Betyg och bedömning på gymnasiet

Gymnasieelever betygssätts på en skala från A-F. Om du går på gymnasiet och har frågor kring betyg och bedömning ska du i första hand kontakta undervisande lärare i den kurs det gäller.

I gymnasieskolan sätts betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet.

Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E. Högsta betyg är A och lägsta betyg är E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F. Som betyg på gymnasiearbetet ska någon av beteckningarna E eller F användas.

Du kan inte överklaga ett betyg som du har fått på gymnasiet.

Under din gymnasietid läser du ett antal kurser. De flesta kurser är på 100 poäng och sträcker sig över ett läsår. Totalt läser du 2500 poäng under din studietid. Vid varje kursavslut sätts ett betyg på kursen. Detta betyg räknas in i din studentexamen. Du kan inte ändra ditt kursbetyg i efterhand (undantaget är om du blivit underkänd och gör en så kallad särskild prövning på kursen). Det betyder att de betyg du får redan i årskurs ett på gymnasiet kommer med i din studentexamen.

Varje elev i gymnasieskolan ska ha en individuell studieplan. Rektor har ett särskilt ansvar för att skolan tar fram en sådan i dialog med eleven.

Den individuella studieplanen ska innehålla information om:

  • vilken studieväg eleven går på och de val av kurser eller ämnesområden som eleven har gjort
  • om eleven följer ett fullständigt eller utökat program
  • vilka kurser som ingår i elevens fullständiga program och, om eleven följer ett utökat program, vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet
  • om eleven följer ett individuellt anpassat program och i så fall vilka kurser som har bytts ut
  • om eleven följer ett reducerat program och i vilken omfattning samt om möjligt vilka kurser som har tagits bort
  • elevens studier i grundskolans ämnen
  • andra insatser som är bra för elevens kunskapsutveckling och som är menade att ingå i utbildningen om eleven följer ett introduktionsprogram

Du kan ansöka om så kallad särskild prövning, som är en chans att läsa upp ditt betyg. Den särskilda prövningen kan du bara göra om du fått F eller streck (-) i en kurs. Du kan alltså inte läsa upp ett godkänt betyg till ett högre. För mer information om särskild prövning – kontakta din skola.

Läs mer

Skolverket

Skolverket har mer information om kunskapskrav och hur betyg sätts inom gymnasieskolan.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej