Hällaskolan

Hällaskolan är en nyrenoverad högstadieskola i Borensberg. I anslutning till skolan finns närhet till vatten, stora friluftsområden såsom idrottsplats, utomhusrink, motions- och skidspår.

Om skolan

På skolan arbetar vi alla i nära relation med våra elever för att utmana, stödja och coacha dem vidare i sin utveckling. Skolans atmosfär är familjär med hög trivsel och trygghetsfaktor.

Vi är cirka 260 elever och 40 anställda. Hällaskolan är organiserad i tre arbetslag med huvudansvar för varsin årskurs.

Vi arbetar aktivt med att möta våra elever oavsett föräldrars utbildningsbakgrund, etnisk bakgrund eller social bakgrund med målet att alla ska bli behöriga för vidare studier på gymnasiet.

På skolan har vi ett aktivt trygghetsteam som består av både lärare och elever från varje årskurs. Teamet identifierar utvecklingsområden på skolan för att öka trygghets- och trivselfaktorn.

Vår vision och kärnvärden är:

 • Hällaskolan ska vara en skola i framkant.
 • Vi ska på bästa sätt förbereda våra elever för sin kommande tid på gymnasiet.
 • Vi ska alltid ha höga positiva förväntningar på att våra elever kan nå målen i alla ämnen.
 • Vi gör allt tillsammans och gemensamt
 • Vi bedriver en transparent verksamhet i samarbete med vårdnadshavarna genom att ha täta och konkreta kontakter.

Inriktning

Vi arbetar för att kunna starta upp akademier av olika slag, som exempelvis:

 • musik
 • fotboll
 • motor
 • bild
 • media
 • slöjd
 • innebandy

Dessa akademier drivs av medarbetare med specialintressen.

Skolråd

Skolrådet är ett forum för samverkan mellan hem och skola och består av föräldrarepresentanter från varje årskurs och klass. Skolrådet har möten två gånger per termin där frågor från föräldramöten tas upp och skolledningen informerar.

Syftet med skolråden är att ge vårdnadshavare inflytande över sina barns skolgång och att verksamheten ska utvecklas.

Skolrådet fungerar som en samrådsgrupp där rektor har möjlighet att diskutera och förankra principer och riktlinjer inom skolområdet. Det är alltid rektor som tar beslut i de olika frågorna. Frågor som kan diskuteras är:

 • Skolans olika policydokument
 • Ekonomi
 • Lokaler ändamål/utseende
 • Ordningsregler och övrig trivsel
 • Skolans resultat och uppföljningar
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Utvecklingsfrågor

I skolrådet behandlas endast frågor som har intresse för samtliga. Enskilda ärenden diskuteras i andra forum på skolan.

Elevråd för årskurserna 7-9

Hällaskolan är en skola som bygger på demokratiska principer. Detta innebär att elever och personal har nära kontakt med varandra, under lektion och på raster. I kafeterian som är vår gemensamma mötesplats fikar vi tillsammans, utbyter åsikter, lyssnar, pratar och diskuterar.

Våra små mentorsgrupper, med ett mindre antal elever, öppnar för att eleverna och mentorn fortlöpande utvärderar skolverksamheten och vad som händer på skolan. Samtidigt finns mer formell demokrati kanaliserad genom elevrådet med representanter från mentorsgrupperna och en styrelse. Elevrådet handleds av två lärare på skolan.

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt

Hällaskolan
E-post:
hallaskolan@motala.se
Adress: Fågelsjövägen 2

Postadress:
Hällaskolan
590 29 Borensberg

Stephan Wanström
Rektor
Telefon: 0141-22 58 52
E-post: stefan.wanstrom@motala.se

Susanne Brandt
Skoladministratör
Telefon: 0141-22 58 54
E-post: susanne.brandt@motala.se

Marie Ziemke Larsson
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 56 45
E-post: marie.ziemke.larsson@motala.se

Lisa Rehnströmer
Specialpedagog
Telefon: 070-260 65 23
E-post: lisa.rehnstromer@motala.se

Joel Francén
Kurator
Telefon: 0141-22 58 55
E-post: joel.francen@motala.se

Lizette Norrfjäll
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0141-22 58 58
E-post: lizette.norrfjall@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej