Fritidshem (fritids)

Fritidshem, det som ofta kallas fritids, finns på kommunens grundskolor. Du får ha ditt barn på fritidshemmet före och efter skoltid om du arbetar eller studerar. Hur mycket du som vårdnadshavare ska betala beräknas utifrån hur mycket du tjänar och därför behöver du lämna in uppgift om din inkomst till kommunen.

Vem får gå på fritidshem?

När du studerar eller arbetar har du rätt att ha ditt barn på fritidshem. Barnet får även vara på fritidshemmet den tiden som behövs för att du ska kunna ta dig till och från ditt arbete eller din skola. Du lämnar barnets schema till det fritidshem där hen ska gå.

Kommunen erbjuder fritidshem från att barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Förälder som är arbetslös eller föräldraledig

Barn till föräldralediga och arbetssökande har inte rätt till plats i fritidshem.

Om du är arbetssökande kan du få en tillfällig placering på fritidshem om det behövs för att du ska kunna gå på Arbetsförmedlingens kurser. Dagplaceringen kostar 50 kronor per dag och beviljas för högst fem dagar per månad.

Inkomstuppgift

För att vi ska veta vilken avgift du som vårdnadshavare ska betala för platsen måste du lämna in en inkomstuppgift om hur mycket du tjänar. Tänk på att du också måste meddela oss när du får ändrad inkomst.

Här hittar du blankett för att lämna inkomstuppgift: Inkomstuppgift gällande barnomsorgsavgift (PDF, 410 kB)

Vad ska jag betala?

Barnomsorgsavgiften bestäms av hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad. Även inkomsten för en vuxen i hushållet som inte är barnets biologiska förälder räknas. Du betalar avgiften tolv månader per år från och med det datum barnet börjar. Det gäller även under semester, sjukdagar eller annan ledighet.

När barnet bor i två familjer skickas fakturan till adressen där barnet är folkbokfört.

Maxtaxa

Hur mycket du ska betala beräknas i procent av hushållets bruttoinkomst.

Vi tillämpar maxtaxa för fritidshem. Inkomsttaket är 49 280 kronor, det vill säga om hushållet totalt tjänar den här summan eller högre per månad betalar ni den högsta avgiften.

Du betalar avgift för varje barn  som du har på fritidshem eller i förskolan upp till det tredje barnet, men du får en lägre avgift för det andra och tredje barnet. Det fjärde barnet som har plats i förskola eller på fritidshem betalar du ingen avgift för. Det yngsta barnet räknas alltid som det första barnet.

Se tabellen nedan för att få veta hur hög avgiften är för respektive barn.

Fritidshem året runt

Antal barn Enhetstaxa Maxavgift
Första barnet 2 procent 986 kronor
Andra barnet 1 procent 493 kronor
Tredje barnet 1 procent 493 kronor
Fjärde barnet eller fler Ingen avgift

Det är även möjligt att bara ha barnet på fritidshem under lov och studiedagar. Du betalar då en lägre avgift. Kontakta barnomsorgshandläggarna om du vill få mer information och ansöka om detta.

Om avgiften inte betalas

Om du inte betalar i tid skickas ett krav ut efter tio dagar. Du får då betala en extra avgift på 160 kronor samt ränta, förutom den ordinarie avgiften. Betalas inte fakturan efter detta har kommunen rätt att säga upp placeringen från och med kommande månadsskifte. Du kan inte få en ny placering förrän hela skulden är betald.

Ansök om plats på fritidshem

Om du vill ha plats på fritidshem måste du skicka in en ansökan via vår e-tjänst.

Säg upp plats

Vill du säga upp en plats på fritidshem ska du skicka in en uppsägning via blankett. Du måste säga upp platsen två månader innan placeringen ska upphöra.

Här hittar du blankett för uppsägning: Uppsägning av barnomsorg (PDF, 63 kB)

De kommunala fritidshemmen har samma studiedagar som grundskolorna för att personalen ska få möjlighet att utbilda sig och planera verksamheten. Det innebär att ditt vanliga fritidshem kan vara stängt, men omsorg erbjuds för de barn som behöver det på något fritidshem i kommunen. Det är fem studiedagar per år och du får information i god tid från ditt fritidshem om när det är och hur du ska göra om du behöver barnomsorg vid dessa tillfällen.

Här hittar du information om kommande studiedagar.

Rätten till skolskjuts gäller inte till och från fritidsverksamhet.

Läs mer om vilka regler som gäller kring skolskjuts.

Kontakt

Therese Jensen
Barnomsorgshandläggare
Telefon: 0141-22 55 29
E-post: therese.jensen@motala.se

Anne-Charlotte Tillgren
Samordnare barnomsorg
Telefon: 0141-22 50 36
E-post: ac.tillgren@motala.se

Emilia Franzén
Barnomsorgshandläggare
Telefon: 0141-22 55 61
E-post: emilia.franzen@motala.se

Telefontider: vardagar 8.00-11.15

Vi använder oss av ett telefonisystem där vi ringer upp dig. När du ringer får du besked när vi ringer upp.

Kontakt med fritidshemmet
Kontaktuppgifter till fritidshemmen hittar du på respektive skolas hemsida.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej