Gräva och schakta, tillstånd

Den allmänna marken är ofta full av ledningar och kablar. Det innebär att grävning utan tillstånd och kännedom om anläggningar under marken kan få stora och dyrbara konsekvenser. Här kan du läsa om vad som gäller om du ska gräva och schakta i kommunens gator.

Ansökan

Du ansöker om schakttillstånd och tillstånd för upprättande av tillfällig trafikanordningsplan via en e-tjänst – Geosecma grävtillstånd. Du måste skapa konto för att få tillgång till webbtjänsten.

Grävtillstånd

Den som ska gräva i allmän mark ska skaffa tillstånd för detta. Normalt får man bara placera anläggningar i allmän mark som är till nytta för kommunens invånare som kollektiv, exempelvis ledningar för vatten, avlopp eller fjärrvärme.

Det ställs stora krav på att den som utför grävningsarbete har rätt kunskap. Ofta krävs en trafikanordningsplan som klargör hur trafiken ska passera arbetsplatsen på ett säkert sätt, både för arbetare och för trafikanter. Det finns också kvalitetskrav på själva utförandet.

Grävtillstånd ska sökas minst tre veckor före planerad start. Kommunen, väghållaren, måste känna till alla arbeten som berör gatumark eftersom vi har ansvaret för trafikanternas säkerhet. Motala kommun använder sig av ett digitalt system, Geosecma, där alla ansökningar som rör grävningar i kommunal mark och trafikanordningsplaner görs.

De som planerar ett arbete vid en väg måste tänka på säkerheten för de som ska utföra arbetet. Men också för andra trafikanter och de som bor och uppehåller sig vid vägen. Vägmärken och anvisningar för trafiken måste vara korrekta och tydliga. I första hand ska man försöka planera så att trafiken leds om och inte passerar vägarbetet alls. Det är inte alltid som det är möjligt. I de fallen måste det finnas anordningar som skyddar personalen och förhindrar att trafiken kommer in på arbetsområdet.

Det finns mycket annat att tänka på när man planerar ett vägarbete. Vi rekommenderar att du som är berörd läser handboken Arbete på väg (PDF, 3,8 MB), som är antagen av Motala kommun.

  1. Registera en ny användare i Geosecma.
  2. Som ny användare tryck på ”Registrera nytt konto”.
  3. Fyll i samtliga uppgifter i formuläret som öppnas. Organisationsnummer fylls i utan bindestreck.
   Tänk på att e-post inte går att ändra vid senare tillfälle rekommenderar vi företag att använda mailadress ej kopplade till enskilda anställda vid skapande av konto. Samma mailadress går dock inte att koppla till flera konton. Exempel på lösning är att koppla mail till till exempel arbetslag, lag1@namnföretag, lag2@namnföretag och så vidare.
   Lösenordet behöver innehålla minst en versal, en gemen, en siffra samt ett specialtecken. Exempel på godkänt lösenord ”Motala#1.
   Alla fält utom ”Telefonnummer” är tvingande, vilket betyder att de måste fyllas i för att du ska komma vidare i formuläret. De kommer att blir rödmarkerade om de inte fyllts i när man trycker på ”Spara”.
  4. När alla tvingande fält fyllts i och ”Spara” trycks in skickas direkt ett bekräftelsemail till angiven mailadress från no_reply@motala.se. Om mailet inte återfinns i inkorgen kontrollera skräppost och/eller skräppostfilter.
  5. Tryck på ”Klicka här för att bekräfta” i mailet varpå länkning sker till sidan där bekräftelsen äger rum, tryck ”Bekräfta e-postadress” och stäng sidan.
  6. Registreringen av användarkonto för ansökan av Grävtillstånd och TA-plan är nu genomförd.

Den som bereder ett ärende måste ange en projektledare/beredare. Denna person måste ha en fullmakt från ledningsägaren att söka och bedriva arbete i ledningsägarens ställe. Fullmakten i form av ett dokument ska bifogas varje ärende.

Det måste även anges vem som är ledningsägarens ansvarige. Ledningsägarens ansvarige är den person som är ansvarig för det specifika ärendet mot kommunen, som är väghållare.

Vid frånvaro kan ett projekt flyttas över till en annan fullmaktsgiven projektledare/beredare.

Vid ansökan om trafikanordning krävs ingen fullmakt. Där står sökanden som ansvarig. Under tiden en trafikanordning pågår sker kommunikationen med den utmärkningsansvarige som är registrerad i ansökan.

Kontakt

Gator och trafik
E-post:
gata@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej