Renhållning av gator och allmänna platser

Kommun och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för att våra gator och gång- och cykelvägar ska vara framkomliga. Sommar som vinter. Här får du mer information om kommunens arbete med renhållning, och vilket ansvar som ligger på fastighetsägare.

Lämna synpunkt eller felanmälan

I vårt system för synpunktshantering lämnar du enklast synpunkter eller klagomål på renhållning, snöröjning eller annat som rör kommunens verksamhet.

Lokalgator sopas två gånger per år. Därutöver tillkommer upptagning av vintersand och extra insatser vid behov, oftast efter att vi fått in tips om att en gata behöver städas. Centrala Motala städas dagligen under vardagarna. Vi plockar upp skräp och tömmer papperskorgar. Om det behövs städas centrum även under helgerna.

Enligt kommunens Föreskrifter om gångbanerenhållning (PDF, 16 kB) ansvarar fastighetsägare för renhållning och snöröjning på trottoaren utanför sin fastighet. Det innebär till exempel att man inte får ha häckar som växer så att man inte kan komma fram på trottoaren.

Läs mer om häckar och buskage.

Fastighetsägare är också skyldiga att skotta snö och halkbekämpa så att det finns tillräckligt med utrymme för gående att passera utanför tomten.

Läs mer om snöröjning och halkbekämpning.

 

En stor vårsopning görs av all sand när vintern har släppt sitt grepp och vi kan vara säkra på att det inte kommer mer snö. Det kan variera stort när detta blir från år till år. Vi vet att många önskar att vi ska sopa bort vintersanden tidigt. Men om vi är ute för tidigt riskerar vi att det kommer mer snö och vi måste sanda igen.

Vi publicerar ett preliminärt och ungefärligt schema över rutten för sandsopning inför att arbetet ska dra igång. Det underlättar för dig att veta ungefär när maskinerna kommer till just ditt område. Vi önskar att du inte parkerar bilen på gatan i samband med det, eftersom det försvårar för sopningslaget.

Här hittar du schema över sandsopningen när det är aktuellt.

För att skräp inte ska slängas på marken har vi papperskorgar runt om i stan. Papperskorgarna i centrum töms varje dag. Andra papperskorgar töms enligt ett rullande schema eller vid behov. Om du ser en papperskorg som är trasig eller som behöver tömmas är det bra om du anmäler det till oss.

Anmäl behov av tömning av papperskorg via vår synpunktshantering.

Om du inte har tillgång till någon papperskorg ska du ta med dig ditt skräp. Det gäller också om papperskorgen är så full att det inte går i något mer. Det är inte en ursäkt för att slänga det på marken. Nedskräpning är ett brott som är straffbart.

Dumpning av avfall i skogen

Det händer tyvärr att vi stöter på större mängder skräp som har dumpats i skogen eller i något naturområde. Exempelvis byggavfall, hemelektronik, sopsäckar eller bildäck. Detta räknas som nedskräpning och är straffbart.

Om du ser något sådant kan du anmäla det till Motala kommun. Ta gärna en bild på nedskräpningen med din mobiltelefon och skicka in ärendet direkt i vår app, Fel och synpunkt. Du kan också höra av dig till Miljö- och hälsoskyddsenheten.

Om du vill bli av med grovavfall lämnar du det på en bemannad återvinningscentral.

Förpackningar och tidningar lämnar du till en återvinningsstation.

Nedskräpning vid återvinningsstationer

Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Tyvärr blir det ofta skräpigt runt dem. Om du ser att en återvinningsstation behöver städas kan du anmäla det till dem.

Anmäl nedskräpning vid återvinningsstation.

Kontakt

Om du vill anmäla behov av städning av gator och allmänna platser använd vår synpunktshantering eller kontakta kundservice.

Kundcenter
Telefon: 0141-22 51 51
E-post: kundcenter@motala.se

Om du vill anmäla dumpning av avfall i skogen kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten.

Miljö- och hälsoskyddsenheten
Telefon: 0141-22 54 30
E-post: miljo@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej