Ekenässkolan

Skolan ligger nära det det vackra naturreservatet Sjöbo-Knäppan, intill sjön Boren i Motala stads norra delar. Här går elever i årskurs F-6.

Ekenässkolan är en enhet med förskoleklass, grundskola 1-6 år samt skolbarnsomsorg 6-12 år. Vi har för närvarande cirka 200 elever.
Skolbarnsomsorgen är integrerad och där går för närvarande cirka 70 elever.

Skolan har till föräldrar samlat praktisk information och skolans värdegrundsmaterial i en folder. 

Vision och värdegrund

Vi vill ge våra elever möjligheter att aktivt forma sin egen framtid och samhällets utveckling.

Visionen når vi genom att ge våra elever rätt stöd och stimulans till inlärning. En kultur som är interkulturell och ger förmåga att förstå andra människor med olika bakgrund. Att lära våra elever att våga kommunicera sina åsikter på ett respektfullt sätt och bli förstådd.

Lära tillsammans

Att lära tillsammans med varandra med bakgrund från hela världen om världen ger unika möjligheter till förståelse och kunskaper i det globala samhället. Vi vill möta varje elev där den är och stötta den personliga utvecklingen såväl som den sociala. Detta gör vi TILLSAMMANS!

Med många elever från andra länder och kulturer får vi en mångfald som på ett positivt sätt påverkar skolans inre miljö och kultur. Vi jobbar aktivt med kartläggning och introduktion av nyanlända bland annat genom vår förberedelseklass.

IKT i undervisningen

Skolan har de senaste åren aktivt satsat på IKT, informations- och kommunikationsteknik. Vi har mycket god tillgång till lärplattor och datorer. Smartboards finns i flera av våra klassrum. Pedagogiska appar används ofta i undervisningen. Vår strävan är att använda många alternativa lärverktyg i syfte att öka måluppfyllelsen för alla.

El Sistema

El Sistema – att genom musik utvecklas både som individ och sociala färdigheter finns från förskoleklass till årskurs 2. Eleverna möter två El Sistema-pedagoger två timmar varje vecka under skoltid och skapar musik tillsammans. Du kan läsa mer om El Sistema här.

Raster

Mellan undervisningspassen erbjuds eleven trygga och kreativa raster. Eleven möter samma personal varje rast. De erbjuder aktiviteter som aktivt stödjer och uppmuntrar sociala relationer. Vi har även en elevsamordnare som arbetar med elevsocialt stöd till eleverna, bland annat under rasterna.
Två gånger i veckan erbjuder fritidspersonalen en vuxenledd aktivitet på förmiddagsrasten. Önskan är att alla ska ha en bra och rolig rast och ha någon att vara med. Barnen har haft möjlighet att delta i bland annat skolgårdsorientering, säckhoppning, bowling och olika lekar.

Årliga traditioner

Vissa saker är så väl genomtänkta och populära bland elever och personal att de helt enkelt inte går att avstå ifrån. En sådan dag är vår årliga Staffanstorpsdag. Alla elever går en miljötipspromenad till Staffanstorp i juni. Där serveras hamburgare med bröd. Dagen avslutas med den årliga och mycket populära dragkampen.

 • Varje år anordnar skolan lägerskoleverksamhet  för elever i årskurs 3.
 • Årskurs 3 har också i uppdrag att anordna årets Lucia.
 • Årskurs 4-6 genomför den årliga friluftsvandringen på Omberg eller i Tiveden.
 • Alla elever får någon gång under mellanstadietiden åka till Kolmården.
 • Dessutom anordnar vi aktivitetsdagar under året som passar de olika årstiderna.

På Ekenässkolans fritidshem ger personalen eleverna möjligheter till inflytande över sin fritid enligt fritidshemmets allmänna råd. I fokus för vårt arbete är trygghet, träning att vara tillsammans och möjligheten till meningsfulla aktiviteter – ofta i vår vackra skolskog och natur.

Lillfritids (F-1) har sina lokaler i hus 310 på första plan. Storfritids (2 och uppåt) har sina lokaler i hus 306. Vi öppnar klockan 6.00 och stänger klockan 18.00.

Vi erbjuder olika aktiviteter med utgångspunkt från läroplanen. Vi använder även gymnastiksalen, slöjdsalarna, och skolbiblioteket för våra aktiviteter. Vi har också utedagar då vi äter mellis ute. På loven utnyttjar vi det som Motala kommun har att erbjuda som simhall, skridskobana, bibliotek samt gör utflykter i närmiljön.

För att verksamheten ska fungera är det viktigt att ni meddelar om barnet får ändrade tider hos oss, är ledigt eller sjukt. Vi får inte automatiskt sjukanmälan från skolan.

Schema för fritids

 • 7.20 äter vi frukost i matsalen. De barn som har ätit frukost hemma stannar på fritids med en personal.
 • 7.45 är det dags att gå ut för en kort rast innan skolan börjar.
 • 13.00 slutar de första barnen skolan. De anmäler sig på fritids, får frukt och är sedan ute på skolgården till 13.30. Vi har alltid en personal ute då.
 • 13.30 startar aktiviteter.
 • Måndag till torsdag äter vi mellanmål i matsalen klockan 14.20. På fredagar äter vi klockan 14.10.

Information på olika språk

Läs mer

Läs mer om att gå på fritids i Motala kommun.

Ekenässkolan har skolråd med föräldrarepresentanter från varje klass som möts två gånger per termin.

Elevrådet med två elevrepresentanter per klass möts tre gånger per termin.

För att få alla elever på skolan att trivas, känna trygghet och gemenskap arbetar vi med:

Trygghetsråd

Elever och pedagoger träffas en gång per månad för att gå igenom eventuell mobbning eller andra kränkningar. Åtgärder vidtas efter behov.

Kompisbesök

Varje elev på skolan har möjlighet att göra ett kompisbesök per termin. En dag varje vecka är det kompisbesöksdag. Då väljs någon från varje klass som i sin tur får välja vem den vill besöka under en dag. Det här är mycket uppskattat av både den som besöker och den som får besök.

Kompisgrupp

Vid tre tillfällen varje termin träffas elever och personal i sina kompisgrupper. En kompisgrupp består av en eller två elever ur varje årskurs och en pedagog. Kompisgrupperna gör aktiviteter som bygger på samarbete och gemenskap.

Handlingsplan

Ekensässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDF, 413 kB)

Anmäl när barnet är sjukt i elevsystemet IST.

Om elev har fritidsplats ska sjukanmälan göras även till fritids.

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt

Ekenässkolan
Telefonnummer: 0141-22 57 41

Adress
Textilvägen 5
591 46 Motala

Skoladministratör
Lizzett Hellqvist, 0141-225741, lizzett.hellqvist@motala.se

Fritids
Avdelning Galaxen, 0141-225250
Avdelning Kometen, 0141-222434

Daniel Rask
Rektor
Telefon: 0141- 22 56 37
Sms: 070-254 77 50
E-post: daniel.rask@motala.se

Anne Törmänen
Skoladministratör
Telefon: 072-145 49 55
E-post: anne.tormanen@motala.se

Ingela Bengtsson
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 38 33 eller 072-141 49 99
E-post: ingela.bengtsson@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej