Bredband och IT

Är du intresserad av bredband? Här kan du läsa mer om att investera i bredband, utbyggnad av bredband med fibernät och vad som gäller för dig som bor i Motala och på landsbygden.

I dag sker allt mer på nätet. Vi kommunicerar, roar oss och skaffar oss nya kunskaper och insikter. Utbudet av service och tjänster växer och tillgång till bredband blir därför en alltmer självklar del av vårt liv.

Motala kommun har i dag samma ambition och målsättning som den svenska regeringen fastslagit för landet – bredband i världsklass. Det innebär att 90 procent ska ha tillgång till bredband år 2020. Med hjälp av bredband via installerad fiberoptik kan du utan hinder använda de tjänster internet erbjuder.

Digital kommunikation via fiberoptiska kablar är den teknik som Motala kommun satsar på. Fiberoptikens fördelar är uppenbara. Du får en snabb och stabil internetuppkoppling som klarar av att hela familjen använder datorer, surfplattor, telefoner och tv-apparater samtidigt, hur mycket som helst. Kopparnätet kommer successivt att monteras ned och en anslutning till fiberoptik är därför en investering för framtiden.

Huvudansvaret för utbyggnad av fibernätet har legat på marknaden, det vill säga privata företag som slutit avtal med privatpersoner. För att få rimliga investeringskostnader krävs dock att många hushåll inom ett visst område väljer att ansluta sig. Utbyggnaden blir mer kostsam när avståndet mellan fastigheterna ökar, och i vissa området är det svårt att få lönsamhet.

Motala kommun för därför dialog med flera marknadsaktörer för att få en bredbandsutbyggnad i hela kommunens geografiska område. Vi utreder möjligheterna att använda befintlig infrastruktur, men också alternativ teknik, som bredband via radiolänk.

Byalag som vill söka bidrag rekommenderas att först titta på Länsstyrelsen hemsida där det finns information om stöd att söka.

Telia Öppen fiber

I Motala tätort har Telia byggt öppen fiber. 2015 byggde Telia även bredband i Nykyrka och Västanvik.

Telefonnummer till Telia Öppen fiber: 020-40 24 00.

Telias karta över bredband i Motala stad (PDF, 1,3 MB).

Borenet

Lokal internetoperatör som levererar fiber eller  radiolänkförbindelser.

Telefonnummer till Borenet: 0141-20 97 00.

Telenor (tidigare Bredbandsbolaget)

Har byggt fibernät i Fågelsta tätort.

Telefonnummer till Telenor: 020-222 222.

IP-Only

2017 startade IP-Only en säljkampanj i flera områden på landsbygden. Företaget har dock inte uppnått den anslutningsgrad som behövs för att påbörja utbyggnaden av fibernät. Kommunstyrelsen har beslutat att säga upp samverkansavtalet med IP-Only. Företaget kommer inte att kräva ersättning för de som annullerar sina avtal, eftersom de i dag inte ser det som möjligt att bygga fiber på landsbygden i Motala kommun.

Telefonnummer till IP-Only: 018-843 10 00.

Utsikt Bredband

Utsikt Bredband har tagit över Borenets fibernät i Borensberg, Klockrike, Fornåsa och Österstad. Utsikt fortsätter sin utbyggnad av fiber i Varv och Långskogen under 2020.

Telefonnummer till Utsikt Bredband: 013-20 83 00.

Vökby Bredband AB

Vökby har avtal med Motala kommun som kommunikationsoperatör. Vökby har byggt fiber i Tjällmo.

Telefonnummer till Vökby Bredband: 0142-68 06 80.

E-post till kontaktperson Harald Tingström: harald.tingstrom@vokby.se.

Quadracom AB/Zitius

Quadracom AB är kommunens upphandlade kommunikationsoperatör i Godegårds tätort och Hamra.

Telefonnummer till Quadracom AB: 010-19 59 100.

Information om mobiltäckning i Motala kommun hittar du på Täckningskollen. Mätningarna är gjorda för operatörerna Tele2, Telenor, Telia och Tre för nättyperna 2G, 3G och 4G, med hjälp av mobiltelefoner som följt med sopbilarna. De genomfördes under perioden november 2017 till juni 2018.

Kontakt

Roger Jarméus
Kontaktperson för bredbandsfrågor
Telefon:
0141-22 24 43
E-post: stadsnat@motala.se

Region Östergötlands kontaktperson för frågor om bredband:
E-post: jonas.jernberg@regionostergotland.se

Länsstyrelsen Östergötlands kontaktperson för frågor om bredband:
E-post: christoffer.ahlgren@lansstyrelsen.se

Läs mer

Gräva och schakta, tillstånd

Information om tillstånd för grävning och schaktarbeten.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens information om stöd till bredbandsutbyggnad.

Bredbandswebben

Tjänster för dig som är ansluten till Öppen fiber från Telia.

Bredbandskartan

Post- och telestyrelsens bredbandskarta ger information om mobiltäckning och tillgång till bredband.

Zmarket

Motala kommuns upphandlade operatör.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej