Enskilda vägar och vägsamfälligheter

Väg som inte sköts av staten eller kommunen är en så kallad enskild väg. En sådan sköts ofta av en vägsamfällighet, en vägförening eller en gemensamhetsanläggning för väg.

Ansök om driftbidrag för vägunderhåll

En vägsamfällighet, en vägförening eller en gemensamhetsanläggning för väg kan få statliga driftbidrag för vägunderhåll. Utöver det statliga bidraget kan enskilda väghållare få bidrag för drift även från kommunen. Det kommunala bidraget utgår som en andel av det tilldelade stadsbidragets storlek.

För att få bidrag måste föreningen skicka in:

Om det är första gången som ni ansöker ska ni dessutom skicka in:

  • anläggningsbeslut
  • därtill
    tillhörande karta
  • delägarförteckning/delägande fastigheter
  • uppgift om vägens längd

Detta ska skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
Motala kommun
591 86 Motala

Senast den 31 mars behöver vi ha in ansökan.

Blankett för ansökan

Du ansöker om årligt driftbidrag från kommunen via vår blankett. För att våra blanketter ska fungera optimalt rekommenderar vi exempelvis webbläsaren Google Chrome.

Här hittar du blanketten Ansökan om årligt driftbidrag.

Vägsamfällighet

Ibland sköts en enskild väg inte av en vägsamfällighet eller dylikt, utan genom en slags överenskommelse ”grannar emellan”. I sådana fall kan det vara lämpligt att bilda exempelvis en vägsamfällighet för att få tillgång till exempelvis vägunderhållsbidrag. Detta görs genom en fastighetsreglering, som är en typ av lantmäteriförrättning. Det är den kommunala Lantmäterimyndigheten som ansvarar för att utföra förrättningar i Motala kommun.

Här kan du läsa mer om lantmäteriförrättningar.

Vem äger vägen?

Karta över vägar

Statlig, kommunal och enskild väg går att se på Trafikverkets karta.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej