon är parkerat på ett sätt som utgör en fara för andra trafikanter, eller står parkerat längre än tillåtet, kan ägaren få en parkeringsanmärkning, även kallat parkeringsböter. Du kan även få en parkeringsanmärkning om du inte har betalt parkeringen.

Även om du betalat men angett fel registreringsnummer kan du få en parkeringsanmärkning.

Vad kostar det att parkera fel?

 • Stanna eller parkera på plats reserverad för rörelsehindrad: 1300 kronor
 • Stanna eller parkera där stannandeförbud råder: 800 kronor
 • Parkera där parkeringsförbud råder: 700 kronor
 • Parkera längre tid än tillåtet på gata eller parkeringsplats: 500 kronor
 • Parkera på parkeringsplats utan att betala avgift: 500 kronor

Överklaga parkeringsböter

Det är bara polisen som kan stryka parkeringsanmärkningar. Du kan antingen besöka polisens kontor eller skriva ett brev till den polismyndighet som ansvarar för området där du fick parkeringsanmärkningen. Du måste överklaga inom sex månader. Du ska betala avgiften inom åtta dagar även om du överklagar. Om du får rätt betalas pengarna tillbaka till dig.

Om du har ett kvitto på betald parkering via mobil betalning, men ändå får en parkeringsanmärkning, kan det ha blivit något tekniskt fel som gjort att parkeringsvakten inte sett din biljett. Då kan du kontakta det företag som du köpt biljetten hos.

Om du har fått en felparkeringsavgift på kvartersmark (det som inte är gator och vägar), till exempel parkeringshuset Akasian, gäller lite andra regler. Då ska du kontakta de som övervakar parkeringen. Kontaktuppgift finns vid infarten till parkeringen.

Det finns mer detaljerad information om hur du går tillväga för att överklaga på framsidan eller baksidan av din parkeringsanmärkning.

Påminnelse – men ingen parkeringsanmärkning

Det händer att personer tar lappar om felparkering från en bil och sätter på en annan bil. Därför skickas det alltid ut en avgiftsfri påminnelse om betalningen om avgiften inte kommit in efter åtta dagar. Om du betalar direkt så tillkommer inga extra kostnader.

Om parkeringsautomaten är trasig måste du skicka ett sms med innehållet MK”nummer på parkeringsautomaten” följt av en kort felbeskrivning till nummer 0700-230 230. Felbeskrivningen kan vara exempelvis ”tar ej mynt”. Du blir då erbjuden ett alternativt sätt att betala.  Om du inte vill eller kan betala med sms får du parkera på annan parkering med fungerande automat. Det räcker inte att bara meddela sitt registreringsnummer.

På parkeringen norr om Centralstationen finns en del längst bort från stationen som är långtidsparkering. Här är det tillåtet att parkera i upp till 72 timmar. Parkeringsplatsen är avgiftsfri.

I parkeringshuset Akasian kan du parkera i upp till sju dygn. Parkeringen här är avgiftsbelagd med 3 kronor per timme, det vill säga 27 kronor per dygn.

Om du parkerar en bil med ett registreringsnummer som inte är svenskt så går det bra att knappa in även det registreringsnumret på tangentbordet på parkeringsautomaten. Du kan då välja att betala med mynt eller kort.

Du kan även använda SMS Park, som har en särskild tjänst för utländska fordon.

Här hittar du en karta som visar var du kan parkera i Varamobaden.

Du kan på kartan se var det finns parkeringar i Varamoområdet. Det är mycket viktigt att du inte parkerar på de gator där det är skyltat förbud mot parkering eller förbud mot att stanna och parkera, blockerar utfarter eller parkerar i korsningar. Detta eftersom du då kan hindra framkomligheten för ambulans, sjöräddning, brandkår och polis som kan behöva röra sig i området i händelse av drunkningslarm och andra olyckor.

Frågor om mobil betalning av din parkering hänvisar vi i första hand till respektive företags kundservice:

Kontakt

Gator och trafik
E-post: gata@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej