För studerande vid vuxenutbildning

Här kan du hitta information om flera av de tjänster som Vuxenutbildningen erbjuder.

Du har möjlighet att få ditt/dina betyg från Vuxenutbildningen hemskickade. Det tar cirka två veckor innan du får hem ditt betyg.  Här kan du begära ut ditt betyg.

Vill du ha en kopia på ditt utfärdade Slutbetyg eller din examen får du vända dig till kommunens centrala arkiv.

Du har möjlighet att läsa in en kurs på egen hand och att göra en så kallad prövning. Detta kan vara ett alternativ för dig som av någon anledning inte vill eller kan följa våra ordinarie kurser. Du kanske redan har ett betyg i kursen, men vill försöka höja det. En prövning innebär att du själv läser in en kurs, tenterar den, och får ett betyg. Prövningen på kursen görs oftast både skriftligt och muntligt.

Prövningen kostar 500 kr per kurs om du redan har ett godkänt betyg, eller om du inte har läst kursen tidigare. Om du är elev hos oss och har läst kursen tidigare men fått ett F eller IG i betyg så är prövningen gratis.

En prövning hos oss består förutom prov på plats även av en eller flera uppgifter skriftliga och/eller muntliga, det beror lite på kurs. Det är lite olika hur lång tid en prövning tar, men oftast tar det sex veckor.

Ansök om prövning

När du ansöker om en prövning tar skolan beslut om prövningen kan genomföras. Så snart beslut om att prövning ska genomföras har tagits och examinator har utsetts skickar vi en faktura till dig, om du har ett godkänt betyg sedan tidigare eller inte har läst kursen tidigare.

Om du har några frågor om din anmälan kontakta oss så hjälper vi till. Ansökningsblankett för prövning hittar du här.

Prövning 2020

Vi tar emot prövningsanmälningar för hösten 2020 från och med 1 augusti till och med den 9 oktober. Höstens första prövningstillfälle är 28 augusti. Med reservation för eventuella ändringar.

Om du studerar på grundläggande eller gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna eller läser kockutbildning eller vård- och omsorgsutbildning kommer du att vara en del på Carlsund utbildningscentrum där vi finns. Vi försöker se till att allt du behöver för att lyckas med dina studier finns hos oss.

Elevcafé

Här finns ett elevcafé som är öppet när gymnasieskolan är öppen. Här kan du köpa kaffe, te och enklare smörgåsar.

Elevkök

I elevköket kan du som har med dig egen matlåda äta. Här finns tillgång till mikrovågsugnar och kylskåp.

Skolmatsal

I skolmatsalen kan du köpa lunch om det är så att du inte har möjlighet att åka hem för att äta eller har glömt lunch.

Restaurang Blåklinten

På vuxenutbildningen i Motala kan du även äta i våra kockelevers träningsrestaurang Blåklinten. Den är öppen ett par gånger i veckan och bjuder på bordsservering och nylagad mat.

Studiehall

I studiehallen finns det tillgång till datorer och här kan du sitta och studera. Det finns även skrivare för den som behöver skriva ut något.

Bibliotek

Vi har även ett bibliotek som gärna hjälper dig med att hitta all den litteratur du behöver oavsett om det är böcker, sökningar på internet eller i databaser. Här kan du också sitta och studera då det finns tillgång till datorer. I biblioteket finns även kopieringsmöjligheter.

Alla som läser hos Vuxenutbildningen i Motala är välkommen att besöka vår studiehall som bemannas av lärare i olika ämnen under veckan. I studiehallen kan du få hjälp med dina uppgifter eller sitta och studera tillsammans med andra.

Schemat för studiehallen under våren hittar du här.

 

En förutsättning för att trivas och utvecklas är att man känner sig trygg och respekterad för den person man är. Det är allas skyldighet att reagera mot diskriminering och kränkande behandling.  Det är allas ansvar att säga ifrån och att ingripa om någon blir utsatt.

Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling. På vuxenutbildningen i Motala ska ingen utsättas för:

  • diskriminering eller trakasserier på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna är: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder
  • Kränkande behandling som är ett uppträdande som inte har något att göra med diskrimineringsgrunderna men som ändå kränker en elevs värdighet.

Om du som elev blir illa behandlad eller ser att någon annan blir illa behandlad av någon annan på skolan så vill vi att du berättar det för oss. Gå till en av lärarna och säg vad det är du har sett eller upplevt. Tillsammans kan vi göra skolan bättre och tryggare.

Carlsund utbildningscentrum
Medevivägen 57
591 29 Motala

Platengymnasiet
Smålandsgatan 2
591 60 Motala

Via Ekenäs
Torpavägen 5
591 46 Motala

Elevsystem

Här kan du logga in i Dexter, vårt elevsystem för frånvarorapportering, betyg med mera.

Läs mer

Bibliotek på Carlsund utbildningscentrum

Här hittar du mer information om och resurser från biblioteket på Carlsund utbildningscentrum.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej