Förskolan Varv

Förskolan Varv ligger i ett rymligt hus som ger barnen utrymme till lek och lärande. Närhet till skog och grönområden gör att vi går på utflykt regelbundet. Det ger möjlighet till lek och lärande och undervisning i flera olika miljöer.

Om förskolan

Förskolan Varv ligger i Varvs ny cirka en mil söder om Motala. Förskolan är i två plan med många rum för aktiviteter och undervisning. Det är nära till både skog och jordbrukslandskap.

Förskolan har en avdelning men vi delar upp oss i två grupper flera dagar i veckan för ett bra lärande- och samspelsklimat.

Vi tillbringar mycket tid i vår stora gård som erbjuder barnen en varierad utemiljö. Det ger dem möjlighet att utveckla sin lek, fantasi och sina motoriska färdigheter. I inomhusmiljön finns material tillgängligt för barnen utifrån ålder och intresse.

Vi har en utvecklingsledare som arbetar några timmar i veckan som tillsammans med rektor ansvarar för att utveckla och driva kvaliteten inom utbildningen framåt.

Förskolan har en egen kock som tillagar större delen av maten från grunden. Köket ligger mitt i huset. Det gör att barnen har en nära kontakt med det som sker där.

Förskolans läroplan ligger till grund för hela vår utbildning. Vi arbetar för att lägga grunden för ett livslångt lärande, där vi utgår ifrån det enskilda barnets behov.

Utforskande arbetssätt

Vi sätter barnens nyfikenhet och utforskande i centrum. Vi vill att barnens nyfikenhet väcks genom att de känner glädje, inflytande och delaktighet när de under vistelsen får upptäcka, utforska och reflektera efter sin egen förmåga.

Vi utgår ifrån att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet samt att utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Vi tar till vara på barnens intressen och utvecklar kontinuerligt våra lärmiljöer både inne och ute för att inspirera barnen till samspel och utforskande. De har inflytande över val av temaområden och läroplanens strävansmål finns med som en naturlig del.

Du som vårdnadshavare ska känna dig trygg när du lämnar dina barn på förskolan. Vi vill även att du ska känna dig delaktig och kunna påverka vår verksamhet. Därför arrangerar vi ett föräldramöte på höstterminen. Då får du som förälder möjlighet att besöka förskolan, ta del av de mål vi arbetar mot och ta del av vad vi gör på dagarna samt att ställa frågor till personalen.

Vi erbjuder ett utvecklingssamtal under vårterminen. Den dagliga kontakten ser vi som den allra viktigaste där vi samtalar om barnens lärande och hur dagen varit.

Information

Vi strävar efter att hålla er som vårdnadshavare uppdaterade med löpande information om vad som händer i verksamheten. Vi skickar ut informationen via e-post, men sätter också upp särskilt viktig information på anslagstavlan i hallen. För att hålla er informerade om innehållet i utbildningen skickar vi även ut regelbundna informationsbrev.

Om ditt barn är sjukt vill vi att du sjukanmäler genom att skicka ett sms eller ringer till förskolan så fort som möjligt. När barnet är friskt igen och ska komma tillbaka till förskolan kontaktar du oss dagen före, helst senast klockan 15.00 så vi kan planera morgondagens utbildning.

Kontakt

Adress:
Förskolan Varv
Varv
591 94 Motala

Maria Persson
Rektor
Telefon: 0141-22 25 82
E-post: maria.f.persson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej