Skolbibliotek

Skolbiblioteket är en viktig resurs på skolan. Skolbibliotekarien ska vara ett stöd för pedagoger och elever i arbetet med att alla elever ska uppnå de mål som anges i läroplanen.

Skolbibliotekariernas uppgift är att lära eleverna att söka information i olika källor och att kritiskt granska och värdera den information de hittar.

Vår uppgift är också att inspirera elever (och hela samhället) till läsning genom att hjälpa elever att hitta böcker på en språklig nivå, i ett format och med innehåll som passar och intresserar dem.

Skolbiblioteket är större än det fysiska rum som böckerna står i och nedan finns länkar till våra digitala resurser.

Läs mer

Biblioteket hemifrån

Här kan du se om boken finns inne på ditt skolbibliotek. Om du loggar in kan du hantera dina lån.

Boktips

Bibliotekarier och elever i kommunen har en gemensam bokblogg där vi recenserar och tipsar om böckerna vi läst.

Götabiblioteken

Motala kommuns bibliotek är en del av Götabiblioteken.

Digitala resurser

NE skola

På webbplatsen NE skola har eleverna tillgång till uppslagsverk, ordböcker, läromedel samt Utbildningsradions material. På sin iPad har de också tillgång till de appar som NE tagit fram. De loggar in med sitt Office-id.

Inläsningstjänst

På Inläsningstjänst får eleverna tillgång till läroböcker i ljudboksformat. Här finns även skönlitterära böcker i digitalt format där man kan titta på bilderna, läsa texten och lyssna på boken. Kontakta skolbiblioteket för att få inloggningsuppgifter.

Unga fakta

Här kan du läsa om dinosaurier, rymden, mumier och andra spännande ämnen.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej