Fågelsta skola

Fågelsta skola är en F-6-skola som ligger i orten Fågelsta. Vi har även fritidsverksamhet och i anslutning till skolan ligger en förskola.

Om skolan

I navet mellan Motala – Vadstena – Skänninge ligger Fågelsta skola och fritidshem. Vi arbetar tematiskt och åldersintegrerat och i nära relation med våra elever för att utmana, stödja och coacha dem vidare i sin utveckling. Skolans atmosfär är familjär med hög trivsel och trygghetsfaktor.

Enheten består av en F-6-skola samt fritidsverksamhet. I anslutning till skolan finns även en förskola. Fågelsta har ett stort upptagningsområde och har, förutom elever från Fågelsta, även elever från trakterna kring Varv, Hamra och Fivelstad. Många av våra elever åker skolskjuts.

Vision

”Enheten Fågelsta skall ge barnen verktyg för att förbättra världen.”

Värdegrund

Ökad livskvalitet – att ge alla på enheten en rak ryggrad som bär dem livet ut och som stöder dem att hjälpa andra.

Vi arbetar för att varje individ ska:

 • tro på sig själv och andra, få tillit
 • vara demokratisk och ta ansvar
 • fungera enskilt och i grupp
 • bevara lusten att lära
 • inse att människor är olika, men lika mycket värda
 • ha en känsla av sammanhang –  hos oss, i  naturen och i omvärlden
 • förstå att god hälsa leder till ökad livskvalitet

På Fågelsta skola finns fritidshemmet Hönsgården. Fritidshemmet har egna lokaler i skolan, men har även tillgång till skolans idrottssal, slöjdsalar med mera.

Våra öppettider är 6.00 – 18.00 varje dag.

Viktigt för dig som förälder

 • Säg till när du lämnar och hämtar ditt barn. Meddela schemaändringar och om annan anhörig hämtar.
  Uppdatera adress och telefonnummer.
 •  Hör av dig om du undrar över något kring ditt barn eller verksamheten. Vi finns till för dig.
 • Se till att det finns extrakläder och att de anpassas efter årstid. Vi är ofta ute.
 • Information om veckans aktiviteter finns på anslagstavlan på fritids och på vår Facebooksida.
 • Allmän information fritids och blanketter för ansökan och uppsägning finns på Motala kommuns hemsida.

Kontakt och sociala medier

Fritids har en egen Facebook grupp som heter Hönsgården Fågelsta. Det går bra att nå oss både via telefon och sms. Det går också bra att lämna meddelande till oss på telefonsvararen. Vi lyssnar av och kollar sms regelbundet under dagen.

Vi utför och följer upp egna, kommunens och skolinspektionens enkäter. Vi har skolråd varje termin och kontinuerliga klass- och elevråd. Vår vision är att elevers och vårdnadshavares nöjdhet kring trivsel, trygghet, delaktighet och inflytande är fortsatt höga varje läsår.

Elevdemokrati

Delaktighet och ansvar anser vi vara livskunskaper och självklara verktyg om man skall förbättra sin egen och andras värld.

Vi har olika verktyg för delaktighet och ansvar. Klassråd, elevråd, matråd, skolråd, samverkansgrupp och kamratråd är exempel på formaliserade verktyg för gemensamma beslut. Vi arbetar med lokalt målarbete utifrån principen  ”nerifrån och upp”. Vårt tematiska arbetssätt inbjuder till stor delaktighet och stort eget ansvar.

Delaktighet handlar mycket om vuxnas mod och förmåga till tillit. Att man fattar beslut i demokratisk anda, det vill säga att besluten fattas gemensamt med de som är berörda och på det ställe i verksamheten där man har störst möjlighet att fatta ett bra beslut. Det innebär också att man förbereder beslut genom diskussion och dialog.

Skolråd

På Fågelsta skola har vi ett skolråd som sammanträder två gånger per termin. Här diskuteras aktuella och viktiga frågor som rör skolan. Representanter utses bland föräldrarna på föräldramöten, men alla är välkomna att delta. Två pedagoger från skolan samt rektor deltar varje gång. Rektor är ordförande och en av föräldrarna utses till sekreterare. Protokollet mailas sedan ut till samtliga föräldrar, alternativt läggs på respektive klassblogg.

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt

Fågelsta skola
Telefon: 0141-22 25 30

Adress:
Västra Stenbyvägen 5
591 93 Motala

Fritids Hönsgården
Telefon:
0141-22 25 32  eller 070-53 03 293

Karin Kellander
Rektor
Telefon: 0141-22 25 15
E-post: karin.kellander@motala.se

Maria Karlsson
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 58 71
E-post: maria.f.karlsson@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej