Smedsby skola

Smedsbyskolan är en kommunal F-6-skola med natur- och friluftsprofil. Vi har vackra naturområden alldeles inpå knuten.

Om skolan

Smedsby skola är en F-6 skola och fritidshem med cirka 120 elever.  Tillsammans i skolan och på fritids utvecklar vi och utmanar elevernas kreativitet och nyfikenhet med vår inriktning i utomhuspedagogik och läsning.

Vi arbetar aktivt med läsgrupper för att stärka gemenskapen på skolan för att kunna skapa motivation och nyfikenhet att våga läsa och förstå texter.

På fritids arbetar vi i grupper utifrån barnets behov och intresse. Det innebär att barnen lär sig att samarbeta över åldrar. Vi lägger stor vikt vid delaktighet och ansvar. Genom att vara delaktiga i fritidshemmets planering får barnen utveckla sin förmåga och lär sig att ta ansvar.

Utomhuspedagogik är en inriktning för hela skolan och oavsett väder och vind ska alla barn få möjlighet att vistas och lära känna olika utemiljöer.

Läs mer om att gå på fritids i Motala kommun.

Elevråd och klassråd

Vi har elevråd från förskoleklass upp till åk 6. Elevrådet består av två representanter ur varje klass. Vi träffas tre gånger per termin tillsammans med rektor, en personal från fritidshem och representant med från måltidsverksamheten. Aktuella frågor från klassråd behandlas. Klassråd träffas varannan vecka.

Skolråd

I varje klass väljs två föräldrarepresentanter på höstens första föräldramöte. Dessas personer är alla vårdnadshavares länk in i skolrådet. Alla vårdnadshavare välkomna att vara med på mötet, även de som inte är representanter.

Vi träffas två gånger på hösten och en gång på vårterminen. Närvarande är vårdnadshavare, rektor och en lärarrepresentant från skolan. Mötena behandlar sådana frågor som väckts av vårdnadshavare eller elever och sådant som skolan vill informera om, be om synpunkter om eller att samarbeta kring.

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt

Smedsby skola
Telefon:
0141-22 56 63
E-post: smedsbyskola@motala.se

Adress:
Illersjövägen 32
591 52 Motala

Fritids
Telefon:
072-208 51 60 eller 0141-22 52 32

Anna-Karin Höjer
Rektor
Telefon: 0141-22 38 59
E-post: anna-karin.hojer@motala.se

Lena Sandsjoe Karlsson
Skoladministratör
Telefon: 0141-22 56 63
E-post: lena.sandsjoe.karlsson@motala.se

Helena Sjöberg Orrenius
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 55 75
E-post: helena.sjoberg.orrenius@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej