Vård- och omsorgsutbildning

Är du intresserad av att jobba med människor? Vill du ha ett arbete som är stimulerande och omväxlande? Om svaret är ja så kanske vår vård- och omsorgsutbildning är rätt val för dig.

Du som har minst ett helt års heltids yrkeserfarenhet (cirka 1 900 timmar) inom vård och omsorg ges möjlighet att validera dina kunskaper genom vår lärlingsutbildning.

Film om vård- och omsorgsutbildningen

Vård- och omsorgsutbildningen ingår i Vård- och omsorgscollege, där det är ett nära samarbete mellan skola och arbetsliv. Genom vårt samarbete i Vård- och omsorgscollege ökar du dina möjligheter till att få arbete efter avslutade studier.

Vård- och omsorgsutbildningen omfattar 1 550 gymnasiepoäng som närstudier. Närstudier är när du läser det mesta i utbildningen på plats enligt ett schema i en grupp med andra elever.

Utbildningen består av ett antal kurser som alla läser gemensamt och av inriktningsspecifika kurser.  Utbildningen har fyra olika inriktningar där du får fördjupa dig i kurser som passar ditt framtida yrkesliv. De inriktningar  vi har är:

 • Äldreomsorg
 • Psykiatri
 • Akutsjukvård
 • Funktionsnedsättning

Utbildningen är 1,5 år där den sista terminen nästan bara är praktik där du är ute på en arbetsplats. Du har också tid till att läsa in dig på material som rör din inriktning. Du har också regelbundna träffar med din handledare här på skolan.

Vård- och omsorgsutbildningen startar både höst och vår.

Lärlingsutbildning för vuxna inom vård och omsorg

Lärlingsutbildning för vuxna syftar till att ge elever en grundläggande yrkesutbildning och en ökad arbetslivserfarenhet. Utbildningen omfattar minst 20 veckor och är som mest 2 år. Till övervägande del genomförs utbildningen på en arbetsplats. Lärlingsutbildningen planeras i samråd med branschen som utbildningen är avsedd för.

Vid planeringen och genomförandet av utbildningen kan det förekomma en validering av tidigare förvärvade kunskaper och erfarenheter.

Här hittar du information om vilka kurser som ingår i vård- och omsorgsutbildningen som man läser på plats här på vuxenutbildningen i Motala. Programgemensamma kurser läser alla men sedan skiljer sig kurserna lite mellan de olika inriktningarna.

Programgemensamma kurser

 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200 gp
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150 gp
 • Medicin 1, 150 gp
 • Hälsopedagogik, 100 gp
 • Etik och människans livsvillkor, 100 gp
 • Psykiatri 1, 100 gp
 • Psykologi 1, 50 gp
 • Specialpedagogik 1, 100 gp
 • Samhällskunskap 1a1, 50 gp
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 gp

Inriktning: Äldreomsorg

 • Äldres hälsa och livskvalitet, 200 gp
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 gp
 • Hemsjukvård, 100 gp
 • Gymnasiearbete, 100 gp

Inriktning: Psykiatri

 • Psykiatri 2, 200 gp
 • Samhällsbaserad psykiatri, 100 gp
 • Rättspsykiatri, 100 gp
 • Gymnasiearbete, 100 gp

Inriktning: Akutsjukvård

 • Akutsjukvård, 200 gp
 • Palliativ vård, 100 gp
 • Medicin 2, 100 gp
 • Gymnasiearbete, 100 gp

Inriktning: Funktionsnedsättning

 • Socialpedagogik, 100 gp
 • Friskvård och hälsa, 100 gp
 • Specialpedagogik 2, 100 gp
 • Hemsjukvård, 100 gp
 • Gymnasiearbete, 100 gp

När du läser kurser på Vård- och omsorgsutbildningen ska du köpa din egen kurslitteratur. Här hittar du information om vilka böcker som används i vilka kurser och vad som gäller för olika terminer.

Litteraturlista för termin 1

Hälsopedagogik

Axelsson, A-K. (2016) Hälsopedagogik (2: upplagan). Sanoma Utbildning: Stockholm.

Medicin 1

Setterberg, Elsie. (2011) Medicin 1 och 2. Liber: Stockholm.

Vård och omsorgsarbete 1

Imborn, M, Åsbrink, B och Hjelm K. (2017) Vård- och Omsorgsarbete 1. Bonniers Utbildning AB: Stockholm.

Litteraturlista för termin 2

Etik och människans livsvillkor

Cronlund, K. (2017) Etik och människans livsvillkor (2: upplagan). Sanoma Utbildning: Stockholm.

Psykiatri 1

Göransson, A-M. (2018). Psykiatri 1. Sanoma Utbildning AB: Stockholm.

Psykologi 1

Psykologi 1 och 2a av Nadja Ljunggren, Förlag: Liber (ISBN: 9789147092963)

Samhällskunskap 1a1

Algren, Furevik, Höjelid Nilsson (2018) Reflex 50. Gleerups utbildning AB: Malmö. (ISBN: 9789140697349) 

Specialpedagogik 1

Höstfält-Svensson, S. (2016) Specialpedagogik 1(2: upplagan ). Sanoma Utbildning AB: Stockholm.

Vård och Omsorgsarbete 2

Hjelm, Kjell (2019) Vård- och omsorgsarbete 2. Sanoma utbildning AB: Stockholm.

Litteraturlista för termin 3

Utgång Funktionsnedsättning

Höstfält-Svensson, S. (2013) Specialpedagogik 2. Sanoma Utbildning AB: Stockholm.

Carlander, H. (2014) Socialpedagogik. Sanoma Utbildning AB: Stockholm.

Levy, E.(2013) Hemsjukvård. Sanoma Utbildning AB: Stockholm.

Utgång Psykiatri

Andersson Höglund, I. & Hedman Ahlström, B. (2014). Samhällsbaserad psykiatri. Sanoma Utbildning AB: Stockholm.

Andersson-Höglund, I. & Hedman-Ahlström, B. (2014). Psykiatri 2. Sanoma Utbildning AB: Stockholm.

Strand, S., Holmberg, G. & Söderberg, E. (2018).  Den rättspsykiatriska vården. Studentlitteratur AB: Lund. (Den här litteraturen är bra men inte ett måste att införskaffa.)

Utgång Sjukvård

Bengtsson, M. & Lundström, U. (2015). Palliativ vård. Gleerups Utbildning AB: Malmö.

Setterberg, E. (2011). Medicin 1 och 2. Liber AB: Stockholm.

Stenlund, A-L. (2016). Akutsjukvård. Gleerups Utbildning AB: Malmö.

Utgång Äldreomsorg

Levy,E (2013) Hemsjukvård. Sanoma Utbildning AB: Stockholm.

Skog, M. (2012). Vård och omsorg vid demenssjukdomar. Sanoma Utbildning AB. Stockholm.

Skog, M & Grafström, M ( 2013) Äldres hälsa och livskvalitet. Sanoma utbildning AB: Stockholm.

Kursen är för dig som är intresserad av att arbeta med människor och funderar på att senare börja Vård- och omsorgsutbildningen. Det här är en introduktion till Vård och omsorgsarbete och du får lära dig facktermer, göra studiebesök i olika verksamheter samtidigt som du klär dig vissa praktiska grunder. Du kommer också att få möjlighet att utveckla din svenska kopplat till området vård och omsorg.

För att läsa kursen behöver du ha kunskaper motsvarande SFI C.

Godkänt betyg eller motsvarande kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Har du inte betyg får du göra att nivåtest för att visa att du har tillräckliga förkunskaper för att klara utbildningen.

Utbildningen ger rätt till studiemedel från CSN. 

Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare innan du gör din ansökan så kan du få hjälp med att planera dina studier.

Här kan du göra din ansökan.

Ansökan inför hösten är stängd.  Antagningsbesked skickas via e-post under juni månad. Ansökan till våren 2021 öppnar 1 september.

Antagningsbesked

Innan utbildningsstart så får du ett antagningsbesked som en PDF-fil till den mail som du skrev in när du ansökte. Du kan också se ditt antagningsbesked under Min Sida i Webbansökan

Kontakt

Lena Korall
Samordnare vård- och omsorgsutbildningen
Telefon: 0141-22 34 07
E-post: lena.korall@motala.se

Antagning för vuxenutbildningen
Telefon: 0141-22 55 44
E-post: antagningvux@motala.se

Studie- och yrkesvägledning
Telefon: 0141-22 56 26, 0141-22 58 93
E-post: vuxsyv@motala.se

Postadress:
Box 956
591 29 Motala

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej