Bibliotek på Carlsund utbildningscentrum

Välkommen till Biblioteket på Carlsund. Biblioteket är anpassat för att stödja de studerande på ungdomsgymnasiet, vuxenutbildningen och distansstuderande vid högskola och universitet. Vi har ett stort utbud av databaser, kurs- och fackböcker, skönlitteratur och tidskrifter och hjälper er att hitta det ni behöver.

Sök i katalogen

Här kan du söka bland alla våra böcker och tidskrifter. Du kan också hitta böcker som du kan fjärrlåna från andra bibliotek.

Här kan du hitta information om de appar och hjälpmedel som finns som stöd om du har svårt att läsa eller skriva eller om du bara känner att du vill utveckla dina förmågor att läsa och skriva.

Legimus

För dig som på grund av till exempel dyslexi, synnedsättning, rörelsehinder, kognitiva eller neuropsykiatriska funktionshinder  behöver  inläst material.

Du skapar ett konto hos ditt bibliotek.

Inläsningstjänst

Alla  elever i Motala kommun har  fri tillgång till ljudversioner av dina kursböcker och läromedel.

Du skapar ett konto hos ditt skolbibliotek eller hos din lärare.

Andra resurser

  • Alla våra datorer i biblioteket har uppläsningsprogrammet ViTal.
  • På biblioteket kan vi scanna in material och göra det uppläsningsbart.

Appar för språkträning:

SVT Språkplay

Med SVT Språkplay kan du se SVT:s program och där få hjälp att utveckla ditt svenska språk. Det här är appen för dig som är flykting, nyanländ eller på annat sätt invandrat till Sverige och behöver utveckla ditt svenska språk.

Spello

Spello är ett spel för att lära sig ord på olika språk. I appen väljs det språk som övningarna ska genomföras på.

AlfaVux

Alfavux är en pedagogisk app för ordinlärning som riktar sig främst till ungdomar och vuxna med ett annat modersmål än svenska och som saknar läs- och skrivkunskaper helt eller delvis. Finns endast för Apple

SFI kläder

Endast för Apple.

Svenska på en månad

Hjälper dig att träna grunderna i svenska.

Här får du tips om hur du kan göra för att få till dina studier.

Här har vi samlat länkar som handlar om saker som kan vara bra att tänka på när du ska skriva rapport eller andra större arbeten i skolan. Saker som källkritik, bildhantering och upphovsrätt samt hur du refererar och skriver källhänvisningar och referenslistor.

Upphovsrätt

Här kan du läsa mer om vad upphovsrätt är och vad du behöver tänka på när du använder saker som andra har skrivit i dina egna arbeten. upphovsrätten gäller inte bara skrivet material utan också bilder och film.

Information om upphovsrätt i skolan kan du läsa mer om här.

Information om hur upphovsrätt för bilder fungerar i skolan hittar du här.

Källhänvisning

En källförteckning skrivs så att allt material du använt lätt kan identifieras. Det ska vara lätt för läsaren att hitta källorna för att läsa mer eller för att kontrollera uppgifterna.
Det finns flera olika sätt att referera och att skriva en källförteckning på. Här hittar du information om hur du skriver enligt Harvardsystemet respektive enligt Oxfordsystemet.

En guide till Harvardsystemet kan du hitta här. 

En guide till Oxfordsystemet kan du hitta här. 

Biblioteket är i första hand avsett för studerande inom Carlsund utbildningscentrum och dess personal. Biblioteket är öppet för allmänheten.

Lånekort

Lånekort får du vid personligt besök på biblioteket . Har du lånekort på ett annat östgötskt bibliotek kan du använda det sedan lånekortet registrerats hos oss. Med Östergötlands gemensamma bibliotekskatalog har du tillgång till cirka 1,5 miljoner böcker, ljudböcker, talböcker, e-medier , tidningar och därtill flera databaser med miljontals musikfiler och tidningsartiklar. Lånekortet är en personlig värdehandling, där du ansvarar för alla lån som görs med kortet. Meddela oss genast vid förlust av kortet. Du kan också få en pin-kod som möjliggör egna omlån och reservationer i vår katalog.

Lånetid

Lånetiden för ungdomsgymnasiets läromedel är så länge läraren avgör att boken behövs. Lånetiden för övriga böcker är 28 dagar och 14 dagar för kurslitteratur och tidskrifter. Lånetid för fjärrlån bestäms av det utlånande biblioteket. När du fått ditt lånekort gör du dina utlån själv i vår utlåningsautomat. Omlån kan göras online via webbkatalogen( som du hittar på bibliotekets hemsida) med knappen Mina sidor(lånekortsnummer och pin-kod krävs) eller utföras i biblioteket av personalen. Omlån kan bara göras två gånger. Omlån kan ej göras om boken är reserverad.

Reservera böcker

Böcker som är utlånade kan reserveras i webbkatalogen (skriv in titeln på boken och när posten kommer fram klicka på fliken Reservera)eller av personalen. När boken åter inkommit till biblioteket, meddelar vi låntagaren via sms, e-post, telefon eller brev.

Återlämning

Återlämning sker genom återlämningsautomaten som finns i bibliotekskorridoren. Det skrivs automatiskt ut ett kvitto som du ska spara i ett år, om det skulle uppstå en tvist mellan dig och biblioteket om materialet är återlämnat eller inte. Det är lätt hänt att man använder varandras läromedel och lämnar tillbaka fel bok. För att hålla reda på vilken bok som är din kan du notera ditt namn med blyerts i boken. Om du väljer att lämna in boken på ett annat bibliotek i Östergötland, kan du be om daterat kvitto i den händelse att det återlämnade inte kommer fram till oss.
Försenade lån/ej återlämnat eller skadat material
Försenade lån medför inte någon förseningsavgift. Tre påminnelser skickas till dig: tre dagar före förfallodatumet kommer en övertidsvarning via sms, sedan två påminnelser med sju dagars mellanrum.Avgift för ej återlämnad eller skadad bok: inköpspriset Avgift för ej återlämnat eller skadat läromedel 300 :-. Har du fått räkning och anser att det är fel måste du omedelbart ta kontakt med oss. Betalar du inte fakturan eller återlämnar boken påförs även påminnelseavgifter och räntekostnader. För betald bok som återfinns och återlämnas i biblioteket,återlämnas ersättningsavgiften.

Fjärrlån

För att få fjärrlåna böcker måste du vara inskriven låntagare vid vårt bibliotek och vid beställnings-eller utlåningstillfället visa lånekort. För fjärrlånen gäller samma regler som för övrigt lånat material -men ersättningsstorleken beror av vilket belopp det utlånade biblioteket begär.

Regler för datoranvändning

Datorerna är avsedda att i första hand användas för informationssökning och skrivarbete i samband med studier.
All användning kräver personlig inloggning.
Vid användning av trådlöst nätverk gäller de regler som skolan i övrigt ställt upp för användning av Internet.

Kontakt

Besöksadress:
Carlsund utbildningscentrum
Medevivägen 57, plan 2
591 33 Motala

Margareta Karlsson
Bibliotekarie
Telefon: 0141-22 57 65
E-post: margareta.b.karlsson@motala.se

Roine Karlsson
Biblioteksassistent
Telefon: 0141-22 57 65
E-post: roine.karlsson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej