Snöröjning och halkbekämpning

Kommunen och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning. Tillsammans hjälps vi åt att skapa en säker trafikmiljö. Här kan du läsa om vilket ansvar du har för att skotta gatan utanför din tomt. Men också om hur Motala kommun arbetar med hålla våra gator och vägar farbara även på vintern.

Synpunkt på snöröjningen?

I vårt system för synpunktshantering lämnar du enklast synpunkter eller klagomål på snöröjningen. Du kan också ladda ner vår app Fel och synpunkt.

Som fastighetsägare har du ansvar för att hålla gångbanan utanför din tomt ren och halkfri. Det framgår av Föreskrifter om gångbanerenhållning (PDF, 16 kB). Vid kommunens förråd vid Delfinvägen (bussgaraget) samt på Tuddarps avfallsanläggning och Borensbergs återvinningscentral kan du hämta sand till gångbanor gratis.

Den snö som faller på din tomt ska tas om hand på din tomt. Lägger du den på gatan saboterar du snöröjningen för dina grannar och snön kanske hamnar på deras tomt i stället.

Om det kommer mycket snö kan gångbanor användas för att lägga upp snövallar. När det händer behöver du inte skotta trottoaren utanför ditt hus. När kommunen har forslat bort snövallarna gäller ansvaret igen.

När snön faller i Motala är det 24 mil gator och tio mil gång- och cykelvägar som ska snöröjas. Större gator och vägar samt övergripande cykelvägar plogas och sandas först.

Målet är att de högtrafikerade gatorna och gång- och cykelvägarna ska plogas färdigt inom fem timmar när snödjupet blivit tre-fem centimeter. Bostadsgatorna plogas när cirka sex centimeter snö fallit.

Inom tio timmar efter att snöfallet upphört ska vi vara klara med all snöröjning. Efterarbetet kan pågå i upp till tre dygn.

Villaområden

Om det snöar väldigt kraftigt kan det dröja innan vi hinner ploga villagatorna, eftersom vi kanske behöver börja om på de prioriterade stråken. Det är tyvärr inte ekonomiskt möjligt att ha beredskap för att kunna ploga alla villagator samtidigt som de prioriterade vägarna.

Vallar framför infarter

Vi har inte möjlighet att ta bort vallar framför infarter när vi plogar villagatorna. Det skulle vara alltför tidskrävande, och då skulle hela snösvängen ta betydligt längre tid. Det innebär tyvärr att du i efterhand får ta bort vallen och lägga den snön i plogvallarna på båda sidor om din uppfart. Ett tips är att, om du har möjlighet, vänta med att skotta rent din uppfart tills plogbilen har passerat din gata för att undvika en viss del av extraarbetet.

Sopsaltning görs av prioriterade cykelbanor. Det innebär att dessa cykelbanor sopas rena från snö. Därefter sprids en saltlake blandad med salt över vägen, för att förhindra att den fryser på. Väglaget blir då i princip jämförbart med sommarväglag.

Om du anser att snöröjningen orsakat skador på din egendom och vill ha ersättning för detta, ska du lämna in ett skriftligt krav på skadestånd till kommunen.

Där förklarar du vad som har hänt, när och vad du vill ha ersättning för. Vi gör då en utredning av ansvarsfrågan och återkommer med besked. Är det någon av våra entreprenörer som orsakat skadan skickas ärendet vidare till den. Det är alltid den som vill ha ersättning som ska bevisa att motparten är skyldig att betala. Vid frågor kan du kontakta kommunens säkerhetschef via växeln 0141-22 50 00.

Läs mer om skadestånd.

Kontakt

Kundcenter
Telefon: 0141-22 51 51
E-post: kundcenter@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej