Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet passar dig som vill utbilda dig för arbete med människor, inom pedagogiska yrkesområden samt inom fritids- och friskvårdsverksamheter.

Filmklipp från barn- och fritidsprogrammet

På Carlsund kan du välja mellan två olika inriktningar på barn- och fritidsprogrammet. Du väljer inriktning till år 2. Varje inriktning har ett visst antal platser. För att en inriktning ska starta krävs ett visst antal sökande. Om många elever väljer samma inriktning sker urval efter betyg du fått under årskurs 1.

Inriktning Fritid och hälsa

Inom den här inriktningen får du kunskaper om människors fritid samt om olika fritids- och friskvårdsaktiviteter. Här förbereds du för arbete inom fritids- och friskvårdsverksamheter.

Inriktning Pedagogiskt arbete

Här får du kunskaper om barns och ungas lärande och växande samt om olika pedagogiska verksamheter. Du förbereds för arbete inom pedagogiska yrken.

Gymnasiegemensamma ämnen (600 p)

 • Engelska 5: 100 p
 • Historia 1a1: 50 p
 • Idrott och hälsa: 100 p
 • Matematik 1: 100 p
 • Naturkunskap 1a1: 50 p
 • Religionskunskap 1: 50 p
 • Samhällskunskap 1a1: 50 p
 • Svenska 1: 100 p

Programgemensamma karaktärsämnen (700 poäng)

 • Svenska 2: 100 p
 • Hälsopedagogik: 100 p
 • Pedagogik: 400 p
 • Samhällskunskap 1a2: 50 p
 • Naturkunskap 1a2: 50 p

Inriktning Fritid och hälsa (900 p)

 • Fritids- och friskvårdsverksamhet: 200 p
 • Fritids- och idrottskunskap: 100 p
 • Programfördjupningar: 600 p

Inriktning Pedagogiskt arbete (900 p)

 • Barn, lärande och växande: 100 p
 • Pedagogiskt arbete: 200 p
 • Programfördjupningar: 600 p

Individuellt val (200 p)

Här kan du själv välja fördjupningskurser som intresserar dig, eller kurser som ger dig allmän behörighet till högskolan.

Gymnasiearbete (100 p)

Gymnasiearbetet är en kurs där du får  möjlighet att fördjupa dig inom ett ämnesområde som du själv väljer i samråd med en handledare. Gymnasiearbetet ingår i utbildningen och sker i samarbete med våra verksamheter; till exempel förskolan, skolan och Korpen.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) kommer att ingå i alla våra kurser. Du kommer att göra din APL inom förskola, skola och fritidsverksamhet samt som elevassistent eller personlig assistent.

Många elever tycker att APL ger dem självkänsla och att de lär sig hantera grupper samt att arbeta i arbetslag. Det ger dem också en bra inblick i det kommande arbetslivet.

Genom våra programfördjupningar och individuella val kan du förstärka din yrkeskompetens eller din högskolebehörighet.

Kontakt

Jöns Samuelsson
Programansvarig för barn- och fritidsprogrammet
E-post: jons.a.samuelsson@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej