Lov och ledigheter i grundskolan

Här hittar du ledighetsansökan och information om läsårstider, lovdagar och studiedagar i grundskola och grundsärskola.

Läsårstider 2020-2021

Läsårstiderna gäller för förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Höstterminen 2020

Måndag 17 augusti – fredag 18 december

Vårterminen 2021

Fredag 8 januari – torsdag 10 juni

 • Vecka 40: 1 oktober (studiedag). Gäller även förskola och fritidshem.
 • Vecka 44: 26-30 oktober (läslov/höstlov)
 • Vecka 48: 25 november (studiedag). Gäller även förskola och fritidshem.
 • Vecka 52-vecka 2: 21 december-6 januari (jullov)
 • Vecka 2: 7 januari (studiedag). Gäller även förskola och fritidshem.
 • Vecka 8: 22-26 februari (sportlov)
 • Vecka 10: 9 mars (studiedag). Gäller även förskola och fritidshem.
 • Vecka 14: 6-9 april (påsklov)
 • Vecka 18: 3 maj (studiedag). Gäller även förskola och fritidshem.
 • Vecka 19: 14 maj (dag efter Kristi himmelsfärd)

Grundskolan är obligatorisk. Enligt skollagen kan en elev få ledigt en kortare tid. Finns det synnerliga skäl kan en längre ledighet godkännas. Kortare ledighet kan godkännas av elevens mentor. Det är rektor som fattar beslut om ledighet som är längre än tio dagar. Det är viktigt att eleven är närvarande i skolan för att nå läroplanens mål. Vårdnadshavare ansvarar för att eleven läser igen det som missas under ledigheten.

Den som ansöker om ledighet lämnar in blanketten på den aktuella skolan. Här hittar du blanketter för grundskola och gymnasium:

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej