Gymnasiesärskola

I gymnasiesärskolan får du en god grund för att studera vidare, söka arbete och kunna delta aktivt i samhällslivet. Dessutom ger gymnasiesärskolan möjlighet till personlig utveckling. Vi erbjuder tre nationella program samt det individuella programmet.

Här får du grundläggande kunskaper inom fastighet, anläggning och byggnation. Utbildningen förbereder dig för att till exempel kunna arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter, eller med markarbeten och underhåll i parkmiljöer.

De programgemensamma ämnena som är specifika för programmet för fastighet, anläggning och byggnation är:

 • Bygg och anläggning 1, 100 poäng
 • Fastighetsskötsel, 200 poäng
 • Service och bemötande 1, 100 poäng

Här får du grundläggande kunskaper i service och omsorg inom fritids- och vårdsektorn. Utbildningen förbereder dig för att kunna arbeta med till exempel kost och hälsa, omsorgsarbete och vård.

Under utbildningen lär du dig också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med andra människor.

De programgemensamma ämnena som är specifika för programmet för hälsa, vård och omsorg är:

 • Hälsa 1, 100 poäng
 • Hälsa 2, 100 poäng
 • Människan, 100 poäng
 • Service och bemötande 1, 100 poäng
 • Vård och omsorg 1, 200 poäng

Här får du grundläggande kunskaper inom hotell, restaurang och bageri. Utbildningen förbereder dig för att kunna arbeta med till exempel bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien, dukning, matlagning och hotellservice.

Under utbildningen lär du dig också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med kunder. De programgemensamma ämnena som är specifika för programmet för hotell, restaurang och bageri är:

 • Bageri och konditorikunskap, 100 poäng
 • Hotell, 100 poäng
 • Livsmedel och näringskunskap, 100 poäng
 • Måltids- och branschkunskap, 200 poäng
 • Service och bemötande 1, 100 poäng

På det individuella programmet läser du ämnesområden i stället för ämnen. Den garanterade undervisningstiden för det individuella programmet är 3600 timmar fördelade på fyra år. För varje ämne finns en ämnesområdesplan.

Ämnesområdena är:

 • estetisk verksamhet
 • hem- och konsumentkunskap
 • idrott och hälsa
 • natur och miljö
 • individ och samhälle
 • språk och kommunikation

Individuella studieplaner utformas för alla elever. Vi utgår från dina möjligheter. Du läser efter din individuella plan under hela gymnasietiden. Den individuella studieplanen utvärderas och förnyas en gång per år. Uppföljningen och utvärderingen sker i samarbete med föräldrar, korttids-/fritids- och skolpersonal.

Vi arbetar efter metoden pedagogiskt arbetssätt som är anpassad till ungdomar med autism.

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt

Platengymnasiet, receptionen
Telefon:
0141-22 34 00
E-post: platengymnasiet@motala.se

Besöksadress:
Smålandsgatan 2
591 60 Motala

Christina Billemar
Rektor
Telefon: 0141-22 34 01
E-post: christina.billemar@motala.se

Läs mer

Särskola

Läs mer om mottagande i särskolan.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej