Förskolan Västra Bråstorp

Förskolan Västra Bråstorps lärmiljöer präglas av ”lärande för hållbar utveckling”, både inomhus och utomhus. Här finns en flexibel lärmiljö där barnens tankar och intressen präglar lek och lärande i den mindre gruppen. Byggnaden är ett Svanenmärkt passivhus som kräver minimal värmetillförsel.

Om förskolan

Förskolan Västra Bråstorp har plats för 80 barn, 40 yngre barn på Nord och 40 äldre barn på Syd.

Vi arbetar i pedagogiska spår under dagen med två pedagoger i vardera spår. Spåren är i åldersnära indelningar, och det här arbetssättet gör att vi kan jobba i mindre barngrupper större delen av dagen.

Hela dagen, allt som sker, är lärande. Våra lärmiljöer är en viktig del i barnens utveckling på förskolan och dessa formas utifrån barnens behov och intressen. Lärmiljöerna är under kontinuerlig förändring utifrån barnens utveckling. De olika lärmiljöerna inbjuder till lärande och pedagogerna utmanar barnen för att de hela tiden ska utvecklas.

Vi sätter barnens nyfikenhet i centrum och arbetar med ett utforskande arbetssätt. Barnen ges inflytande över val av område och vi följer barnets utveckling och lärande utifrån läroplanen för förskolan, barnkonventionen och skollagen.

Grön flagg

Som ett led i arbetet med lärande för hållbar utveckling blev förskolan Grön flagg-certifierad 2016, ett arbete som pågår kontinuerligt i vår utbildning.

Finskspråkig verksamhet

Motala kommun ingår i förvaltningsområde för finska. Det innebär att kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet helt eller delvis på finska. Finskspråkiga aktiviteter bedrivs integrerat i den ordinarie förskoleverksamheten på förskolan Västra Bråstorp.

Förskolans utbildning präglas av lärande för hållbar utveckling utifrån tre perspektiv:

  • Ekologisk hållbarhet: hur vi tar hand om jordens resurser genom sortering, odling och genom att värna om vår närmiljö och jord.
  • Social hållbarhet: att värna om och vara rädda om varandra, både barn och personal. Vi vill att barnen ska ha möjlighet att skapa varaktiga relationer. Ett viktigt perspektiv i den sociala hållbarheten är vårt arbete i mindre grupper.
  • Ekonomisk hållbarhet: Att hushålla med materiella resurser.

Genom arbetet med lärande för hållbar utveckling ges barnen möjlighet att utveckla en förståelsen för den hållbara utvecklingens olika delar samt för sin egen del i det hela.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar dina barn på förskolan. Vi vill även att du ska känna dig delaktig och kunna påverka vår verksamhet. Vi strävar efter att hålla dig uppdaterad med löpande information om vad som händer i verksamheten. Vi skickar ut informationen via e-post, men sätter också upp särskilt viktig information i våra tamburer.

På hösten erbjuds gruppsamtal där förskolan bjuder in vårdnadshavare att ta del av förskolans arbete och diskutera aktuella frågor. Under vårterminen erbjuds individuella utvecklingssamtal. Då får du som förälder möjlighet att besöka förskolan, ta del av vad vi gör på dagarna och ställa frågor till personalen.

Vårdnadshavare på enhet Bråstorp, där Västra Bråstorp ingår, har också möjlighet att ta del av vår poddsändning där vi diskuterar övergripande frågor. Syftet är att underlätta för alla vårdnadshavare att ta del av förskolans verksamhet och bli en länk mellan förskolan och hemmet.

Om ditt barn är sjukt eller frånvarande av någon annan anledning vill vi att du sjukanmäler genom att skicka ett sms till Nord eller Syd, beroende på vilken avdelning ditt barn tillhör.

Kontakt

Adress:
Förskolan Västra Bråstorp
Kiselvägen 32
591 53 Motala

Telefon:
Nord: 072-146 68 95
Syd: 072-14 67 357

Erica Rylander
Rektor
Telefon: 0141-22 59 35
E-post: erica.rylander@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej