Skolresor och inackordering

Motala kommun erbjuder kostnadsfri skolskjuts för elever som går i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. För elever på gymnasiet gäller andra regler. Om du går på en skola långt från hemmet kan du ha rätt till bidrag.