Förskolan Vättern

Förskolan Vättern är en förskola i centrala Motala med estetisk inriktning, som är integrerad i Vätternskolan. Vi besöker olika naturområden och platser i staden för att ge barnen möjlighet till lek och lärande i många olika miljöer.

Om förskolan

På förskolan Vättern har vi fyra barngrupper, som är indelade efter ålder. Eftersom våra lokaler sitter ihop med Vätternskolan har vi tillgång till ett rörelserum. Vår närhet till skog och natur ser vi som en tillgång.

Vi är en mångkulturell förskola som lägger stor vikt vid barnens språkutveckling. Leken är vårt viktigaste arbetsverktyg där glädje och lust att lära genomsyrar våra dagar. Genom att låta barnen leka och lära i mindre grupper lär de sig att samspela, ta hänsyn, hjälpas åt, lyssna på varandra samt hur man är en bra kompis.

Förskolans läroplan ligger till grund för hela vår utbildning. Vi arbetar för att lägga grunden för ett livslångt lärande, där vi utgår ifrån det enskilda barnets behov.

Utforskande arbetssätt

Vi sätter barnens nyfikenhet och utforskande i centrum. Förskolan arbetar med ett temainriktat arbetssätt vilket innebär att barnen utforskar ett område/tema. De har inflytande över val av temaområden och läroplanens strävansmål finns med som en naturlig del.

Estetiskt profil

Förskolan Vättern har estetisk inriktning. Under årets tema får barnen uttrycka sig i bild och form, drama, musik och rörelse. I våra ateljéer erbjuder vi barnen olika former av skapande aktiviteter. Varje års tema avslutas på våren med gemensamma estetdagar då vi har vernissage och uppträdanden.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar dina barn på förskolan. Vi vill även att du ska känna dig delaktig och kunna påverka vår verksamhet.

Därför arrangerar vi ett föräldramöte på höstterminen. Då får du som förälder möjlighet att besöka förskolan, ta del av de mål vi arbetar mot och vad vi gör på dagarna samt att ställa frågor till personalen. Vi erbjuder ett utvecklingssamtal under vårterminen. Den dagliga kontakten ser vi som den allra viktigaste där vi samtalar om barnens lärande och hur dagen varit.

Information

Vi strävar efter att hålla er som vårdnadshavare uppdaterade med löpande information om vad som händer i verksamheten. Vi skickar ut informationen via e-post men sätter också upp särskilt viktig information på anslagstavlan i hallen. För att hålla er informerade om innehållet i utbildningen skickar vi även ut regelbundna informationsbrev.

Om ditt barn är sjukt vill vi att du sjukanmäler genom att skicka ett sms eller ringer till förskolan så fort som möjligt. När barnet är friskt igen och ska komma tillbaka till förskolan kontaktar du oss dagen före, helst senast klockan 15.00 så vi kan planera morgondagens utbildning.

Kontakt

Adress:
Förskolan Vättern
Ulaxgatan 57
591 34 Motala

Telefon: 0141-22 33 68
Båten: 072-146 04 87
Fyren: 072-146 04 77
Bryggan: 072-145 49 31

Anette Bågesund
Rektor
Telefon: 0141-22 38 94
E-post: anette.bagesund@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej