Förskolan Verkstadsön

Förskolan Verkstadsön ligger fint beläget mellan Göta kanal och Motala ström med en historisk miljö mitt på Verkstadsön. Vi har en stor härlig utegård som inbjuder till lek och fysisk aktivitet. Det finns buskar och träd liksom fina gräsytor och en liten kulle som inbjuder till pulkaåkning.

Om förskolan

Förskolan består av en hemvist i två plan. Hela huset är till för alla barn på förskolan. Miljön är ljus och luftig och den gammaldags charmen är bevarad i väggarna.

För att skapa mindre sammanhang för barnen delas de in i mindre grupper. I grupperna bedrivs undervisning efter barnets behov och mognad. Vår lärmiljö inomhus är föränderlig utifrån barnens behov och intressen och alla rum har en lärmiljö kopplad till läroplanen.

Vi har elcyklar som vi använder så fort vädret tillåter. Detta ger oss möjlighet att upptäcka olika delar av Motala.

Förskolan bedriver utbildning utifrån läroplanen för förskolan.

Vår hemvist är under stora delar av dagen uppdelad på två pedagogiska par där förskolläraren är ansvarig för undervisningen. Denna indelning möjliggör att barnen får tillfälle till lärande i mindre barngrupper.

Vi arbetar aktivt med värdegrunden och barns inflytande och delaktighet. Vi har regelbundna barnråd där barnens tankar och idéer tas tillvara. Digitalisering är ett naturligt inslag i utbildningen liksom naturvetenskap, matematik, språkutveckling samt fysisk aktivitet liksom leken och omsorgen.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar dina barn på förskolan. Vi vill även att du ska känna dig delaktig och kunna påverka vår utbildning.

En gång per termin har vi förskoleråd där det finns representanter från varje förskola i enhet Fålehagen samt personal och rektor. I det forumet får representanterna övergripande information  om förskoleverksamheten och vårdnadshavarna får en tid med den egna förskolan för information och beslut.

Vi skickar ut informationsbrev till er vårdnadshavare via e-post regelbundet. Vi skickar också ut dokumentation varje vecka, för att ni ska kunna ta del av vad barnen erbjuds i utbildningen på förskolan. Tanken med det är att ni ska få möjlighet att prata med ert barn om vad barnet har lärt sig.

Vi har introduktionsmöte med nya vårdnadshavare för att presentera förskolans uppdrag och för att ni ska få en möjlighet att bekanta er med personalen och lokaler.

Om ditt barn är sjukt eller frånvarande av någon annan anledning vill vi att du sjukanmäler genom att skicka ett sms eller ringer till förskolan. När barnet är friskt igen och ska komma tillbaka till förskolan kontaktar du oss dagen före, helst senast klockan 12.00.

Kontakt

Adress:
Förskolan Verkstadsön
Föreningsgatan 3
591 46 Motala

Telefon: 072-141 30 56

Anna Karmskog
Rektor
Telefon: 0141-22 25 92 eller 072-511 87 35
E-post: anna.karmskog@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej