Tjällmo skola

Tjällmo skola är en kommunal F-6-skola i Tjällmo tätort. Skolan ligger i en gammal kulturbygd med vacker natur och spännande historia.

Skolan har en fin egen matsal och en stor idrottshall. Vi har en fantastisk skolgård med tillgång till många aktiviteter som passar både små och stora elever. På skolgården finns en allaktivitetsrink och en ramp. Fritids har egna lokaler med plats för både små och stora fritidsbarn.

Natur, närhet och trygghet

I Tjällmo finns många föreningar och småföretag som skolan samarbetar med.  Runt skolan finns omväxlande natur som vi utnyttjar på temadagar och i undervisningen. Att leva och gå i skolan i ett mindre samhälle ger trygghet. Där är det lätt att samarbeta över åldersgränser både för barn och vuxna.

Mål

Tjällmo skolas mål är att alla elever ska nå kunskapsmålen i alla ämnen.

Årskurs F-6

Då skolan de senaste åren har haft färre elever har vi valt att dela in skolan i tre klasser. Vi har därmed en klass för årskurs 1-2, en för årskurs 3-4 samt en för årskurs 5-6.

Elevantalet varierar från årskurs till årskurs så klassens sammansättning bestäms av antalet elever.

Skolbibliotek

Kommunens bibliotek ligger i skolans lokaler. Skolan använder sig ofta av biblioteket och har ett gott samarbete med bibliotekarien som hjälper oss att hitta bra fakta- och skönlitterära böcker.

Aktiviteter på skolan

Rastaktivitet

Fritidspersonalen har en rastaktivitet i veckan på lunchrasten.

Skolskogen

Det finns en skolskog som används flitigt av de yngre årskurserna.

Förskoleklass

I förskoleklassen arbetar förskollärare som är väl insatta i arbetet med barn i förskoleåldern. De har en egen lokal och samarbetar nära med förskolan och skolan. Att skapa en trygg grupp inför skolstarten är viktigt. Varje vecka besöker vi skolskogen, biblioteket och idrottshallen i Tjällmo.

Tjällmo skolas fritidshem har stora fina lokaler där barnen kan vara i flera olika rum. Vi har också tillgång till idrottshallen, skolskogen och vår stora skolgård. Barnen är i åldern 6-12 år. Alla barn är på samma fritidshem. På loven gör vi ofta besök i Borensberg och ett brett samarbete finns även med Bergvalla fritidshem.

Skolråd

Skolan har ett skolråd med representanter från alla klasser. Engagerade föräldrar deltar i arbetet runt skolans inre och yttre miljö.

Elevdemokrati

Skolan har klassråd, elevråd, miljöråd och matråd. Där sitter elevrepresentanter från alla klasser och pedagoger. Elevrådet arrangerar också tävlingar och elevaktiviteter.

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt

Tjällmo skola
Telefon:
0141-22 25 41

Adress:
Länsvägen
Box 73
590 34 Tjällmo

Fritids
Telefon: 0141-22 25 45
Sms: 072-147 67 36

Kathrin Thomas
Rektor
Telefon: 0141-22 58 70
E-post: kathrin.thomas@motala.se

Susanne Brandt
Skoladministratör
Telefon: 0141-22 58 54
E-post: susanne.brandt@motala.se

Marie Ziemke Larsson
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 56 45
E-post: marie.ziemke.larsson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej