Stöd till inackordering

Om du går på en skola långt ifrån din hemort kan du få ekonomiskt stöd för inackordering. Bidraget ska täcka en del av den extra kostnaden som det innebär för dig att ha ett annat boende.

Vem har rätt till stöd för inackordering?

Stöd till inackordering är ett bidrag som du kan få för kostnader för extra boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Bidraget täcker dock inte hela kostnaden.

Du kan, som längst, få inackorderingsbidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Du kan inte få stöd till inackordering om du får reseersättning (busskort) från kommunen.

För att ha rätt till stöd till inackordering krävs att det inte ska finnas ett motsvarande program eller nationell inriktning på den ort där du bor. Ett annat krav är att skolan ligger minst 50 kilometer från din bostad, eller att du skulle få en resa på tre timmar tur och retur mellan skolan och boendet, om du bodde kvar hemma.

Du ska vara folkbokförd i Motala kommun, vara inackorderad på skolorten, samt vara mottagen till utbildningen i första hand. Du ska också studera på heltid och få studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Särskilda skäl

Stöd till inackordering kan i vissa fall beviljas, om du på grund av särskilda skäl inte kan bo hemma. Kontakta skolans kurator om så är fallet.

Ansök med hjälp av blanketten Ansökan om stöd till inackordering (PDF, 251 kB).

Du måste genom intyg från din skola bekräfta att du påbörjat studierna. Skicka därför inte in din ansökan innan skolstart.

Stöd till inackordering följer prisbasbeloppet. Inom regionen utgör det 1/30 av gällande prisbasbelopp och utanför regionen 1/25. Stödet kan ändras i januari utifrån gällande prisbasbelopp.

Bidraget betalas ut via Swedbank med första utbetalning i september. Höstterminen omfattar fyra månader och vårterminen fem månader.

Återkrav

Du måste meddela Motala kommun om du avbryter dina studier eller om förutsättningarna ändras. Om du har fått bidrag på felaktiga grunder får du betala tillbaka pengarna.

Du kan få stöd till inackordering när du studerar på en kommunal gymnasieskola. Studerar du på en fristående skola, folkhögskola eller på någon av de tidigare riksinternatskolorna ska du vända dig till CSN för ansökan om stöd till inackordering.

Kontakt

Eva Laurent Appelqvist
Handläggare
Telefon: 0141-22 55 44
E-post: eva.laurent.appelqvist@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej