Hållbar livsstil

Orsaken till utsläppen som påverkar klimatet är våra transporter, vår mat, våra byggnader, vårt sparande och vår prylkonsumtion. Men om vi förändrar våra vanor när det gäller dessa fem ”klimatvärstingar”, kan vi ställa om till en klimatsmart värld.

Räkna ut ditt klimatavtryck

Med hjälp av WWF:s Klimatkalkylator kan du se hur stort ditt ekologiska fotavtryck är.

Konsumtion av animaliska produkter som kött, mjölk och ost står för den allra största delen av klimatpåverkan från maten. Kött kräver oftast mycket mer mark, vatten och energi än vad vegetabilier som baljväxter och grönsaker gör. Djurfoder, gödsel och den metangas som bildas i magen på idisslande djur är också bidragande orsaker till köttets klimatpåverkan.

Produktionen av kött orsakar också andra miljöproblem. Arter utrotas, haven blir förorenade och jordens resurser pressas allt hårdare.

Tips på hur du kan äta mer klimatsmart

 • Minska mängden kött- och mejeriprodukter
 • Ät mer fullkorn och grönsaker
 • Välj frukt och grönsaker efter säsong
 • Ät varierat
 • Släng mindre mat
 • Välj certifierad eller miljömärkt mat
 • Ät mindre fett, socker och salt
 • Köp närodlat
 • När du äter kött, ät bra kött som vilt, naturbeteskött eller ekologiskt

Länkar

WWF: Tema biffen

WWF arbetar sedan flera år med konsumentguider för att underlätta val som tar hänsyn till naturen, klimatet och djurens välfärd. Kött- respektive fiskguiden är de mest kända.

Köttguiden

Fiskguiden

Transporter står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. För att minska klimatpåverkan är det viktigt att vi åker mindre bil. Men också att vi övergår till hållbara, fossilfria bränslen.

Inrikestransporter är den största utsläppskällan av koldioxid i Sverige. Mer än hälften av dessa utsläpp kommer från personbilar. Av alla bilresor som görs är cirka 80 procent kortare än fyra kilometer. Det är avstånd där det i många fall är möjligt att byta bilen till en cykel. Vägtrafik och transporter orsakar även andra typer av luftföroreningar och partiklar som kan orsaka hälsoproblem för människor.

Även flyget står för en betydande del av utsläppen från privatpersoners resande. Vi svenskar flyger allt mer och utsläppen uppskattas till cirka ett ton per person och år. För att minska utsläppen behöver vi alltså flyga mindre och välja andra färdsätt där det är möjligt. En flygresa mellan Stockholm och Göteborg har ungefär 20 000 gånger större klimatpåverkan än motsvarande tågresa.

Möjligheten att köpa en miljöbil och att köra på el eller fossilfritt bränsle har de senaste åren ökat kraftigt. Publika laddplatser för elbilar finns på allt fler plaster, och den fossilfria RME-dieseln har fått sällskap av en ny form av fossilfri diesel, HVO, som passar i alla dieselmotorer.

Tips för klimatsmart resande

 • flyg mindre
 • kortare sträckor – åk kollektivt, cykla eller promenera
 • längre sträckor – välj tåget
 • om du köper bil – köp en miljöbil
 • samåk
 • gå med i en bilpool
 • använd elektrisk motorvärmare för att undvika kallstarter
 • kör i så stor utsträckning som möjligt på fossilfritt bränsle
 • kör enligt principerna för ecodriving/sparsam körning
 • köp energimärkta däck
 • ha rätt lufttryck i däcken

Tanka fossilfritt

Energifabriken (HVO och RME)

Uppladdning.nu (El)

QStar Borensberg (HVO)

Svensk biogas (Biogas)

Länkar

WWF: Tema bilen

Sparsam körning

Gröna bilister

Energimyndigheten: energimärkning av däck

Motala ska bli helt fossiloberoende. Det är den politiska viljan i Motala kommun. Genom att satsa på förnybar energi och andra klimatsmarta lösningar tar vi hela tiden steg framåt.

Nästan 40 procent av den energi som används i Sverige går till uppvärmning, belysning och apparater i våra bostäder och servicelokaler. Det är lika mycket energi som används i hela industrisektorn.  Om våra byggnader blir mer energieffektiva kan vi göra stora besparingar i klimatutsläppen.

Den energin som produceras i Sverige har internationellt sett en förhållandevis stor andel förnybar energi. Men generellt använder vi för mycket energi alldeles i onödan. Det kostar både pengar och påverkar miljö och klimat.

Du kan alltid kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare för individuella, opartiska råd.

Tips på hur du kan bo mer klimatsmart

 • Släck lampan i rum där du inte är.
 • Installera snålspolande munstycken i kranar och dusch och spola inte varmvatten i onödan
 • Byt till energieffektiva lampor.
 • Välj miljömärkt el från förnybara källor.
 • Producera egen förnybar el med solpaneler eller solceller. Eller bli delägare i ett vindkraftverk.
 • Täta och isolera.
 • Bygg energisnålt när du bygger nytt eller renoverar.
 • Tilläggsisolera väggar och vind, energiförbättra fönstren och se över ventilationen.

Länkar

WWF: Tema bostaden

Energimyndigheten har tagit fram Energikalkylen, ett webbverktyg både för dig som bor i villa och lägenhet. Där kan du beskriva ditt boende och se hur energianvändningen ändras med olika åtgärder.

Konsumtionen av saker ökar i Sverige. Liksom mängden avfall. Om alla levde som vi svenskar gör skulle det behövas 4,2 jordklot. Det finns mycket du kan göra för att minska din miljöpåverkande konsumtion.

För att tillverka sakerna vi köper går det åt material, kemikalier och energi. De ska sedan dessutom transporteras till butiker och hem till dig. Allt detta påverkar miljön. Av Sveriges totala klimatpåverkan med elva ton koldioxid per person och år kommer ungefär två ton från vår konsumtion av kläder, skor, möbler och teknikprodukter. Det är lika mycket som våra utsläpp från transporter eller livsmedel. Dessutom ger det upphov till stora mängder avfall.

Produktionen av de saker vi köper sker ofta i andra länder. Där är både materialutvinning och energiproduktion mer klimatpåverkande än motsvarande industri här i Sverige.

Vad kan du göra?

 • Köp färre saker/kläder men av bättre kvalitet
 • Laga det du har
 • Köp begagnat
 • Låna, dela och byt med andra
 • Utmana dig med en månad då du inte köper några prylar
 • Sopsortera

Länkar

WWF: Tema butiken

I Naturskyddsföreningens Grön Guide kan du få tips om hur du gör bättre val för resan, jobbet, maten och konsumtion.

Top Ten, energieffektivaste produkterna

Vet du att dina spar-, försäkrings- och pensionspengar investeras i bolag som sysslar med fossil olja och kol? Växthusgasutsläppen från dessa bolag är många gånger Sveriges totala utsläpp. Varje år. Det går inte alls ihop med de klimatmål som Sverige stödjer.

Förvalta dina pengar mer klimatsmart

Kontakta din bank eller privata fond och fråga efter placeringsmöjligheter som inte bidrar till den globala uppvärmningen.

Ensam kan man i ganska liten utsträckning påverka hur pensionsbolag och banker placerar dina pengar, men om många frågar och ställer krav kan effekterna bli stora.

Länkar

WWF: Tema börsen

Spara hållbart

Här kan du på ett rätt enkelt sätt få lite tips på hur du kan göra för att bli lite mer miljömedveten. Svårare är det inte.

Fettratten

Genom att använda fettratten istället för att skölja ut matfett i diskhon bidrar du till bättre avloppsledningar och att vi undviker utsläpp av avloppsvatten i naturen.

Till film om fettratten.

Spola rätt

Du vet väl vad du får och inte får spola ner i toaletten? Det här kan hända om du fulspolar!

Till film om att spola rätt

Gröna påsen

I den gröna påsen slänger du matrester som blivit kvar på tallriken, mat som har blivit för gammal och sådant som blir över när du tillagar mat som exempelvis potatisskal, matfett, kött- och fiskben eller kaffesump.

Till film om gröna påsen

Minska matsvinnet

54 kilo. Så mycket mat och dryck slänger varje person i snitt i Motala och i Sverige. Varje år. Helt i onödan.

Till film om att minska matsvinnet

Bilgympa

I den här filmen ”bilgympa” ger Motala kommun tillsammans med Linköpings kommun tips om hur du får ökad koncentrationsförmåga, hur du kan må och prestera bättre samt hur du vistas i trafiken.

Till film om bilgympa

Cykel i Motala

Vi har mycket att vara stolta över i Östergötlands sjöstad. Vårt läge, med naturen och vattnet in på knuten, är för oss Motalabor en vardagslyx som gör att vi kan leva ett gott liv. I den här filmen ger vi inspiration och upplevelser kopplat till just cykel.

Till film om cykel i Motala

Tvätta bilen

Bilar ska inte tvättas hemma. När du spolar av bilen rinner miljöfarliga tungmetaller ner i dagvattenbrunnar och vidare, helt orenat, till närmaste sjö eller vattendrag. Visst, miljömärkta rengöringsmedel är bra, men det räcker inte. Bilen ska tvättas på en biltvätt, och allra helst på en miljömärkt biltvätt.

Till film om att tvätta bilen

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej