Gymnasial utbildning för vuxna

På gymnasial nivå har du många olika kurser att välja mellan. Kurserna är samma som på de nationella programmen i gymnasieskolan. Du väljer utifrån intresse, behov och kunskapsnivå. Vilka kurser du väljer beror på vad du är intresserad av, men också på vilka mål du har med dina studier.

Du kan med det utbud av kurser som vi erbjuder läsa in en grundläggande behörighet för högskola eller universitet. Vi erbjuder även kurser som kan ingå i den särskilda behörigheten för utbildningar på högskola eller universitet. På gymnasial nivå kan du läsa enstaka kurser eller hela yrkesutbildningar. Du kan läsa närstudier eller på distans.

Film om utbildning på gymnasial nivå

 • har avbrutit dina studier och vill återuppta dem.
 • behöver behörighet för studier vid universitet och högskola.
 • behöver en gymnasieexamen.
 • behöver kompetens för pågående eller kommande yrkesverksamhet.
 • vill läsa upp betyg från kurser på gymnasiet som du fått underkänt i.

Från och med 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning/komvux för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola. Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att få:

 • grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
 • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
 • grundläggande behörighet till yrkeshögskola
 • en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola.

Du kan läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, men bara en i taget. Du måste ha grundläggande behörighet innan du kan läsa in särskild behörighet alternativt särskilda kunskaper. Vår studievägledare hjälper dig gärna att planera vilka ämnen du ska läsa och hur du kan kombinera dem.

Närstudier betyder att du har lärarledd undervisning på Carlsund utbildningscentrum i grupp utifrån ett schema. Det är olika hur många träffar i veckan det är. Det beror på vilken kurs/kurser som du läser. Oavsett vilken kurs du läser så kommer du att ha lektioner som blandas med enskilda hemstudier. Det kan vara svårt att på egen hand veta vilka kurser som är lämpliga att kombinera och hur många kurser du behöver för heltidsstudier. Det är också viktigt att du börjar läsa på rätt nivå. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare i god tid innan kursstart, så får du hjälp med att göra en individuell studieplan.

Kurser på gymnasial nivå bygger oftast på varandra och indelas i nivåer som 1, 2, 3 och så vidare. Det kan vara svårt att på egen hand veta vilka kurser som är lämpliga att kombinera och hur många kurser du behöver för heltidsstudier. Det är också viktigt att du börjar läsa på rätt nivå. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare i god tid innan kursstart, så får du hjälp med att göra en individuell studieplan.

Förkunskaper

Det är olika förkunskapskrav för olika kurser. Vissa kurser kräver inte att man har läst på grundläggande nivå innan, medan andra gör det.  Kurser på gymnasial nivå bygger oftast på varandra och indelas i nivåer som 1, 2, 3 och så vidare. För att läsa kurs 2 behöver du först ha läst kurs 1.

Individuell studieplan

Alla som läser på kommunal vuxenutbildning ska ha en individuell studieplan. Den individuella studieplanen hjälper dig att planera dina studier; vilka kurser du ska läsa, vad ditt mål med studierna är och hur lång tid dina studier väntas ta. Boka gärna en tid med en av våra studie- och yrkesvägledare så får du hjälp med att upprätta din individuella studieplan.

Kurser som erbjuds som närstudier:

 • Bageri 1
 • Barteknik
 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Engelska 7
 • Filosofi 1
 • Matematik 1a, 1b, 1c
 • Matematik 2a, 2b, 2c
 • Matematik 3b, 3c
 • Matlagning 1
 • Naturkunskap 1a1, 1a2, 1b
 • Orienteringskurs i matlagning och serveringskunskap
 • Orienteringskurs studieteknik
 • Orienteringskurs inom vård och omsorg
 • Psykologi 1
 • Religionskunskap 1
 • Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b
 • Svenska som andraspråk 1
 • Svenska som andraspråk 2
 • Svenska som andraspråk 3
 • Svenska 1
 • Svenska 2
 • Svenska 3

När du läser kurser på gymnasial nivå på vuxenutbildningen så ska du köpa din egen kurslitteratur. Här hittar du information om vilka böcker som används i vilka kurser. Efter att du har fått ditt antagningsbesked och du vet säkert att du ska läsa kursen så kan det vara bra att köpa de böcker du behöver så att du har dem vid kursstart. Finns inte din kurs med får du mer information av din lärare när kursen börjar om vad som gäller.

Filosofi

Filosofi 1

Persson Ulf och Öhman Kajsa (2013) Filosofera. Sanoma utbildning: Stockholm.  (ISBN: 9789152318218) 

Matematik

Matematik 1a/1b/1c

Szabo Attila, Larsson Niclas, Viklund Gunilla, Dufåker Daniel och Marklund Mikael . Matematik Origo, vux 1b/1c. Sanoma utbildning: Stockholm.  (ISBN: 978-91-523-1731-0). 

Matematik 2a/2b/2c

Szabo Attila, Larsson Niclas, Viklund Gunilla, Dufåker Daniel och Marklund Mikael . Matematik Origo, vux 2b/2c. Sanoma utbildning: Stockholm.  (ISBN: 978-91-523-1905-5). 

Matematik 3b/3c

Szabo Attila, Larsson Niclas, Viklund Gunilla, Dufåker Daniel och Marklund Mikael. Matematik Origo, vux 3b/3c. Sanoma utbildning: Stockholm.  (ISBN: 978-91-523-2105-8). 

Naturkunskap

Naturkunskap 1a1/1a2/1b

Lundegård Iann, Viklund Gunilla, Backlund Per och Broman Karolina (2011) Naturkunskap 1b. Sanoma utbildning: Stockholm. (ISBN: 9789152309001).

Naturkunskap 2

Synpunkt 2 digital bok, kan köpas på Digibok eller på Ord och bok

eller

Henriksson Anders (2017) Synpunkt 2 Upplaga 2. Gleerups Utbildning AB: Malmö. (ISBN: 9789140695864).

Psykologi

Psykologi 1

Ljunggren Nadja (2017) Psykologi 1 och 2a. Liber: Stockholm. (ISBN: 9789147092963)

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a1 

Algren, Furevik, Höjelid Nilsson (2018) Reflex 50. Gleerups utbildning AB: Malmö. (ISBN: 9789140697349) 

Samhällskunskap 1a2/1b

Reflex Plus digital, 6 mån.  

eller 

Almgren, Furevik, m.fl. (2017) Reflex Plus. Förlag: Gleerups utbildning AB: Malmö. (ISBN: 9789140695574) 

Svenska och Svenska som andraspråk

Svenska 1, Svenska som andraspråk 1

Sjöstedt Bengt  och Jeppsson Thomas (2011) Människans texter – språket. Förlag: Studentlitteratur: Lund. (ISBN: 9789144059242).

Svenska 2, Svenska som andraspråk 2

Huvudbok:

Lindqvist Karl och Lindqvist Anders (2012) Människans texter – Litteraturen. Studentlitteratur: Lund. (ISBN: 9789144059822).

Hjälpbok:

Sjöstedt Bengt  och Jeppsson Thomas (2011) Människans texter – språket. Förlag: Studentlitteratur: Lund. (ISBN: 9789144059242).

Svenska 3, Svenska som andraspråk 3

Huvudbok:

Sjöstedt Bengt  och Jeppsson Thomas (2011) Människans texter – språket. Förlag: Studentlitteratur: Lund. (ISBN: 9789144059242).

Hjälpbok:

Lindqvist Karl och Lindqvist Anders (2012) Människans texter – Litteraturen. Studentlitteratur: Lund. (ISBN: 9789144059822).

Orienteringskurs i matlagnings- och serveringskunskap

Den här orienteringskursen ger dig som är intresserad av att arbeta på restaurang en bra grund om du vill söka den grundläggande kockutbildningen som startar i januari 2021.

Kursen ger dig en allmän orientering om olika yrkesområden inom restaurangbranschen. Du får prova på olika teoretiska och praktiska moment och får där lära dig att hantera de vanligaste livsmedlen och dryckerna i yrket. Du får också lära dig olika tillagningssätt och grundläggande servering.

Orienteringskurs i studieteknik

För dig som behöver extra stöd finns en orienteringskurs som heter Studieteknik. Kursen är för dig som har läs- och skrivsvårigheter och behöver träna mer på det och få lite extra hjälp. Du söker den via vår webbansökan. Kursen ger rätt till studiemedel. På kursen ges inget betyg, men du kan få ett intyg. Kursen går ej på distans.

Orienteringskurs inom Vård och omsorg

Kursen är för dig som är intresserad av att arbeta med människor och funderar på att senare börja Vård- och omsorgsutbildningen. Det här är en introduktion till Vård och omsorgsarbete och du får lära dig facktermer, göra studiebesök i olika verksamheter samtidigt som du klär dig vissa praktiska grunder. Du kommer också att få möjlighet att utveckla din svenska kopplat till området vård och omsorg.

För att läsa kursen behöver du ha kunskaper motsvarande SFI C.

Vuxenutbildningen i Motala erbjuder även distansstudier.  Du kan själv välja i vilken takt du studerar, 100 %, 50 % eller 25 %. Det här är ett bra alternativ för dig som inte har möjlighet att läsa närstudier. Att läsa på distans ger dig friheten att läsa när det passar dig själv, men det är viktigt att du tar ett stort eget ansvar. Distansstudier gör att du kan få stort inflytande över planeringen och genomförandet, men det är viktigt att planera sin tid så att allt blir gjort.

För att läsa på distans behöver du en dator med internetuppkoppling för att kunna kommunicera med dina lärare och lämna in uppgifter. Distanskurserna kan innehålla obligatoriska moment som till exempel prov, laborationer och vissa språkliga övningar i grupp. Dessa moment genomförs på anvisad plats i Motala. Till distansstudier är det kontinuerlig antagning under året.

Antagningsbesked

Innan utbildningsstart får du ett antagningsbesked till den mejl som du använde vid ansökan. Du får beskedet som en bifogad PDF-fil. Antagningsbeskedet kan du också se under Min sida i Webbansökan.

Studiemedel

Studier på gymnasial nivå ger rätt till studiemedel från CSN.

Du får betyg efter varje avslutad kurs. Betyget E, D, C, B, och A är godkända betyg. A är det högsta betyget. Betyget F är ett underkänt betyg. Du måste själv begära ut ditt betyg. Det skickas inte hem automatiskt.

Ansökan

Här kan du se hela vårt kursutbud och göra din ansökan.

Kontakt

Antagning för vuxenutbildningen
Telefon: 0141-22 55 44
E-post: antagningvux@motala.se

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0141-22 56 26 eller 0141-22 58 93
E-post: vuxsyv@motala.se

Besöksadress:
Carlsund utbildningscentrum
Medevivägen 57
591 39 Motala

Postadress:
Box 956
591 29 Motala

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej