Industritekniska programmet

Utbildningen förbereder dig för arbete inom teknikindustrin. Du läser industritekniska kurser, både praktiskt och teoretiskt, inom CNC-teknik, CAD-teknik, svetsteknik, mätteknik, produktionsstyrning med mera.

Här på Carlsund erbjuder vi inriktningarna Svetsteknik och Produkt- och maskinteknik.

Inriktning Svetsteknik

Den här inriktningen ger kunskaper om och handlag med olika svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande arbetsmoment. Inriktningen kan leda till arbete som svetsare i många olika yrken där svetsning är efterfrågad. Det kan även leda till arbete som godkänd, internationell svetsare.

Inriktning Produkt- och maskinteknik

Här ges kunskaper om hantering av verktyg och industriella utrustningar samt om hantering och bearbetning av ett visst material. Inriktningen kan leda till arbete som maskinoperatör, i vilket också bedömningar av produktens utformning och kvalitet är väsentliga. Inriktningen kan också leda till mer produktnära arbete som innefattar såväl design, konstruktion som produktion.

Gymnasiegemensamma ämnen  (600 p)

 • Engelska 5: 100 p
 • Historia 1a1: 50 p
 • Idrott och hälsa: 100 p
 • Matematik 1: 100 p
 • Naturkunskap 1a1: 50 p
 • Religionskunskap 1: 50 p
 • Samhällskunskap 1a1: 50 p
 • Svenska 1: 100 p

 Programgemensamma karaktärsämnen (1150 p)

 • Avhjälpande underhåll 1: 100 p
 • CAD 1: 50 p
 • Entreprenörskap: 100 p
 • Industritekniska processer: 100 p
 • Kälsvets 1: 100 p
 • MAG 1: 100 p
 • Materialkunskap: 100 p
 • Människa Industri 1: 100 p
 • Produktionskunskap: 100 p
 • Produktionsutrustning 1: 100 p
 • Svets grund: 100 p
 • Tillverkningsunderlag 1: 100 p

Inriktning Produkt- och maskinteknik

 • CAD 2: 50 p
 • Datastyrd produktion 1: 100 p
 • Produktionsutrustning 2: 100 p
 • Produktionsutrustning 3: 100 p
 • Produktutveckling 1: 100 p
 • Profilfördjupning 1: 50 p
 • Profilfördjupning 2: 50 p

Inriktning Svetsteknik

 • Kälsvets 1 MMA 1: 100 p
 • Kälsvets 1 Tig 1: 100 p
 • Kälsvets 2 MAG 2: 100 p
 • Produktutveckling 1: 100 p
 • Profilfördjupning 1: 50 p
 • Sammanfogningsteknik: 100 p

Individuellt val (200 p)

Här kan du själv välja fördjupningskurser som intresserar dig, eller kurser som ger dig allmän behörighet till högskolan.

Gymnasiearbete (100 p)

Gymnasiearbetet är en kurs där du får  möjlighet attl fördjupa dig inom ett ämnesområde som du själv väljer i samråd med en handledare

Industritekniska programmet kombinerar det praktiska med det teoretiska. En stor del av utbildningen är du ute på företag, på så kallad arbetsplatsförlagd utbildning (APL), det vill säga att du läser en stor del av karaktärsämnena ute på företagen.

Teknikcollege är industrikommitténs kvalitetsstämpel på den utbildningsenhet som tillhandahåller tekniska utbildningar av hög klass. Inom ramen för Teknikcollege vill vi ge dig en framtidsinriktad utbildning med spännande utvecklingsmöjligheter inom teknikområdet.

Vi samarbetar med kommuner och företag för att ge dig en bra start på ditt framtida yrkesliv och kommande studier. Utbildningarna utformas i samarbete med regionen och det lokala näringslivet och anpassas för att passa dagen och morgondagens behov av arbetskraft.

Du får en kvalitetsstämplad attraktiv utbildning i fräscha lokaler med bra balans mellan teori och praktik. Det gör utbildningen anpassad för industrins krav och ger dig möjligheter till jobb efter skolan eller behörighet för ingenjörsstudier.

Industritekniska programmet, El- och energiprogrammet (med Automationsinriktning)  och Teknikprogrammet med inriktningen Produktionsteknik ingår i samarbetet inom Teknikcollege. Du som studerar på något av dessa program, kommer att få ett intyg på att du genomgått en kvalitetssäkrad utbildning inom Teknikcollege.

Gemensamt för inriktningarna inom Industriteknik är att eleven ska vara anställningsbar efter fullständig genomgången utbildning. Det innebär bland annat att du får praktik, 15 veckor under tre år.

Kontakt

Leif Löw
Programansvarig för industritekniska programmet
E-post:
leif.low@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej