Databaser och länksamlingar på Carlsunds bibliotek

Här finns en lista över de olika databaser som du har tillgång till via biblioteket på Carlsund utbildningscentrum. Vi har även sammanställt en lista med länkar till resurser där du kan inhämta information om olika ämnen.

Nationalencyklopedin
Om du är student i Motala kan du skaffa personligt konto på NE. Det gör du på skolans nätverk.

Encyclopaedia Britannica
Ett gratis engelskt uppslagsverk.

Platengymnasiet och Carlsunds utbildningscentrums katalog

Götabiblioteken

Libris 
Libris webbsök erbjuder fri sökning bland fem miljoner titlar på svenska bibliotek. (De flesta tillgängliga via fjärrlån). C och- D-uppsatser i fulltext via Uppsök och Swepub.

Artikelsök
Referensdatabas som hämtar artiklar ur 11 svenska dagstidningar och 370 tidskrifter.

Inloggningsuppgifter får du från Carlsunds bibliotek.

Mediearkivet
Fulltextdatabas som innehåller artiklar från över 300 svenska dagstidningar och tidskrifter .

När du använder Mediearkivet hemifrån måste du ha ditt lånekort.

Pressreader
Webbaserad portal som erbjuder alla, från den vanliga läsaren till forskaren, cirka 17 000 dagstidningar och tidskrifter  från mer än 92 länder på 48 språk.

När du använder Library press display hemifrån måste du ha ditt lånekort.

Litteratur

Alex online
Författarlexikon som presenterar skönlitterära författare från Homeros fram till våra dagar.

När du använder Alex hemifrån måste du ha ditt lånekort.

Nordisk kvinnolitteraturhistoria
1000 års kvinnolitteraturhistoria.

Projekt Runeberg
Fria elektroniska fulltextutgåvor av klassisk nordisk litteratur tillgängliga över Internet.

Projekt Gutenberg
Fria elektroniska fulltextutgåvor av klassisk engelskspråkig litteratur tillgängliga över Internet.  Även ljudböcker

Språk

Digitala spåret
Svenska (SV) och Svenska som andraspråk (SVA) på internet

English language learning : Listen and read

English language learning: Short stories

Learn English från British council

Fakta om dialekter från Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen

SweDia – våra svenska dialekter

Värsta språket på svtplay

Historia

DigitaltMuseum

Kungliga biblioteket

Medeltiden –  har producerats i samarbete mellan Kalmar läns museum och Högskolan i Kalmar

Riksantikvarieämbetet
Kulturmiljösök, Fornsök, Kulturarv, bebyggelseregister mm.

Stockholmskällan

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Kvinnohistoriska portaler

DNs historiska arkiv

Inloggningsuppgifter får du från Carlsunds bibliotek

Ljud och bild

SVT Play
Material från SVTs arkiv. Nyhetshändelser, gamla journalfilmer, TV-serier mm.
Även aktuella debattprogram kan ses från SVTs hemsida.

Utbildningsradion

Lexikon

bab.la – en internationell språkportal

Lexin – lexikon på 20 olika språk

NE – ordböcker   För att använda NE hemifrån måste du ha ett personligt konto som du skaffar på skolan.

Länder

Landguiden
Länder i fickformat
i nätversion. Information från Utrikespolitiska Institutet om världens länder.

När du använder Landguiden hemifrån måste du ha ditt lånekort.

Världens länder / NE
Om du är student i Motala kan du skaffa personligt konto på NE. Det gör du på skolans nätverk.

Globalis
En interaktiv världatlas och en digital encyklopedi. I Sverige sköts Globalis av Svenksa FN-förbundet.

Globalarkivet
Projekt samordnat av Världsbiblioteket som bygger på ett samarbete mellan föreningar och tidskrifter med fokus på globala rättvisefrågor, solidaritet och hållbar utveckling.

The World factbook
The World Factbook
 provides information on the history, people, government, economy, geography, communications, transportation, military, and transnational issues for 267 world entities.

The Factlab
More than 20,000,000 facts from more than 130 different statistic databases from the most trusted sources in the world.

Matematik

Mathleaks, teori och lösningar till flera läromedel i matematik.

Statistiska centralbyrån

Formelsamlingar / Matematiska termer :

Formelsamlingen – Webbplats som samlar alla matematiska  formler som används inom skolmatematiken. Även formelblad till de nationella proven

Matematiska termer

Matematikordbok

Matematik på nätet – genomgång av olika kurser :

Matteboken – Innehåller samtliga kurser som ges på grund – och gymnasieskolan. Även nationella prov från tidigare år.

Matteguiden – erbjuder alternativa förklaringar på matematiska moment som tas upp inom gymnasieskolans matematikkurser.

Webbmatte – utförlig genomgång av kursen Matematik 1.

Videokanaler:

Matematikvideo – här finner du bl a tips och exempel från Högskoleprovet.

Mattecentrum – genomgångar av matteuppgifter för både gymnasiet och högstadiet.

Daniel Barker – genomgång av ma1 –  ma4 av gymnasielärare Daniel Barker.

Kluringar :

Hjärnbruk – Forskning & framstegs avdelning med gåtor, klurigheter och logiska knep och knåp.

Tidskrifter :

Nämnaren

Konverteringssida mellan olika måttenheter :

Convert World – De mest populära omvandlingstabellerna hittar man direkt på sidan, fler tabeller finns i vänstermenyn.

Natur, miljö, teknik

Byggarbetsplatsen – ordlista för SFI

Elordlistan

Energi/Folkbildningsnätet

Energimyndigheten

Jordbruksverket

Länsstyrelsen

Miljöportalen

Naturkunskapsämnet på Carlsund – under uppbyggnad

Naturvårdsverket
Regeringens centrala miljömyndighet.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Svensk energi – Elfakta

Svenska kraftnät

Svenska naturskyddsföreningen
Sveriges största natur & miljöorganisation.

Virtuella floran
Samtliga i Sverige förekommande arter.

Världsnaturfonden WWF

Stat och kommun

Brå
Brottsförebyggande rådets hemsida. Bland annat med ”Brottsrummet”, fakta om brott för ungdomar.

EU-upplysningen
Partipolitiskt neutral information om EU.

Lagrummet.se
Portalen till svensk rättsinformation. Svenska lagar och författningar.

ProCon – Pros and Cons of controversial issues

Regeringen
Regeringens officiella hemsida. Bra länkar under rubriken ”Ansvarsområden” (mänskliga rättigheter, miljö mm).

Riksdagen
Riksdagens officiella hemsida.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsens hemsida med länkar om Hälsa & Sjukvård, Socialtjänst, Lagar mm.

Statistiska centralbyrån
Delar av Sveriges officiella statistik.

Vård och medicin

1177
Sida som ägs av landsting och regionala bolag. Innehåller mängder av fakta och råd.

Attention

Human Body Maps

JournalTOCs

Kunskapsguiden

Läkartidningen

Myndigheten för delaktighet

NetdoktorPro
Medicinskt verktyg för läkare.

PubMed

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Socialstyrelsen
Socialstyrelsens hemsida med länkar om Hälsa & Sjukvård, Socialtjänst, Lagar mm.

SveMed+ – referenser till artiklar inom medicinska ämnesområden

MeSH – medicinska sökord

Svensk-medicin.se
Medicinsk sökmotor som söker i svenska medicinska webbsajter.

Svenska Psykiatriska föreningen

Vårdhandboken

Vårdverktyget.se
Ett samarbete mellan flera svenska sjukhusbibliotek och universitetsbibliotek.
Ex Socialstyrelsen, FASS, 1177 (fd Sjukvårdsrådgivningen) och div handböcker.
Välj gärna rubriken ”Patientinformation…”.

Unicef
Fakta om barns rättigheter och förutsättningar i världen.

WHO
Världshälsoorganisationen är ett FN-organ som har till uppgift att samla in information om och förbättra den globala folkhälsan.

Bibblan guidar

SO-rummet
Ett länkbibliotek för skolans samhällsorienterande ämnen

Länkskafferiet
Länkar kontrollerade av Skolverket. Användbara i skolarbetet.

Referensboken
Länkar till uppslagsverk, lexikon, kartor, tidningar mm. (Bland annat sida om dialekter).

Folkbildningsnätet

Forskning.se
Nationell webbplats för forskningsinformation. Forskning.se drivs och utvecklas av tolv myndigheter och stiftelser som finansierar forskning samt landets lärosäten.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej