Samhällsutveckling och planering

Motala kommun utvecklas och planeras på ett hållbart sätt socialt, ekonomiskt och miljömässigt. I vår projektkatalog finns byggklara tomter, planer som är på gång och möjligheter för framtiden, både på kommunal och enskild mark.

Projektkatalog

I vår projektkatalog finns byggklara tomter, planer som är på gång och möjligheter för framtiden, både på kommunal och enskild mark. Projektkatalogen öppnas som en bläddringsbar fil i en extern tjänst.

Nyheter

25 augusti, 2020 Ny avsiktsförklaring – Möjlighet till utveckling med gemensamma krafter Kommunstyrelsen fattade idag beslut om en ny avsiktsförklaring mellan Motala kommun, det...
19 augusti, 2020 Motala kommun och AB Wettern föreslås teckna ny avsiktsförklaring med Serneke Sverige AB Kommunstyrelsen fattar på kommande möte beslut i frågan om en ny avsiktsförklaring...
14 augusti, 2020 Förberedelser inför byggnation på Södra stranden Arbetet med att förbereda för byggnation av bostadshus på Södra stranden (Stenavadet)...
14 augusti, 2020 VA-arbetet i Varamon fortsätter Nu fortsätter arbetet med att renovera vattenledningarna i Varamovägen. Arbetet med att...
6 augusti, 2020 Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd för Mark- och miljödomstolens beslut angående...