Fordons- och transportprogrammet

Vill du bli en del av den snabba tekniska utveckling som sker inom fordons - och transportbranschen? Carlsund utbildningscentrum erbjuder en prisad utbildning med goda möjligheter till jobb.

På Carlsund kan du välja mellan tre olika inriktningar på fordons- och transportprogrammet.

Inriktning Personbil

Inom personbilsteknik inriktar du dig i första hand på personbilar. Du får lära dig mer om reparationer av motorer och drivsystem på dessa.

Du får arbeta med skolans egna fordon såväl som med kundobjekt för att du skall få en så realistisk bild som möjligt av arbetet på en bilverkstad.

En del av den praktiska utbildningen är förlagd till olika företag utanför skolan till exempel Skobes och Wahlstedts. Huvuddelen av praktiken/APL:n görs i årskurs 2 och 3.

Bild från fordons- och transportprogrammet
Bild från fordons- och transportprogrammet

Inriktning Transport

På inriktningen transport får du lära dig att köra yrkesmässig trafik. Du lär dig köra, lasta, lossa och hantera gods på terminaler.

Du tar den körkortkompetens som krävs för att köra tung lastbil med släp och dylikt. Utbildningen bedrivs i samarbete med branschen. Du gör stora delar av utbildningen ute på olika företag (åkerier).

Inriktning Lastbil och mobila maskiner

Från och med höstterminen 2012 erbjuder vi ett fåtal platser på inriktningen lastbil och mobila maskiner. Utbildningen sker i samarbete med företag i branschen. Du får lära dig mer om diagnostik, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Inriktningen kan leda till arbete som lastbilsmekaniker eller maskinmekaniker.

Gymnasiegemensamma ämnen (600 p)

 • Engelska 5: 100 p
 • Historia 1a1: 50 p
 • Idrott och hälsa: 100 p
 • Matematik 1: 100 p
 • Naturkunskap 1a1: 50 p
 • Religionskunskap 1: 50 p
 • Samhällskunskap 1a1: 50 p
 • Svenska 1: 100 p

Programgemensamma karaktärsämnen (400 p)

Fordons- och transportbranschens villkor: 200  p

Fordonsteknisk introduktion: 200 p

Inriktning Personbil (500 p)

 • Personbilsteknik: 200 p
 • Reparation av personbilar och lätta transportfordon: 300 p

Programfördjupningar

 • Service och bemötande: 100 p
 • Entreprenörskap: 100 p
 • Bromsar, kaross och chassi: 200 p
 • Motor och kraftöverföring: 300 p

Inriktning Transport (500 p)

 • Yrkestrafik 1 a: 200 p
 • Yrkestrafik 1 b: 300 p

Programfördjupningar

 • Maskinell godshantering: 200 p
 • Godstrafik: 200 p
 • Godstransporter specialisering: 100 p

Individuellt val (200 p)

Här kan du själv välja fördjupningskurser som intresserar dig, eller kurser som ger dig allmän behörighet till högskolan.

Gymnasiearbete (100 p)

Gymnasiearbetet är en kurs där du får  möjlighet attl fördjupa dig inom ett ämnesområde som du själv väljer i samråd med en handledare.

En elev berättar

Praktik (APL) har man varannan vecka under 2:an och 3:an. Under denna praktik är man dels i skolans egen verkstad där man arbetar med riktiga kundbilar men också ute på ett företag där man ser hur arbetet går till ”på riktigt”. Under 1:an har man en veckas miljöpraktik.

All denna praktik gör att du kommer känna dig mer förberedd för vad som kommer efter skolan, du kommer helt enkelt veta vad som förväntas av dig när du ska börja jobba och kan även knyta kontakter ute bland företag som sedan kan leda till jobb.

Jag tycker detta system med praktik varannan vecka är underbart eftersom det gör att man aldrig riktigt blir skoltrött, du sitter inte vecka efter vecka bakom en skolbänk och läser teori utan du jobbar med det du tycker är kul varannan vecka! Det är helt fantastiskt roligt och det känns som om jag redan innan jag går ut skolan vet hur det kommer vara på en verkstad

Kontakt

Ralf Turpeinen
Programansvarig för fordons- och transportprogrammet
E-post: ralf.turpeinen@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej