Hotell- och turismprogrammet

Programmet passar dig som vill arbeta med människor inom en växande bransch! Motala ser ljust på framtiden inom turismbranschen.

Filmklipp från hotell- och turismprogrammet

På Carlsund kan du välja mellan två olika inriktningar på hotell- och turismprogrammet.

Inriktning hotell och konferens

På inriktningen Hotell och konferens får du lära dig att stå i reception, arbeta med konferens och servera. Tredje året startar du ett UF-företag samtidigt som du lär dig marknadsföring och personaladministration. Under hela utbildningen har du tät kontakt med turismbranschen samt 16 veckors arbetsplatsförlagt lärande, kallat APL.

Inriktning turism och resor

På inriktningen Turism och resor får du lära dig att guida, leda aktiviteter och skapa upplevelsepaket och resor. Tredje året startar du ett UF-företag samtidigt som du lär dig marknadsföring och personaladministration. Under hela utbildningen har du tät kontakt med turismbranschen samt 16 veckors arbetsplatsförlagt lärande, kallat APL.

Gymnasiegemensamma ämnen (600 p)

 • Engelska 5: 100 p
 • Historia 1a1: 50 p
 • Idrott och hälsa: 100 p
 • Matematik 1: 100 p
 • Naturkunskap 1a1: 50 p
 • Religionskunskap 1: 50 p
 • Samhällskunskap 1a1: 50 p
 • Svenska 1: 100 p

Programgemensamma karaktärsämnen (700 poäng)

 • Engelska 6: 100 p
 • Entreprenörskap: 100 p
 • Logi: 100 p
 • Konferens och evenemang: 100 p
 • Service och bemötande 1: 100 p
 • Besöksnäringen: 100 p
 • Resmål och resvägar: 100 p

Inriktning Hotell och konferens (900 p)

 • Frukost och bufféservering: 100 p
 • Reception 1: 100 p
 • Våningsservice: 100 p
 • Konferens 1: 100 p
 • Arrangemang: 100 p
 • Marknadsföring och försäljning: 100 p
 • Servering 1: 100 p
 • Personaladministration: 100 p
 • Drycker och ansvarsfull alkoholhantering: 100 p

Inriktning Turism och resor (900 p)

 • Aktiviteter och upplevelser: 100 p
 • Hållbar turism: 100 p
 • Marknadsföring och försäljning: 100 p
 • Reseproduktion och försäljning: 100 p
 • Personaladministration: 100 p
 • Guide och reseledare: 100 p
 • Företagsekonomi 1: 100 p
 • Retorik: 100 p
 • Naturguidning 1: 100 p

Individuellt val (200 p)

Här kan du själv välja fördjupningskurser som intresserar dig, eller kurser som ger dig allmän behörighet till högskolan.

Gymnasiearbete (100 p)

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet.

På hotell- och turismprogrammet har du 16 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) under tre år. Din  APL ger dig god yrkesvana och en möjlighet att vässa ditt CV.

Verklighetsnära projekt

På hotell- och turismprogrammet arbetar du i verklighetsnära projekt där teori kopplas till studieresor och verkliga uppdrag så som guidningar, event och konferensmottagningar.

Kontakt

Peter Hermansson Sköld
Programansvarig för hotell- och turismprogrammet
E-post:
peter.hermansson.skold@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej