Grundläggande utbildning för vuxna

Grundläggande utbildning är för dig som inte har läst grundskolan. Den är anpassad för vuxna och du kan välja ämnen efter dina behov och förkunskaper. För att hitta rätt nivå för dina studier gör vi vid behov nivåtest i de olika ämnen som du planerar att läsa.

Film om grundläggande utbildning för vuxna

 • tycker att det är svårt att läsa, skriva och räkna.
 • behöver förbereda dig för studier på gymnasienivå.
 • vill läsa svenska som andraspråk.
 • behöver komplettera din utbildning.

Du kan:

 • välja ämnen efter dina behov och förkunskaper.
 • läsa de ämnen som du behöver.
 • läsa på hel- eller deltid.
 • kombinera dina grundskolekurser med gymnasiekurser.

Orienteringskurser ger rätt till studiemedel. På kurserna ges inget betyg, men du får ett intyg.

Orienteringskurs i digital kompetens

Kursen är för dig som behöver lära dig att använda datorn när du studerar.

Du får lära dig:

 • Skicka mejl
 • Skriva texter i Word och spara dina texter
 • Hur du använder Teams
 • PowerPoint

Orienteringskurs i Studieteknik, läs och skriv

Kursen är för dig som har läs- och skrivsvårigheter och behöver träna mer på att läsa och skriva och behöver få lite extra hjälp.

Orienteringskurs i Studieteknik

Kursen är för dig som har gått kort tid i skolan eller är ovan att studera.

I kursen får du lära dig:

 • att anteckna
 • läsa texter på olika sätt
 • planera din tid och dina studier

Du får också prova olika metoder för att till exempel komma ihåg bättre.

Individuell studieplan

Alla som läser på kommunal vuxenutbildning ska ha en individuell studieplan. Den individuella studieplanen hjälper dig att planera dina studier; vilka kurser du ska läsa, vad ditt mål med studierna är och hur lång tid dina studier väntas ta. Boka gärna en tid med en av våra studie- och yrkesvägledare så får du hjälp med att upprätta din individuella studieplan.

De här kurserna erbjuder vi:

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen inledande kurs
 • Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen fortsättningskurs
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk

Orienteringskurser

 • Studieteknik

Förkunskaper

Om du vill läsa svenska som andraspråk behöver du ha betyg i kurs D från SFI. Om du inte har ett betyg från SFI får du göra ett nivåtest som visar vilken kurs du ska börja läsa.

Många av våra kurser ges i form av delkurser. Det betyder att kursen är uppdelad i flera mindre kurser. Till exempel finns det fyra delkurser i svenska som andraspråk, engelska och matematik. Vilken delkurs du börjar i beror på vad du har för förkunskaper.

Antagningsbesked

Innan utbildningsstart får du ett antagningsbesked till den mejl som du använde vid ansökan. Du får beskedet som en bifogad PDF-fil. Antagningsbeskedet kan du också se under Min sida i Webbansökan.

Studiemedel

Studier på grundläggande nivå ger rätt till studiemedel från CSN.

Betyg

Du får betyg efter varje avslutad kurs. Betyget E, D, C, B, och A är godkända betyg. A är det högsta betyget. Betyget F är ett underkänt betyg. Du måste själv begära ut ditt betyg. Det skickas inte hem automatiskt.

Slutbetyg

Du som inte har en svensk grundskoleutbildning har rätt att läsa till ett slutbetyg på grundläggande nivå. För att få ett slutbetyg på grundläggande nivå måste du ha lägst betyg E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap.

Ansökan

Här kan du se hela vårt kursutbud och göra din ansökan.

Kontakt

Antagning för vuxenutbildningen
Telefon: 0141-22 55 44
E-post: antagningvux@motala.se

Studie- och yrkesvägledning
Telefon: 0141-22 56 26, 0141-22 58 93
E-post: vuxsyv@motala.se

Besöksadress:
Carlsund utbildningscentrum
Medevivägen 57
591 39 Motala

Postadress:
Box 956
591 29 Motala

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej