Högskola och universitet

Du som studerar på distans kan ha glädje av ett lärcentrum. Ibland kan det vara lättare att fokusera på studierna i en annan miljö än hemma. I våra lokaler på Carlsund utbildningscentrum finns datorer, skrivare, kopiator, telebildutrustning och trådlöst nätverk. Du får också tillgång till kunnig personal som kan hjälpa dig med datorhantering, tentamensgenomförande och liknande.

Här kan du hitta mer information om vad vi på Vuxenutbildningen i Motala kan hjälpa dig med. En nyhet är att vi i januari 2021 kommer att starta Förskollärarutbildningen i samarbete med Karlstads universitet igen.

Det finns många kurser och program att läsa på distans och du kan söka från alla högskolor och universitet och yrkeshögskolor i Sverige. Den moderna tekniken gör det enkelt att studera på distans. Distansstudier kan se mycket olika ut där vissa utbildningar i hög grad är självstudier medan andra baseras mer på gemensamma aktiviteter. Det finns kurser med obligatoriska närträffar och andra helt utan dessa träffar. Variationerna är många och det ger dig möjlighet att välja det som passar just dig och din situation.

Några av distansutbildningarna är direkt knutna till ett lärcentrum. Då ges föreläsningar via telebild och du kan då delta i realtid. Fördelen är att du kan tala direkt med föreläsaren och dina studiekamrater som finns på olika orter.

I flera distanskurser sker kommunikationen med lärarna genom lärplattformar. Både enskilda och gruppuppgifter ges över nätet och du träffar dina studiekamrater via chatt. Du får på egen hand lägga upp din planering så att du följer med i undervisningen och kursplanen. Det är upp till dig om du vill utnyttja Carlsund utbildningscentrum, men vi har många studenter som vittnar om att de har haft nytta av att komma hit och använda de resurser som finns här.

Studera på dina villkor

Att studera på distans kan vara ett alternativ för dig som som arbetar, är föräldraledig eller ägnar en del av din dagtid åt andra aktiviteter. Det är viktigt att tänka på att distansstudier inte är någon genväg till betyg eller kunskap. De kan ofta kräva mer än närstudier, åtminstone i början innan man har vant sig vid tekniken och arbetssättet.

Samtidigt som det är arbetskrävande är det naturligtvis också belönande. Du kan lära känna nya människor som bor någon helt annanstans i Sverige och under andra förhållanden än du själv. Naturligtvis lär du dig samma saker som med närundervisning och som med allting: du själv avgör vad du får ut av det!

Som distansstuderande blir du inskriven vid den högskola som anordnar utbildningen, men hela eller delar av utbildningen kan du sköta från Carlsund utbildningscentrum. Även du som  inte läser din utbildning via oss på Vuxenutbildningen, men som bor i kommunen är välkommen till oss för att nyttja de resurser som finns här. Ibland kan det vara skönt att studera någon annanstans än hemma.

Alla universitet och högskolor har studie- och yrkesvägledare som finns till för dig som vill veta mer om yrken, arbetsmarknad och studier. Du har även möjlighet att träffa studie- och yrkesvägledare här på Vuxenutbildningen i Motala. Det kan handla om allmänna frågor om studier och yrkesval men de kan också hjälpa dig när du vet vad du vill studera, men behöver hjälp i din planering. De svarar gärna på frågor om behörighet.

För att kunna antas till en högskoleutbildning eller yrkeshögskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper eller behörighet. Behörighetskraven är olika för olika utbildningar. Har du frågor om behörighet och hur du söker till utbildningen kan du få hjälp av våra studie- och yrkesvägledare.

I januari 2021 startar vi Förskollärarutbildning i samarbete med Karlstads universitet. Det finns också många kurser eller program som du kan läsa på distans. Fullständigt kurs- och programutbud och ansökan hittar du på antagning.se.

På Carlsund utbildningscentrum finns möjligheten för dig som läser kurser eller utbildning på eftergymnasial nivå att skriva tentor. Om du vill göra din tentamen så behöver du minst en vecka innan din tentamen skicka din ansökan till oss. Det gör du genom att du skickar ett mejl med följande information till hogskolan@motala.se.

Vi behöver:

  • För och efternamn
  • Fullständig adress
  • Telefonnummer (helst mobil)
  • E-postadress
  • Namn på högskola, yrkeshögskola eller universitet
  • Kursnamn och kurskod
  • Datum för tentamen
  • Klockslag för tentamen

Kom ihåg att också anmäla dig till tentamen på ditt lärosäte.

Öppettider för tentamen

Vi har öppet vardagar 8.00 – 17.00 för dig som vill skriva din tentamen hos oss. Vi stänger för sommaren den 19/6 och öppnar igen den 7/8-22/12.

Carlsund utbildningscentrum är för dig som studerar enskilt eller i grupp och är skriven i Motala kommun eller som är skriven i någon annan kommun men läser en kurs eller ett program som Vuxenutbildningen i Motala erbjuder i samverkan med högskola/universitet. Även om du inte läser ett program hos oss är du välkommen att få hjälp med kurslitteratur på vårt bibliotek eller sitta i vår studiehall och studera. Ibland är det skönt att inte behöva sitta hemma och studera.

MOOC är kurser som du kan läsa på distans. Själva förkortningen står för Massive Open Online Courses och det innebär att kursen tar emot alla som är behöriga, alla kan söka. Det är sällan en MOOC har några krav på förkunskaper. Det är i så fall om du väljer att läsa en specialisering. Hela kursen är online och alla kurser handlar om något specifikt. I de flesta fall är det olika universitet som står bakom kurserna, men det kan också vara en organisation som Google eller Microsoft.

Kurserna är gratis eller i stort sett gratis. Vissa kurser tar betalt för att du ska få ett certifikat när du har klarat kursen, medan andra låter dig ta del av visst material gratis och visst till en kostnad. En MOOC kan vara intressant för dig som vill lära dig något nytt eller lite om ett speciellt ämne. Det är inte detsamma som att läsa en kurs på universitetet i Sverige.

Upplägg

Kurserna består nästan alltid av inspelade föreläsningar, läsning av material, någon eller några uppgifter och diskussionsforum. Uppgifterna rättas inte av en lärare utan är antingen självrättande eller rättas av en annan student. Det går inte att kontakta en lärare om du kör fast utan du får förlita dig på de andra studenterna i diskussionsforumen. I vissa kurser finns det tillgång till en mentor som kan svara på vissa frågor. De flesta kurser är mellan 1 och 16 veckor långa. En del kurser kan man hoppa på när som helst medan andra har ett speciellt startdatum.

Kontakt

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej