Val av skola

Här hittar du information om skolval och hur du ansöker om byte av grundskola. Placering sker i mån av plats.

Alla skolpliktiga barn är garanterade en plats i den kommunala skolan från och med höstterminen det år de fyller 6 år. Kommunen är skyldig att placera ett barn i en skola nära hemmet, i enlighet med närhetsprincipen. Närhetsprincipen innebär dock inte att ett barn är garanterad en plats på den närmaste skolan.

Kommunen använder förutbestämda upptagningsområden för att alla barn ska få gå i en skola nära hemmet. Barnets folkbokföringsadress styr vilken skola barnet är anvisad till. Du kan på kartan längst ner på sidan se vilka upptagningsområden som gäller.

Vårdnadshavare har även rätt att ansöka om plats i en annan skola för sitt barn, antingen en kommunal eller fristående skola.

När vi placerar barn i kommunens skolor eftersträvar vi att tillgodose vårdnadshavarnas önskemål om placering vid en viss skola. Men vi måste säkerställa att dessa önskemål inte går ut över ett annat barns rätt till placering vid en skola nära hemmet.

Om antalet sökanden till en skola överstiger antalet tillgängliga platser behöver vi göra ett urval bland de sökande för att avgöra skolplaceringen. Bildningsnämnden i Motala kommun har beslutat om följande urvalskriterier:

  • i första hand barn som bor i upptagningsområdet
  • i andra hand syskonförtur, det vill säga att barnet har syskon på samma skola
  • i tredje hand avståndet från hemmet till skolan

Kan man ställa sig i kö till en skola?

Nej, det finns ingen kö till de kommunala skolorna. Vi använder alltid urvalskriterierna för att avgöra var ett barn ska få gå i skola.

Ansökningsblankett skickas ut i början på januari till de vårdnadshavare vars barn ska börja förskoleklass till hösten och som är folkbokförda i Motala kommun den 1 december året innan skolstart.

På blanketten står vilken skola barnet är anvisad till. Du som vårdnadshavare kan antingen välja den anvisade skolan eller lämna önskemål om annan skola. Två önskemål kan lämnas. Till ansökningsblanketten medföljer ett informationsbrev där det framgår hur skolvalet går till, tider för skolornas öppet hus och annan information som är bra för dig att veta.

Ansökningsblanketten ska lämnas in till bildningsförvaltningen i slutet av januari. Bildningsförvaltningen går därefter igenom alla ansökningar och placerar barnen utifrån urvalsprinciperna.

Du får besked om vilken skola ditt barn har placerats vid under senare delen av mars. Om du inte fått något av dina önskemål om skola tillgodosedda har du möjlighet att överklaga beslutet. Information om hur du överklagar bifogas beslutet om skolplacering.

Ansökningsblankett skickas ut i mitten av januari till de vårdnadshavare vars barn ska börja i årskurs 7 till hösten och som är inskrivna i Motala kommuns kommunala skolor.

På blanketten står vilken skola barnet är anvisad till. Du som vårdnadshavare kan antingen välja den anvisade skolan eller lämna önskemål om annan skola. Två önskemål kan lämnas. Till ansökningsblanketten medföljer ett informationsbrev där det framgår hur skolvalet går till och annan information som är bra för dig att veta.

Ansökningsblanketten lämnas in till bildningsförvaltningen senast den 15 februari. Bildningsförvaltningen går därefter igenom alla ansökningar och placerar barnen utifrån urvalsprinciperna.

Du får besked om vilken skola ditt barn har placerats vid under senare delen av mars. Om du inte fått något av dina önskemål om skola tillgodosedda har du möjlighet att överklaga beslutet. Information om hur du överklagar bifogas beslutet om skolplacering.

För att underlätta ditt val till årskurs 7 erbjuder skolor öppna hus och informationskvällar.

När det är aktuellt kommer vi att informera om datum och tider på hemsidan.

 

För att kunna byta skola måste en anmälan göras. Det gäller även dig som flyttar till Motala från en annan kommun.

Det gör du via den här blanketten: Ansökan om byte av grundskola samt anmälan om flytt till eller från Motala kommun (PDF, 183 kB)

Bytet av skola beviljas i mån av plats vid den önskade skolan. Du kan även söka plats vid en skola i en annan kommun.

Hitta mer information

Skolvalskarta

I denna karta kan du enkelt se till vilken skola du eller ditt barn hör beroende på vilket skolområde du/ni bor inom. I kartan finns också avståndsytor som tar hänsyn till skolskjutsreglerna.

Jämför olika grundskolor

Här hittar du Skolverkets tjänst för att jämföra olika skolor.

Skolskjuts

Motala kommun erbjuder kostnadsfri skolskjuts för elever som behöver det, om de går på den skola som är anvisad. Om du väljer en annan skola eller en fristående skola har barnet inte rätt till skolskjuts. Läs mer om vad som gäller om skolskjuts och skolresor.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej