Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare

Dagbarnvårdare, det som tidigare kallades dagmammor, erbjuder pedagogisk omsorg i hemmiljö och i grupplokal. Tonvikten ligger på lek och lärande, där utevistelse har stor betydelse. En barngrupp har i genomsnitt fem till sex barn i åldrarna 1-5 år.

Vad innebär dagbarnvårdare?

Motala kommun erbjuder pedagogisk omsorg genom att ha fem dagbarnvårdare som arbetar i sina hem i Motala tätort. Tre dagar i veckan sker verksamheten i hemmet och två dagar har dagbarnvårdarna aktiviteter tillsammans i en grupplokal.

Det finns en gruppledare, som har i uppgift att leda och samordna arbetet tillsammans med rektor.

Om du vill ansöka om plats hos dagbarnvårdare för ditt barn ska du göra ansökan på samma sätt som för vanlig förskola.  Du markerar valet ”Pedagogisk omsorg” i första hand i din ansökan. I mån av plats kan du önska vilken dagbarnvårdare du vill att ditt barn ska vara hos.

Kösystemet och placeringsregler är detsamma som till förskolan, och maxtaxa gäller även i pedagogisk omsorg.

Läs mer om att ansöka om plats i förskola och pedagogisk omsorg.

Om er dagbarnvårdare blir sjuk eller behöver vara ledig, är en av de andra dagbarnvårdarna vikarie vid vistelse i hemmet.

Vid vistelse i grupplokalen ersätter vi dagbarnvårdares frånvaro med kända vikarier.

All information om det praktiska för just er pedagogiska omsorg får ni vid inskolningen.

Hemmiljön

Tre dagar i veckan arbetar vi i våra egna hem med mindre barngrupper. Det är en lugn och trygg hemmiljö för barnen, där vi har stora möjligheter att ta hänsyn till varje barns behov och önskningar. Det finns många tillfällen till lek, planerade aktiviteter, stunder med sagor, sång, rim och ramsor, men också möjlighet till lugn och ro.

Vi är ute varje dag för att leka och lära tillsammans, upptäcka naturen och närmiljön runt omkring oss. En eftermiddag i veckan träffas vi i en gymnastiksal och har gemensam rörelselek.

Grupplokal

Två dagar i veckan är vi i vår grupplokal Lyckorna på Medevivägen. Där får barnen möjlighet till fler kamratkontakter och blir då även vana att ingå i en större grupp barn och vuxna. Här har vi större möjligheter att dela in oss i grupper efter barnens behov och intressen.

Vi arbetar bland annat med respekt och förståelse för alla människors lika värde och mänskliga rättigheterna. Arbetet ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är, där barnen har rätt till delaktighet och inflytande.

Här finns möjlighet till skapande verksamhet med färg och form, bygg och konstruktion. Vi arbetar med digitalisering, bland annat programmering, och har projektor som kan förstärka och förändra våra lekmiljöer, samt läsa saga på storbild.

De äldsta barnen har språktimme en stund då vi leker och arbetar med fokus på språk och matematik. Vi jobbar med NTA, Naturvetenskap, experiment och teknik för alla.

Förskolans läroplan

Förskolans läroplan är vägledande i vårt arbete. Vårt arbete med barnen utgår från Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg.

För oss är samarbete med barnens föräldrar mycket betydelsefullt. Den dagliga kontakten och dialogen är mycket viktig. Är föräldrar trygga med oss så är barnen det också.

Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per termin. Där får du som förälder veta mer om hur ditt barn fungerar i gruppen.

Föräldrarna bjuds även in när vi firar midsommar tillsammans.

Kontakt

Grupplokal
Telefon: 
0141-22 52 13 eller 072-145 49 66

Adress:
Lyckornas skola Hus D
Medevivägen 47, Motala

Ritha Ekman
Gruppledare
Telefon: 070-170 69 09

Heléne Eriksson
Rektor
Telefon: 0141-22 34 83
E-post: helene.eriksson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej