Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna kallas ofta för Lärvux. Lärvux är till för dig som saknar eller behöver komplettera din utbildning för att bättre klara ditt arbete, boende, fritid eller vill till vidare studier.

Film om särskild utbildning för vuxna

 • har fyllt 20 år.
 • har en funktionsnedsättning eller fått en hjärnskada.
 • saknar eller behöver komplettera din utbildning för att bättre klara ditt arbete, boende, fritid eller vill till vidare studier.
 • Ska passa dig och en studieplan görs tillsammans med din lärare.
 • Ges vid ett eller flera tillfällen i veckan, i en liten grupp eller enskilt. På arbetsplatsförlagda kurser kan det se ut på ett annat sätt.
 • Ger betyg eller intyg när kursen är avslutad.
 • Är kostnadsfri.
 • Ska leda till att du själv eller tillsammans med andra utvecklas som person.

Vi utgår från dina behov

Du som vill studera inom Särskild utbildning ör vuxna påverkar själv din undervisning genom en individuell studieplan. Planen upprättas utifrån dina behov, förmåga, tidigare kunskaper och intressen.Vi anordnar kurser efter efterfrågan och möjligheter. Har du egna önskemål kontakta oss.

Särskild utbildning för vuxna har tre nivåer

 • Grundläggande nivå, motsvarande träningsskolan
 • Grundläggande nivå, motsvarande grundsärskolan
 • Gymnasial nivå, motsvarande gymnasiesärskolans nationella program

Grundläggande nivå, motsvarande träningsskolan

Det finns tre inriktningar:

 • Språk och kommunikation
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle

Grundläggande nivå, motsvarande grundsärskolan

Det finns flera ämnen:

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik

Gymnasial nivå, motsvarande gymnasiesärskolans nationella program

På gymnasiet finns många olika ämnen. varje ämne kan innehålla en eller flera kurser. Exempel på kurser på gymnasial nivå:

 • Baka/Laga matlåda
 • Bo och leva
 • Din historia
 • Engelska
 • Matematik
 • Motala – Din stad
 • Motion och hälsa
 • Människan
 • Natur och friluftsliv
 • Service och bemötande
 • Svenska – Läsecirkel/Skriva berättelser

Utbildning till Serviceassistent

Kursen läser du både i skolan och på en arbetsplats. Den ger dig möjlighet att få arbetslivserfarenhet inom ett yrke. Du får lära dig mer om ett yrke av en kunnig handledare på en arbetsplats och får utbildning om yrkeslivet av en lärare på Vuxenutbildningen. Utbildningen är 2 år. Du kommer att vara i skolan några dagar i veckan och på en arbetsplats några dagar i veckan. Under sommaren gör du ett fördjupningsarbete på din arbetsplats.

Blankett för ansökan: Ansökan särskild utbildning för vuxna, Vuxenutbildningen (PDF, 26 kB)

Fyll i blanketten och skicka den till Vuxenutbildningen i Motala.

Postadress: 
Särskild utbildning för vuxna
Carlsund utbildningscentrum
Box 956
591 29 Motala

Vi har kontinuerlig antagning. Lämna in din ansökan så kontaktar vi dig.

Om det är första gången du söker till Lärvux blir du kallad till ett möte tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare. Där samtalar vi om din ansökan och dina förutsättningar att klara studierna. Då gör vi också en individuell studieplan utifrån dina behov, mål och tidigare kunskaper.

Kontakt

Kristina Flinck Holmqvist
Utbildningsledare
Telefon: 072-54 10 502
E-post: kristina.flinck.holmqvist@motala.se

Postadress: 
Särskild utbildning för vuxna
Carlsund utbildningscentrum
Box 956
591 29 Motala

Antagning för Vuxenutbildningen
Telefon: 0141-22 55 44
E-post: antagningvux@motala.se

Studie- och yrkesvägledning
Telefon: 0141-22 56 26, 0141-22 58 93
E-post: vuxsyv@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej