Österstad skola

Österstad skola är en åldersintegrerad skola från förskoleklass till skolår 4 som ligger i orten Österstad utanför Motala.

Om skolan

Österstad skola är en F-4-skola, med en fritidshemsavdelning. På skolan arbetar tre pedagoger från förskoleklass till årskurs 3. Inom fritidshemmet arbetar tre personer.

Vi har tillgång till ett elevhälsoteam som består av specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska och skolpsykolog.

Österstad skola arbetar aktivt för att höja måluppfyllelsen hos våra elever och pedagogerna får särskild utbildning kring detta.

Fritids finns för alla barn som går på skolan.

Läs mer om att gå på fritids i Motala kommun.

På Österstad skola har vi elevråd, matråd och skolråd.

Anmäl när barnet är sjukt i elevsystemet IST varje sjukdag. Om IST inte fungerar, kontakta klasslärare via e-post eller fritids via telefon.

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt

Österstad skola
Telefon:
0141-22 25 25
E-post: osterstadskola@motala.se

Adress:
Kastbergavägen 1
591 95 Motala

Fritids
Telefon:
0141-22 25 23

Maria Lundin
Rektor
Telefon: 0141-22 58 53
E-post: maria.o.lundin@motala.se

Annelie Ekman
Rektor
Telefon: 0141-22 57 43
E-post: annelie.ekman@motala.se

Ulrika Gustafsson
Skoladministratör
Telefon: 0141-22 58 46 eller 0141-22 25 10
E-post: ulrika.gustafsson@motala.se

Ann-Sofie Erlandsson
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 33 55
E-post: ann-sofie.erlandsson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej