Bygdepeng till landsbygdsförening

Föreningar och boende som samverkar för bygdens utveckling i en lokal utvecklingsgrupp kan erhålla en årlig bygdepeng.

Ansökan om bygdepeng

Här kan du ansöka om bygdepeng via vår e-tjänst. Du kan också ansöka på blankett.

Kriterier för bygdepeng

Förutsättningen är att endast en utvecklingsgrupp i varje bygd kan erhålla stödet samt att det söks och slutredovisas för varje år. Stödet uppgår till 6 000 kronor/år och finansieras av kommunen, länsstyrelsen och Region Östergötland. I Motala kommun är det fyra kriterier som skall vara uppfyllda för att stödet ska kunna betalas ut:

  • Den lokala utvecklingsgruppen ska påta sig ett lokalt utvecklingsansvar för den aktuella bygden.
  • Beslutet kring bygdepengens användande ska vara demokratiskt fattat och så många som möjligt skall ha haft möjlighet att påverka beslutet.
  • Den lokala utvecklingsgruppen ska vara registrerad i organisationen Hela Sverige skall leva. Det görs kostnadsfritt via www.helasverige.se. Klicka på ”Bygdebanken”, ”Registrera din förening”.
  • Innan beslut kring utbetalning av innevarande års bygdepeng kan fattas måste den lokala utvecklingsgruppen ha redovisat hur man använde bygdepengen förra året.

Ansökan

Du kan ansöka med hjälp av e-tjänst eller blankett.

Kontakt

Anders Bengtson
Utvecklingsstrateg
E-post: anders.bengtson@motala.se

Läs mer

Länsstyrelsen

Läs mer om ansökan om bygdepeng hos Länsstyrelsen.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej