Gator

Motala kommun sköter drift och underhåll av 27 mil gator, 9 mil gångbanor, 10 mil cykelbanor, 26 broar och över 8 000 gatlampor. Du som är fastighetsägare har ett visst ansvar för gatan utanför din tomt.

Synpunkter och felanmälan

Om du upptäcker något som inte står rätt till på våra gator är vi tacksamma om du hör av dig till oss via vårt synpunktssystem. Det kan exempelvis handla om hål i gatan, nedskräpning, trasiga gatlampor eller klotter.

Gator och vägar sköts antingen av kommunen, Trafikverket, en vägförening eller vägsamfällighet. I grova drag kan man säga att kommunen har hand om vägar inom tätorterna, medan Trafikverket ansvarar för dem på landsbygden. Men det finns undantag. Exempelvis sköter Trafikverket driften av Metallvägen.

På Trafikverkets karta kan du se vem som äger vägen.

I Motala kommun finns cirka 9 000 kommunala gatlampor. Det huvudsakliga syftet är att öka trafiksäkerhet och trygghet. Det är detta som avgör var lyktstolparna är placerade.

Trasiga gatlampor

metallplatta med siffror
När du tipsar om trasig gatubelysning är vi tacksamma om du anger lampans ID-nummer, som du kan se en bit upp på lyktstolpen. Fotograf: Jessica Henulin

Belysningen sköts av Vattenfall. De åker runt fyra gånger per år och tittar till alla belysningspunkter, det kallas för rondering. Då byter man ut trasiga lampor eller gör annan service som behövs.

Det kan alltså dröja flera månader innan Vattenfall upptäcker en trasig gatlampa, om de inte får reda på det på annat sätt. Därför vill vi gärna ha hjälp av allmänheten att felanmäla belysning som inte fungerar, och helst vill vi då veta stolpens id-nummer. Det sitter cirka 150 centimeter upp på lyktstolpen. Det underlättar för oss att identifiera vilken lampa det är som är trasig.

En trasig lampa, som inte är avgörande för trafiksäkerheten, byts normalt inte ut förrän vid nästa ordinarie servicerunda. Detta för att hushålla med kommunens resurser.

Riktlinjer för gatubelysning

Motala kommun har antagit en Policy för gatubelysning (PDF, 97 kB). Enligt den ska kommunen stå för gatubelysning när vi äger vägen. Även vägar som ägs av någon annan än kommunen, exempelvis Trafikverket, kan få kommunal gatubelysning om vissa kriterier är uppfyllda:

  • Etablerad plats för på- och avstigning för skolskjuts.
  • Gång- och cykelstråk till och från skolan som regelbundet används av ett flertal barn.
  • Gång- och cykelstråk utefter allmän eller enskild väg som regelbundet används av ett flertal människor.
  • Tätbebyggt område enligt Statistiska centralbyråns definition.

Varje år skadas människor i onödan på grund av skymd sikt. Fastighetsägare har ett ansvar att se till att till exempel växtlighet på den egna tomten inte ökar risken för olyckor eller skapar en trafikfara.

Såhär ska häckar och träd beskäras för att inte bli trafikfarliga.

Du som har utfart mot gata

En målad bild som visar en garageuppfart och att häcken ska klippas låg i en sikttriangel på 2,5 gånger 2,5 meter.

Om du har utfart mot en gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter inom en sikttriangel på 2,5 meter.

Du som har hörntomt

En målad bild som visar en korsning och att häcken ska klippas låg i en sikttriangel på 10 meter gånger 10 meter.

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Höjden gäller från gatunivån. Om du har en stödmur så får alltså muren tillsammans med häcken vara max 80 centimeter. Detta för att trafikanter ska kunna se ordentligt i korsningen.

Du som har tomt intill gata

En målad bild som visar att träd som går ut över gångbana, cykelbana eller körbana inte får hänga ner.

Häck och buskar bör växa inom din egen tomt. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gatan eller gångbanan måste du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana, minst 2,5 meter
  • över cykelväg: minst 3,2 meter
  • över körbana: minst 4,6 meter

Detta för att alla typer av fordon ska komma fram, exempelvis sopbilar eller lastbilar.

Träd och buskar växer

En målad bild som visar att små träd växer och blir stora.

För att få bra sikt är det viktigt att redan när man planterar föreställa sig trädens och buskarnas utveckling. Sätt dem tillräckligt långt från vägen för att de ska kunna breda ut sig. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, vilken sorts jord de växer i och hur de sköts. I plantskolor kan man få tips om passande arter.

Plantera på rätt ställe

En målad bild som visar att buskar ska planteras 0,6 meter från tomtgräns och träd 2 meter från tomtgräns.

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.

Tipsa oss om vildvuxna häckar

Hör av dig om du har tips på något område där vildvuxna häckar, buskage eller träd skapar problem i trafiken. När vi får in sådana tips åker vi ut och inspekterar och dokumenterar platsen. Fastighetsägare som inte tar sitt ansvar får en uppmaning i brevlådan om att klippa ned sina växter.

Den som ändå inte gör det efter påminnelser riskerar att ärendet lämnas över till samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden kan besluta om ett föreläggande, som innebär att kommunen kan låta utföra arbetet på fastighetsägarens bekostnad.

Fastighetsägarens ansvar

Föreskrifter om gångbanerenhållning (PDF, 16 kB) kan du läsa mer om ditt ansvar som fastighetsägare.

Motala kommun ansvarar för fyra räddningsvägar och samtliga finns i Varamoområdet i Motala intill Varamobaden, Nordens största insjöbad. Dessa vägar är Granvägen, Månvägen, Nyckelpigespåret (del av Varamovägen) samt Skogsborgsgatan.

En räddningsväg ska ge god framkomlighet, vara skyltad som sådan och ha uppställningsplatser för de räddningsfordon som den är tänkt för, enligt Boverkets byggregler. Det är förbjudet att både parkera och att stanna på en räddningsväg.

 

Kontakt

Kundcenter
Telefon:
0141-22 51 51
E-post: kundcenter@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej