Studie- och yrkesvägledning

En studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med att synliggöra dina styrkor och dina mål. I ett vägledningssamtal kan vi ge information om utbildningar och yrkesval. Här hittar du kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare på Motala kommuns skolor.

Högstadieskolorna har egna studie- och yrkesvägledare placerade på skolan. Du hittar kontaktuppgifter på respektive skolas webbsida.

Studie- och yrkesvägledarna inom grundskolan kan erbjuda dig:

 • Vägledningssamtal
 • Information om studier och yrken enskilt och i grupp

Inför mötet kan du fundera kring:

 • Vad är du bra på?
 • Dina egenskaper
 • Intressen
 • Vad får dig att må bra?
 • Vad gör du på fritiden?

Praktisk arbetslivsorientering, prao

Eleverna i Motala kommun får möjlighet att komma ut och få en inblick i arbetslivet genom prao, praktisk arbetslivsorientering.

Praktiken sker under en vecka på vårterminen i årskurs 8. Men även i tidigare åldrar så är eleverna ute i arbetslivet genom ”prao för en dag”, ”skugga en vuxen” samt via studiebesök.

Praktik ger eleverna praktisk omvärldskunskap utanför skolans värld. Det är betydande för dem att få en inblick i arbetslivet för det fortsatta kunskapsbyggandet. Genom denna får eleverna tillfälle att bygga upp sin sociala kompetens och skapa nya kontakter, lära sig att interagera och agera tillsammans med andra utanför skolans miljö. Arbetslivets krav och förväntningar är viktigt för eleverna att ta del av och få kunskap om inför framtida gymnasie- och yrkesval.

De val du gör under gymnasietiden kommer med all säkerhet påverka din framtid. Studie- och yrkesvägledaren på din skola kan erbjuda vägledning och information om olika utbildningsvägar och yrken, så att du kan ta ett så bra beslut som möjligt inför ditt kommande studie- och yrkesliv.

Studie- och yrkesvägledare på Carlsunds utbildningscentrum

Sandra Gylldorff
Hotell- och turismprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt Introduktionsprogrammen
Telefon: 0141-22 54 73
E-post: sandra.gylldorff@motala.se

Ann-Kristin Lindgren
Bygg- och anläggningsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Industritekniska programmet, Fordon- och transportprogrammet samt Introduktionsprogrammen
Telefon: 0141-22 59 05
E-post: ann-kristin.lindgren@motala.se 

Hans Söderström
El- och energiprogrammet, Handel- och administrationsprogrammet samt Introduktionsprogrammen
Telefon: 0141-22 57 58
E-post: hans.soderstrom@motala.se

Studie- och yrkesvägledare på Platengymnasiet

Linda Wallgård
Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet samt Gymnasiesärskolan
Telefon: 0141-22 34 03
E-post: linda.wallgard@motala.se

Studie- och yrkesvägledare på Komvux

Telefon: 0141-22 56 26 eller 0141-22 58 93
E-post: vuxsyv@motala.se

Telefontid

Under följande tider är det lättast att nå oss:

 • Måndag, tisdag och torsdag: 8.00-9.30
 • Onsdag och fredag: 13.00-14.30

Drop-in inställt tills vidare och endast bokade besök

Drop-in till studie- och yrkesvägledarna på vuxenutbildningen är inställt tills vidare med anledning av av det nya coronaviruset. Vi erbjuder kontakt via e-post och telefon.

Läs mer om Motala kommuns arbete för att motverka smittspridning.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Studie- och yrkesvägledarna på vuxenutbildningen kan hjälpa dig med:

 • enskilt vägledningssamtal.
 • ta reda på vilka dina mål är och hur du kan nå dem.
 • synliggöra dina styrkor, titta på alternativ och vad som krävs för att du ska komma vidare.
 • diskussioner om dina framtidsplaner och prat om yrkesval.
 • upprättande av individuell studieplan.
 • att planera ditt slutbetyg eller din gymnasieexamen.
 • tips om hur du själv kan söka information.

Tänk på att du kan få svar direkt från högskolor, universitet eller andra utbildningsanordnare när det gäller specifika frågor. Det gäller också frågor om studiemedel (CSN).

Så här kan du förbereda dig inför ett vägledningssamtal

Innan du träffar en studie-och yrkesvägledare kan det vara bra att förbereda sig lite.

Här kan du få råd inför att du ska träffa en studie- och yrkesvägledare.

 • Utgå ifrån var du står nu och fundera över dina mål och hur du tänker nå dit.
 • Skriv ner tankar och funderingar du har.
 • Titta igenom kursutbud, titta gärna på utbildningar inom olika utbildningsformer.
 • Ta med dig betyg och andra handlingar som kan vara viktiga.

Har du korta frågor kan du komma på drop-in. För längre samtal är det bättre att boka en tid.

Studiemedel för vuxenutbildningen

Här kan du läsa mer om vad som gäller för studiemedel när du studerar vid vuxenutbildningen.

Slutbetyg

Efter den 1 juli 2021 byter dokumentet slutbetyg namn, och delvis innehåll, till gymnasieexamen. Det betyder att du fortfarande kan använda vissa av dina kurser från ett samlat betygsdokument i din gymnasieexamen.

Har du ett samlat betygsdokument?

Ta chansen nu och läs till ett slutbetyg. Efter den 1 juli 2021 ersätts slutbetyget med gymnasieexamen och då gäller delvis andra förutsättningar.

Du som har läst på gymnasiet när det var betygssystem G-MVG och inte fått en examen har fram till 1 juli 2021 på dig att läsa kurser för att sedan begära ut ett slutbetyg. Det räcker inte med ett samlat betygsdokument för att söka till vidare studier, till exempel högskola.

Du som redan har läst på Komvux men inte begärt ut ett slutbetyg behöver också göra det senast 1 juli 2021 för att kunna ansöka till högskola/universitet eller andra studier.

Varför ta ut ett slutbetyg?

 • Det ger grundläggande behörighet till högskola/universitet och yrkeshögskoleutbildningar.
 • Det är vanligt att arbetsgivaren efterfrågar vid anställning.
 • Det är en värdehandling i din framtid.

Vad krävs för ett slutbetyg från kommunal vuxenutbildning?

Ett slutbetyg måste innehålla 2 350 poäng. 600 poäng är kärnämneskurser, 1 750 poäng är fritt valda kurser. Följande kurser måste vara med i ett slutbetyg:

 • Svenska A+B/svenska som andra språk A+B
 • Engelska A
 • Samhällskunskap A
 • Religionskunskap A
 • Matematik A
 • Naturkunskap A

2 250 poäng måste vara godkända för att slutbetyget ska ge grundläggande behörighet, dessutom krävs godkänt betyg i svenska A och B, matematik A och engelska A eller motsvarande kurser i Vux 12.

Betyg från ungdomsgymnasiet får tas med förutom betyg i estetisk verksamhet, idrott och hälsa A och kurser i specialidrott.

Kurser från Vux 12 får tas med.

Här kan du hitta mer information om olika utbildningar:

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare på Komvux
Telefon: 0141-22 56 26 eller 0141-22 58 93
E-post: vuxsyv@motala.se

Telefontid Komvux
Måndag, tisdag och torsdag: 8.00-9.30
Onsdag och fredag: 13.00-14.30

Sandra Gylldorff
Hotell- och turismprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt Introduktionsprogrammen
Telefon: 0141-22 54 73
E-post: sandra.gylldorff@motala.se

Ann-Kristin Lindgren
Bygg- och anläggningsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Industritekniska programmet, Fordon- och transportprogrammet samt Introduktionsprogrammen
Telefon: 0141-22 59 05
E-post: ann-kristin.lindgren@motala.se 

Hans Söderström
El- och energiprogrammet, Handel- och administrationsprogrammet samt Introduktionsprogrammen
Telefon: 0141-22 57 58
E-post: hans.soderstrom@motala.se

Linda Wallgård
Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet samt Gymnasiesärskolan
Telefon: 0141-22 34 03
E-post: linda.wallgard@motala.se

Läs mer

Valideringscentrum

Validering innebär att du synliggör och dokumenterar kunskaper som du skaffat dig på annat sätt än genom studier. Kontakta Valideringscentrum för mer information.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej