Landsbygdsutveckling

Att utveckla företagandet är för Motala kommun en utgångspunkt i arbetet med utveckling av landsbygd. Ett blomstrande näringsliv på landsbygden skapar arbetstillfällen, livskraft och underlag för service och kommunikationer.

Motala kommun arbetar med landsbygdsutveckling genom samverkan med lokala utvecklingsgrupper eller andra nätverk på landsbygden, Lokalt ledd utveckling (tidigare Leader), och Motala kommuns utvecklingsplan för landsbygden.

Motala kommun vill utveckla en stark samverkan med de Lokala utvecklingsgrupperna och andra nätverk på landsbygden. Vi jobbar aktivt med att stötta landsbygdens näringar genom att ge råd kring utvecklingsfrågor och undanröja hinder, hjälpa till att söka företagsstöd för landsbygdsföretag och uppmuntra att ingå i, ta del av eller starta LLU-projekt i bygden. Lokala utvecklingsgrupper kan också ansöka om bygdepeng.

Några av de konkreta insatser som genomförs 2015-2020 för att utveckla landsbygden i kommunen är att undersöka sjönära lägen som kan bli attraktiva boendemiljöer, genomföra minst ett integrationsprojekt på landsbygden, aktivt bidra till att utveckla byalag och aktörsgrupper på landsbygden, tillsammans med lanthandlarna till exempel underlätta hemsändning av varor och också genomföra årliga medborgardialoger med landsbygd och mindre tätorter.

För att hjälpa näringar på landsbygden att utvecklas finns olika typer av företagsstöd och projektmedel. Det kan röra sig om investeringsstöd och stöd för lanthandlare. Man kan också starta ett projekt för utveckling av sin verksamhet. Mellan åren 2014-2020 genomförs ett EU-program för landsbygdsutveckling. Lokala utvecklingsgrupper, byalag och andra föreningar på landsbygden, företag och kommuner, har möjlighet att samverka i så kallade LLU-områden (Lokalt ledd utveckling, tidigare Leader). I LLU-områden utvecklas landsbygden med hjälp av EU-medel.

Motala kommuns föreningar, företag och offentliga aktörer kan alltså samverka för utveckling av landsbygden i ett geografiskt område. LLU-området Folkungaland omfattar hela Motala kommun. I området ingår också Finspång, Mjölby, Vadstena, Linköping, Åtvidaberg och delar av Norrköpings kommun. Kansli är beläget i ”Vreta Kluster” i Linköpings kommun.

Motala har fyra valda representanter i ”LAG” (Local action group) som fattar de formella besluten kring varje projektansökan. De fyra personerna är hämtade ur privat, offentlig och ideell sektor. Motala kommun kommer via landsbygdsutvecklaren att ha en nära relation med både Folkungalands kansli som med de fyra lokala representanterna.

LLU-området Vättern med fokus på fisket och fiskerinäringen och verksamhet kopplade till fiske har en vald representant från Motala kommun. LLU-området Vättern administreras från Jordbruksverket i Jönköping där verksamhetsledaren arbetar.

2015 antogs en ny utvecklingsplan för landsbygden i Motala kommun som sträcker sig fram till år 2020. Där framgår bland annat att Motala kommun ska arbeta för att stärka befintliga företag och ge dem möjlighet till tillväxt och samverkan, stimulera till och stötta nyetablering av företag och stimulera innovation.

Några av målen för år 2020 är att Motala kommun jämfört med år 2014 har fler antal boende på landsbygden, att det finns fler villor, lägenheter och byggklara tomter på landsbygden, att några nya företag har startat, arbetstillfällena har blivit fler och antalet närproducerade livsmedel har blivit fler. Läs mer om målen, de konkreta insatserna och målbilden i Motala kommuns landsbygdsplan.

Utvecklingsplan Landsbygd 2015-2020 (PDF, 1,8 MB)

Kontakt

Anders Bengtson
Utvecklingsstrateg
E-post: anders.bengtson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej