Klockrike skola

Klockrike skola är en F-6 skola som ligger i orten Klockrike mellan Motala och Linköping. På skolan finns också förskola och fritids. Skolan är liten och all personal samarbetar runt eleverna.

Om skolan

Klockrike skola är en F-6 skola med åldersblandade klasser. På skolan finns också förskola för barn i åldern 1-5 år och ett fritidshem. Lärarna känner alla elever och samarbetar med varandra över ämnen och åldersgrupper. Alla lärare har rätt ämneskompetens för sin undervisning.

Skolan anordnar ofta teman som alla elever deltar i. På hösten är det ”Höstmarknad” där elever och lärare tar med sig av höstens frukter, bär och svamp och bjuder varandra på att smaka. På våren är det friidrottstävlingar och ”Talangjakt”.

Skolan har en väl fungerande fadderverksamhet där elever från F-6 samarbetar både på raster och i skolarbetet. Skolans storlek gör att alla elever känner varandra och det skapar stor trygghet och gemenskap.

Vi har bra lokaler med gott om utrymme och en fin skolgård med mattetema som eleverna har varit med att utforma. På gården finns också tillfälle till många olika slags lekar både på asfalt och gräs.

Skolan har ingen egen stor idrottshall utan bara ett mindre rörelserum. De äldre eleverna skjutsas till Borensberg för idrottslektioner. Skolan har ingen matsal utan eleverna får mat från köket som de äter i sina salar. Köket är ett mottagningskök som förser förskolan, skolan och fritids med god mat.

Klockrike skolas fritidshem har många barn inskrivna från sex år och uppåt. Förskola och fritids samarbetar vid öppning och stängning, genom att förskolan öppnar klockan 6.00 och serverar frukost och fritidshemmet stänger varje dag klockan 18.00.

Fritidshemmet har flera stora och små rum för olika aktiviteter. Det finns också tillgång till rörelserum och målarrum.

Läs mer om att gå på fritids i Motala kommun.

Skolråd

Klockrike skola och förskola har ett skolråd/förskoleråd tillsammans. Aktuella frågor för båda verksamheterna diskuteras tillsammans. Föräldrarna är aktiva och tar del av aktuella frågor.

Elevdemokrati

På skolan finns klassråd och elevråd. På klassrådet diskuterar eleverna saker som rör den enskilda klassen. På elevrådet diskuteras frågor som rör hela skolan som rastregler och likabehandlingsplanen. Rektor och elevrepresentanter från alla klasser träffas cirka en gång per månad för att diskutera gemensamma frågor i elevrådet.

Anmäl när barnet är sjukt i elevsystemet IST varje sjukdag. Om IST inte fungerar, kontakta klasslärare via e-post eller fritids via telefon.

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt

Klockrike skola
Telefon:
013-39 11 69
E-post: klockrike@motala.se

Adress:
Klockrike 215
590 32 Klockrike

Fritids
Telefon:
013-39 13 90

Maria Lundin
Rektor
Telefon: 0141-22 58 53
E-post: maria.o.lundin@motala.se

Ulrika Gustafsson
Skoladministratör
Telefon: 0141-22 58 46 eller 0141-22 25 10
E-post: ulrika.gustafsson@motala.se

Ann-Sofie Erlandsson
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 33 55
E-post: ann-sofie.erlandsson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej